Skip to main content

Üheteistkümnes värss

TEXTO ONCE

Tekst

Texto

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti
kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti

Synonyms

Palabra por palabra

kṛṣṇasya — Jumal Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — väga kõrgelt; praṇaya-vasatiḥ — armastuse objekt; preyasībhyaḥ — paljudest armastusväärsetest gopīdest; api — kindlasti; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — järv; ca — samuti; asyāḥ — Tema; munibhiḥ — suurte tarkade poolt; abhitaḥ — igas suhtes; tādṛk eva — samamoodi; vyadhāyi — kirjeldatakse; yat — mida; preṣṭhaiḥ — kõige kõrgemate pühendunute poolt; api — isegi; alam — piisavalt; asulabham — raske saavutada; kim — mida; punaḥ — taas; bhakti-bhājām — neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega; tat — seda; prema — armastus Jumala vastu; idam — see; sakṛt — ühe korra; api — isegi; saraḥ — järv; snātuḥ — selle, kes on kastnud end; āviṣkaroti — tärkab.

kṛṣṇasya — del Señor Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — sumamente; paraṇaya-vasatiḥ — objeto de amor; preyasībhyah — entre las muchas y adorables gopīs; api — ciertamente; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — lago; ca — también; asyāḥ — de Ella; munibhiḥ — por los grandes sabios; abhitaḥ — en todos los aspectos; tādrik eva — en forma similar; vyadhāyi — es descrito; yat — el cual; preṣṭhaiḥ — por los devotos más adelantados; api — incluso; alam — bastante; asulabham — difícil de obtener; kim — qué; punaḥ — de nuevo; bhakti-bhājām — por las personas ocupadas en el servicio devocional; tat — ese; prema — amor por Dios; idam — este; sakṛt — una vez; api — incluso; saraḥ — lago; snātuḥ — de aquel que se ha bañado; āviṣkaroti — se despierta.

Translation

Traducción

Paljudest Kṛṣṇa soosingu leidnud naudingutoojatest ning kõikidest Vrajabhūmi armastusväärsetest neidudest on Kṛṣṇa poolt enim armastatud ja Temale kõige kallim kahtlematult Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīmatī Rādhārāṇī jumalik kuṇḍa, nii nagu seda kirjeldavad suured targad, on Kṛṣṇale aga samavõrd kallis kui Śrīmatī Rādhārāṇī Ise. Pole kahtlust, et isegi suured pühendunud suudavad vaid harvadel juhtudel jõuda Rādhā-kuṇḍani ning seega on tavaliste pühendunute jaoks selle sihi saavutamine veelgi raskem. Kui inimesele langeb osaks võimalus kasvõi ühe korra kasta end selle püha järve vette, tärkab temas täielikult puhas armastus Kṛṣṇa vastu.

De entre los muchos objetos de deleite preferido, y de entre todas las adorables doncellas de Vrajabhūmi, Śrīmatī Rādhārāṇī es sin duda el objeto más apreciado del amor de Kṛṣṇa. Y los grandes sabios describen que, en todo sentido, Él quiere de la misma manera el divino kuṇḍa de Ella. Sin duda alguna, incluso los grandes devotos logran llegar a Rādhā-kuṇḍa muy raramente; por eso es aún màs difícil que los devotos ordinarios lleguen. Si uno se baña tan sólo una vez en esas santas aguas, se despierta por completo su amor puro por Kṛṣṇa.

Purport

Significado

Miks omab Rādhā-kuṇḍa väga ülevaid omadusi? Selle järve ülevuse põhjuseks on tõsiasi, et see kuulub Śrīmatī Rādhārāṇīle, kes on Śrī Kṛṣṇale kallim kui keegi teine. Kõikidest gopīdest armastab Kṛṣṇa kõige rohkem just Teda ja nagu kirjutavad suured targad, on Tema järv, Śrī Rādhā-kuṇḍa, Kṛṣṇale sama kallis kui Rādhā Ise. Kṛṣṇa armastus Rādhā-kuṇḍa ja Śrīmatī Rādhārāṇī vastu ei erine teineteisest mitte milleski. Isegi väljapaistvad isiksused, kes on end täielikult hõivanud pühendunud teenimisega, jõuavad väga harva Rādhā-kuṇḍani, rääkimata tavalistest pühendunutest, kes tegelevad vaid vaidhī bhakti praktikaga.

¿Por qué es Rādhā-kuṇḍa tan excelso? Ese lago es tan excelso porque pertenece a Śrīmatī Rādhārāṇī, quien es el objeto más amado de Śrī Kṛṣṇa. De entre todas las gopīs Ella es la más amada. En forma similar, los grandes sabios también describen que Su lago, Śrī Rādhā-kuṇḍa, es un lago tan querido de Kṛṣṇa como lo es Rādhārāṇī Misma. En realidad, el amor que Kṛṣṇa siente por Rādhā-kuṇḍa y por Śrīmatī Rādhārāṇī es el mismo en todo sentido. Es muy raro poder llegar a Rādhā-kuṇḍa, incluso para las grandes personalidades totalmente dedicadas al servicio devocional, y qué decir de los devotos ordinarios que apenas están ocupadas en practicar el vaidhī bhakti.

