Skip to main content

Üheteistkümnes värss

第11課 

Tekst

テキスト

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti
kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti

Synonyms

Synonyms

kṛṣṇasya — Jumal Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — väga kõrgelt; praṇaya-vasatiḥ — armastuse objekt; preyasībhyaḥ — paljudest armastusväärsetest gopīdest; api — kindlasti; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — järv; ca — samuti; asyāḥ — Tema; munibhiḥ — suurte tarkade poolt; abhitaḥ — igas suhtes; tādṛk eva — samamoodi; vyadhāyi — kirjeldatakse; yat — mida; preṣṭhaiḥ — kõige kõrgemate pühendunute poolt; api — isegi; alam — piisavalt; asulabham — raske saavutada; kim — mida; punaḥ — taas; bhakti-bhājām — neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega; tat — seda; prema — armastus Jumala vastu; idam — see; sakṛt — ühe korra; api — isegi; saraḥ — järv; snātuḥ — selle, kes on kastnud end; āviṣkaroti — tärkab.

kṛṣṇasya – of Lord Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ – very highly; praṇaya-vasatiḥ – object of love; preyasībhyaḥ – out of the many lovable gopīs; api – certainly; rādhā – Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam – lake; ca – also; asyāḥ – of Her; munibhiḥ – by great sages; abhitaḥ – in all respects; tādṛk eva – similarly; vyadhāyi – is described; yat – which; preṣṭhaiḥ – by the most advanced devotees; api – even; alam – enough; asulabham – difficult to obtain; kim – what; punaḥ – again; bhakti-bhājām – for persons engaged in devotional service; tat – that; prema – love of Godhead; idam – this; sakṛt – once; api – even; saraḥ – lake; snātuḥ – of one who has bathed; āviṣkaroti – arouses.

Translation

Translation

Paljudest Kṛṣṇa soosingu leidnud naudingutoojatest ning kõikidest Vrajabhūmi armastusväärsetest neidudest on Kṛṣṇa poolt enim armastatud ja Temale kõige kallim kahtlematult Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīmatī Rādhārāṇī jumalik kuṇḍa, nii nagu seda kirjeldavad suured targad, on Kṛṣṇale aga samavõrd kallis kui Śrīmatī Rādhārāṇī Ise. Pole kahtlust, et isegi suured pühendunud suudavad vaid harvadel juhtudel jõuda Rādhā-kuṇḍani ning seega on tavaliste pühendunute jaoks selle sihi saavutamine veelgi raskem. Kui inimesele langeb osaks võimalus kasvõi ühe korra kasta end selle püha järve vette, tärkab temas täielikult puhas armastus Kṛṣṇa vastu.

多くの好ましい喜びの対象とすべての愛すべきヴラジャブーミの高貴な娘たちの中で、シュリーマティー・ラーダーラーニーは確かにクリシュナの愛の最も大切な対象です。そして、あらゆる意味で、彼女の神聖なるクンダは、主にとって同じく愛しいと偉大な聖人たちによって描写されています。疑いようもなく、偉大な献身者によってさえも、ラーダー・クンダには滅多に到達することができません。したがって、普通の献身者にとっては到達するのはなおのこと困難です。もしもその聖なる水で単に一度沐浴するなら、人のクリシュナへの純粋な愛は完全に目覚めます。 

Purport

Purport

Miks omab Rādhā-kuṇḍa väga ülevaid omadusi? Selle järve ülevuse põhjuseks on tõsiasi, et see kuulub Śrīmatī Rādhārāṇīle, kes on Śrī Kṛṣṇale kallim kui keegi teine. Kõikidest gopīdest armastab Kṛṣṇa kõige rohkem just Teda ja nagu kirjutavad suured targad, on Tema järv, Śrī Rādhā-kuṇḍa, Kṛṣṇale sama kallis kui Rādhā Ise. Kṛṣṇa armastus Rādhā-kuṇḍa ja Śrīmatī Rādhārāṇī vastu ei erine teineteisest mitte milleski. Isegi väljapaistvad isiksused, kes on end täielikult hõivanud pühendunud teenimisega, jõuavad väga harva Rādhā-kuṇḍani, rääkimata tavalistest pühendunutest, kes tegelevad vaid vaidhī bhakti praktikaga.

なぜラーダー・クンダはそれほど崇高なのでしょうか?その湖は、シュリー・クリシュナの最も愛するシュリーマティー・ラーダーラーニーのものだから、それほど崇高なのです。すべてのゴピーたちの中で、彼女が最愛の方です。同様に、彼女の湖、シュリー・ラーダー・クンダもまた、偉大な聖人たちによって、クリシュナにとってラーダー自身と同じほど愛しい湖であると描写されています。実に、クリシュナのラーダー・クンダへの愛とシュリーマティー・ラーダーラーニーへの愛は、あらゆる面で同じなのです。ラーダー・クンダは、完全に献身奉仕にいそしむ偉大な人格によってさえも、滅多に到達できません。単にヴァイディー・バークティの修練をしているにすぎない普通の献身者にとってはなおさらです。 

