Skip to main content

1

Kapitola 1

Alkuperäinen henkilö

Původní Osoba

kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam
kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam

Śrīmatī Kuntī sanoi: Kṛṣṇa, minä osoitan Sinulle nöyrän kunnioitukseni, sillä Sinä olet alkuperäinen henkilö eivätkä aineellisen maailman laadut vaikuta Sinuun. Olet kaiken sisällä ja kaiken ulkopuolella, mutta silti kaikille näkymätön.

Šrímatí Kuntí řekla: Ó Kršno, vzdávám Ti své poklony, protože jsi původní osobnost a neovlivňují Tĕ kvality hmotného svĕta. Existuješ uvnitř i vnĕ všeho, ale přesto jsi pro všechny neviditelný.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.18

Šrímad-Bhágavatam 1.8.18

Śrīmatī Kuntīdevī tiesi vallan hyvin, että vaikka Kṛṣṇa esiintyi hänen veljenpoikanaan, Kṛṣṇa on Jumaluuden alkuperäinen Persoonallisuus. Kuntī oli valaistunut nainen eikä tehnyt väärin osoittaessaan kunnioitusta veljenpojalleen. Hän puhutteli Kṛṣṇaa aineellisen kosmoksen ulottumattomissa olevaksi alkuperäiseksi puruṣaksi. Vaikka kaikki elävät olennot ovat yliaistillisia, he eivät ole alkuperäisiä ja erehtymättömiä. Heillä on taipumus langeta aineellisen luonnon pauloihin, mutta niin ei käy milloinkaan Herralle. Veda-kirjat kuvailevat Hänet elävistä olennoista ylimmäksi (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Lisäksi Häntä kutsutaan īśvaraksi eli hallitsijaksi. Elävät olennot ja puolijumalat, kuten Candra ja Sūrya, ovat myös jossain määrin īśvaroita, mutta yksikään ei ole ylin īśvara eli ylin hallitsija. Kṛṣṇa on parameśvara eli Ylisielu. Hän vallitsee sekä sisä- että ulkopuolella.

Vaikka Kṛṣṇa seisoi Kuntīn veljenpoikana tätinsä edessä, Hän oli niin Kuntīn sydämessä kuin kaikkien muidenkin sydämessä. Bhagavad-gītāssa (15.15) Herra sanoo: ”Minä vallitsen jokaisen sydämessä, ja muisti, tieto ja unohdus tulevat Minulta. Kaikkien Vedojen tarkoitus on auttaa ymmärtämään Minut, sillä Minä olen niiden laatija ja Minä olen Vedāntan opettaja.” Kuntī toteaa, että vaikka Herra on elävien olentojen sisä- ja ulkopuolella, silti Hän on näkymätön. Toisin sanoen Herra on tavalliselle ihmiselle arvoitus. Kuntī oli itse saanut kokea, että Kṛṣṇa seisoi hänen edessään ja suojeli samaan aikaan syntymätöntä lasta Uttarān kohdussa Aśvatthāmān brahmāstralta. Kuntīkin ihmetteli sitä, onko Kṛṣṇa kaikkialla vallitseva vai paikallinen. Tosiasiassa Hän on kumpaakin, mutta Hän säilyttää itsellään oikeuden olla paljastumatta antaumuksettomille sieluille. Totuuden peittävä verho on Korkeimman Herran māyā- energia ja se hallitsee kapinallisen sielun rajoittunutta näkemystä, mikä selitetään seuraavassa säkeessä.

Šrímatí Kuntí si byla plnĕ vĕdoma toho, že Kršna je původní Osobnost Božství, přestože zde vystupoval jako její synovec. Tak osvícená žena by se nedopustila takové chyby, aby skládala poklony svému synovci. Proto Ho oslovila jako původního purušu mimo hmotný vesmír. Přestože všechny živé bytosti jsou také transcendentální, nejsou původní ani neomylné. Živé bytosti mohou snadno padnout do spárů hmotné přírody, ale to se nikdy nestane Pánovi. Védy Ho proto popisují jako vůdčí bytost ze všech živých bytostí (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Další oslovení je íšvara, vládce. Živé bytosti nebo polobozi jako Čandra a Súrja jsou také do určité míry íšvarové, ale nikdo z nich není svrchovaný íšvara, konečný vládce. Pán je paraméšvara, je Nadduše. Je uvnitř i vnĕ. I když Ho Šrímatí Kuntí mĕla před sebou jako svého synovce, byl zároveň v ní i ve všech ostatních. V Bhagavad-gítĕ (15.15) Pán praví: „Jsem v srdci každého a díky Mnĕ přichází pamĕť, poznání, uvĕdomĕní atd. Prostřednictvím všech Véd mohu být poznán, neboť Já jsem sestavitel Véd a učitel Védánty.“ Královna Kuntí potvrzuje, že přestože Pán je uvnitř i vnĕ všech živých bytostí, je stále neviditelný. Řekli bychom, že Pán je pro obyčejného človĕka záhadou. Královna Kuntí osobnĕ zažila, že Pán Kršna byl přítomný před jejími zraky a zároveň vstoupil do lůna Uttary, aby zachránil její plod před útokem Ašvatthámovy brahmástry. Pro samotnou Kuntí bylo záhadou, zda je Kršna všeprostupující nebo lokalizovaný. Ve skutečnosti je obojí, ale vyhrazuje si právo neukazovat se osobám, které Mu nejsou oddány. Tento krycí závoj tvoří Pánova energie māyā a ovládá omezený pohled vzpurných duší. Vysvĕtluje se následovnĕ.