Öeldakse, et kui pühendunule avaneb võimalus kasvõi ühe korra kasta end Rādhā-kuṇḍasse, areneb temas otsekohe välja puhas armastus Kṛṣṇa vastu, mis on väga lähedane armastusele, mida kogevad Kṛṣṇa suhtes gopīd. Śrīla Rūpa Gosvāmī selgitab, et isegi juhul, kui inimesel ei ole võimalust elada pidevalt Rādhā-kuṇḍa kallastel, peaks ta ennast kastma sellesse järve nii mitu korda kui võimalik. See on üks tähtsaimaid punkte pühendunud teenimise praktikas. Kommenteerides antud värssi, kirjutas Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, et Śrī Rādhā-kuṇḍa on äärmiselt hinnatud paik neile, kes soovivad lähendada oma pühendunud teenimist Śrīmatī Rādhārāṇī sõbrannade (sakhīde) ja lähedaste teenijannade (mañjarīde) tasandile. Elusolendid, kelles põleb ind pöörduda tagasi Jumala transtsendentaalsesse kuningriiki, Goloka Vṛndāvanale, omandades vaimsed kehad (siddha-dehad), peaksid elama Rādhā-kuṇḍa kallastel, leides varjupaiga Śrī Rādhā lähedaste teenijannade juures ja rakendades end nende juhenduste kohaselt Śrī Rādhā pidevasse teenimisse. See on kõige ülevam meetod neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega Śrī Caitanya Mahāprabhu kaitse all. Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura kirjutas sedasama värssi käsitledes, et isegi sellistel suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada ja Sanaka ei ole võimalust Rādhā-kuṇḍa äärde tulla ning end sellesse kasta. Mida rääkida siis tavalistest pühendunutest! Kui kellelegi langeb osaks tohutu õnn tulla Rādhā-kuṇḍa äärde ja kasta end sellesse kasvõi korra, võib ta seeläbi endas välja arendada samasuguse transtsendentaalse armastuse Kṛṣṇa vastu, mida kogevad gopīd. Siinkohal antakse ühtlasi soovitus asuda elama Rādhā-kuṇḍa kallastele ja süveneda Jumala armastuslikku teenimisse. Pühendunul on vaja regulaarselt kasta end Rādhā-kuṇḍasse ja öelda lahti kõikidest materiaalsetest arusaamadest, leides varjupaiga Śrī Rādhā ja Teda abistavate gopīde juures. Kui inimene järgib sellist praktikat kogu elu, siis pöördub ta pärast kehast lahkumist tagasi Jumala juurde, et teenida Śrī Rādhāt samamoodi, nagu ta sellest mõtiskles Rādhā-kuṇḍa kallastel elades. Me võime seega teha järelduse, et elada Rādhā-kuṇḍa kallastel ja kasta end iga päev selle vette, on pühendunud teenimise kõrgeim täiuslikkus. Sellist positsiooni on väga raske saavutada isegi suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada. Śrī Rādhā-kuṇḍa hiilgusel pole seetõttu piire. Teenides Rādhā-kuṇḍat, avaneb inimesele võimalus saada Śrīmatī Rādhārāṇī abiliseks gopīde igavese juhendamise all.

Se afirma que si el devoto se baña tan sólo una vez en el Rādhā-kuṇḍa, desarrollará de inmediato amor por puro por Kṛṣṇa en la modalidad de las gopīs. Śrīla Rūpa Gosvāmī recomienda que si uno no puede vivir permanentemente a las orillas del Rādhā-kuṇḍa, por lo menos debe bañarse en el lago todas las veces que pueda. Éste es un elemento muy importante en el desempeño del servicio devocional. En relación con esto, Śrīla Bhaktisiddhanta Ṭhākura escribe que Śrī Rādhā-kuṇḍa es el lugar más selecto para quienes se interesan en aumentar su servicio devocional en la modalidad de las amigas (sakhīs) y las sirvientas confidenciales (mañjarīs) de Śrīmatī Rādhārāṇī. Las entidades vivientes que anhelan regresar a casa, al reino trascendental de Dios, Goloka Vṛndāvana, al adquirir cuerpos espirituales (siddha-deha), deben vivir en Rādhā-kuṇḍa, refugiarse en las sirvientas confidenciales de Śrīmatī Rādhārāṇī, y dedicarse constantemente a servirle bajo la dirección de ellas. Éste es el método más excelso que puedan seguir aquellos que están entregados al servicio devocional bajo la protección de Śrī Caitanya Mahāprabhu. En relación con esto, Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura escribe que incluso grandes sabios y devotos como Nārada y Sanaka no tienen oportunidad de ir a Rādhā-kuṇḍa a bañarse. ¿Qué hablar entonces de los devotos ordinarios? Si alguien tiene la gran fortuna de poder ir a Rādhā-kuṇḍa y bañarse aunque sea una sola vez, puede despertar su amor trascendental por Kṛṣṇa exactamente como lo hicieron las gopīs. También se recomienda vivir a las orillas del Rādhā-kuṇḍa y absorberse en el servicio amoroso del Señor. Uno debe bañarse allí regularmente y abandonar todos los conceptos materiales, refugiándose en Śrīmatī Rādhārāṇī y Sus gopīs asistentes. Si uno actúa continuamente así mientras vive, al abandonar su cuerpo regresará a Dios a servir a Śrīmatī Rādhārāṇī de la misma manera que meditaba mientras vivía en las orillas del Rādhā-kuṇḍa. La conclusión es que vivir a la orilla del Rādhā-kuṇḍa y bañarse allí diariamente constituye la perfección más elevada del servicio devocional. Es una posición difícil de alcanzar, incluso para grandes sabios y devotos como Nārada, Por ello no tiene límite la gloria de Śrī Rādhā-kuṇḍa. Por servir a Rādhā-kuṇḍa uno puede recibir la oportunidad de volverse un asistente de Śrīmatī Rādhārāṇī bajo la guía eterna de las gopīs.