Öeldakse, et kui pühendunule avaneb võimalus kasvõi ühe korra kasta end Rādhā-kuṇḍasse, areneb temas otsekohe välja puhas armastus Kṛṣṇa vastu, mis on väga lähedane armastusele, mida kogevad Kṛṣṇa suhtes gopīd. Śrīla Rūpa Gosvāmī selgitab, et isegi juhul, kui inimesel ei ole võimalust elada pidevalt Rādhā-kuṇḍa kallastel, peaks ta ennast kastma sellesse järve nii mitu korda kui võimalik. See on üks tähtsaimaid punkte pühendunud teenimise praktikas. Kommenteerides antud värssi, kirjutas Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, et Śrī Rādhā-kuṇḍa on äärmiselt hinnatud paik neile, kes soovivad lähendada oma pühendunud teenimist Śrīmatī Rādhārāṇī sõbrannade (sakhīde) ja lähedaste teenijannade (mañjarīde) tasandile. Elusolendid, kelles põleb ind pöörduda tagasi Jumala transtsendentaalsesse kuningriiki, Goloka Vṛndāvanale, omandades vaimsed kehad (siddha-dehad), peaksid elama Rādhā-kuṇḍa kallastel, leides varjupaiga Śrī Rādhā lähedaste teenijannade juures ja rakendades end nende juhenduste kohaselt Śrī Rādhā pidevasse teenimisse. See on kõige ülevam meetod neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega Śrī Caitanya Mahāprabhu kaitse all. Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura kirjutas sedasama värssi käsitledes, et isegi sellistel suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada ja Sanaka ei ole võimalust Rādhā-kuṇḍa äärde tulla ning end sellesse kasta. Mida rääkida siis tavalistest pühendunutest! Kui kellelegi langeb osaks tohutu õnn tulla Rādhā-kuṇḍa äärde ja kasta end sellesse kasvõi korra, võib ta seeläbi endas välja arendada samasuguse transtsendentaalse armastuse Kṛṣṇa vastu, mida kogevad gopīd. Siinkohal antakse ühtlasi soovitus asuda elama Rādhā-kuṇḍa kallastele ja süveneda Jumala armastuslikku teenimisse. Pühendunul on vaja regulaarselt kasta end Rādhā-kuṇḍasse ja öelda lahti kõikidest materiaalsetest arusaamadest, leides varjupaiga Śrī Rādhā ja Teda abistavate gopīde juures. Kui inimene järgib sellist praktikat kogu elu, siis pöördub ta pärast kehast lahkumist tagasi Jumala juurde, et teenida Śrī Rādhāt samamoodi, nagu ta sellest mõtiskles Rādhā-kuṇḍa kallastel elades. Me võime seega teha järelduse, et elada Rādhā-kuṇḍa kallastel ja kasta end iga päev selle vette, on pühendunud teenimise kõrgeim täiuslikkus. Sellist positsiooni on väga raske saavutada isegi suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada. Śrī Rādhā-kuṇḍa hiilgusel pole seetõttu piire. Teenides Rādhā-kuṇḍat, avaneb inimesele võimalus saada Śrīmatī Rādhārāṇī abiliseks gopīde igavese juhendamise all.

もしもラーダー・クンダで一度沐浴をすれば、ゴピーたちの影響を受けて献身者は直ちにクリシュナへの純粋な愛を目覚めさせることができる、と書かれています。シュリーラ・ルーパ・ゴスヴァーミーは、たとえラーダー・クンダの岸辺に生涯住むことができなくても、人は少なくともできるだけ何度もその湖で沐浴をすべきだ、と助言なさいます。これは、献身奉仕をするうえで最も大切な事柄です。シュリーラ・バークティヴィノダ・タークラは、このことに関して、シュリーマティー・ラーダーラーニーの女友達(サキー)と腹心の侍女たち(マンジャリー)の影響を受けて献身奉仕において進歩することに興味のある者にとって、シュリー・ラーダー・クンダは選り抜かれた場所である、と書いていらっしゃいます。霊的な体(スィッダー・デハ)を得て、超越的な神の王国、ゴロカ・ヴリンダーヴァンへと帰宅することに熱心な生命体は、ラーダー・クンダに住み、シュリー・ラーダーの腹心の侍女たちの庇護を受け、彼女たちの指導の下で常にシュリーマティー・ラーダーラーニーへの奉仕に携わるべきです。これがシュリー・チャイタンニャ・マハープラブの庇護の下で献身奉仕に携わる者にとって最も崇高な方法です。このことに関して、シュリーラ・バークティスィッダーンタ・サラスヴァティー・タークラは、ナーラダやサナカなどの偉大な聖人たちや偉大な献身者たちでさえ、ラーダー・クンダに来て沐浴する機会が得られない、と書いてあります。それでは、普通の献身者については言うまでもありません。もしも、大変な幸運によって人がラーダー・クンダに来て一度でも沐浴する機会があるなら、彼はちょうどゴピーたちがしたように、クリシュナへの超越的な愛を目覚めさせることができます。また、ラーダー・クンダの岸辺に住んで主への愛情ある奉仕に没頭すべきであるとも勧められています。人はそこで定期的に沐浴し、シュリー・ラーダーと彼女の手助けをするゴピーたちの庇護を受けて、すべての物質的な概念を放棄すべきです。もしも生きている間に常にこのようにするなら、体を放棄したあと、人は生きていた間にラーダー・クンダの岸辺で夢見たのと同じように、シュリー・ラーダーに奉仕するために至高神のもとへ戻ります。結論は、ラーダー・クンダの岸辺に住むこととそこで毎日沐浴をすることは、献身奉仕の最高の完成であるということです。それはナーラダのような偉大な聖人や献身者にとってさえ到達するのが難しい立場です。このように、シュリー・ラーダー・クンダの栄光には限りがありません。ラーダー・クンダに奉仕をすることにとって、人はゴピーたちの永遠の指導の下でシュリーマティー・ラーダーラーニーの手助けをする者になる機会を得ることができます。