Skip to main content

Üheteistkümnes värss

<span>Text Eleven</span>

Tekst

Text

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti
kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti

Synonyms

Synonyms

kṛṣṇasya — Jumal Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — väga kõrgelt; praṇaya-vasatiḥ — armastuse objekt; preyasībhyaḥ — paljudest armastusväärsetest gopīdest; api — kindlasti; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — järv; ca — samuti; asyāḥ — Tema; munibhiḥ — suurte tarkade poolt; abhitaḥ — igas suhtes; tādṛk eva — samamoodi; vyadhāyi — kirjeldatakse; yat — mida; preṣṭhaiḥ — kõige kõrgemate pühendunute poolt; api — isegi; alam — piisavalt; asulabham — raske saavutada; kim — mida; punaḥ — taas; bhakti-bhājām — neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega; tat — seda; prema — armastus Jumala vastu; idam — see; sakṛt — ühe korra; api — isegi; saraḥ — järv; snātuḥ — selle, kes on kastnud end; āviṣkaroti — tärkab.

kṛṣṇasya — of Lord Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — very highly; praṇaya-vasatiḥ — object of love; preyasībhyaḥ — out of the many lovable gopīs; api — certainly; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — lake; ca — also; asyāḥ — of Her; munibhiḥ — by great sages; abhitaḥ — in all respects; tādṛk eva — similarly; vyadhāyi — is described; yat — which; preṣṭhaiḥ — by the most advanced devotees; api — even; alam — enough; asulabham — difficult to obtain; kim — what; punaḥ — again; bhakti-bhājām — for persons engaged in devotional service; tat — that; prema — love of Godhead; idam — this; sakṛt — once; api — even; saraḥ — lake; snātuḥ — of one who has bathed; āviṣkaroti — arouses.

Translation

Translation

Paljudest Kṛṣṇa soosingu leidnud naudingutoojatest ning kõikidest Vrajabhūmi armastusväärsetest neidudest on Kṛṣṇa poolt enim armastatud ja Temale kõige kallim kahtlematult Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīmatī Rādhārāṇī jumalik kuṇḍa, nii nagu seda kirjeldavad suured targad, on Kṛṣṇale aga samavõrd kallis kui Śrīmatī Rādhārāṇī Ise. Pole kahtlust, et isegi suured pühendunud suudavad vaid harvadel juhtudel jõuda Rādhā-kuṇḍani ning seega on tavaliste pühendunute jaoks selle sihi saavutamine veelgi raskem. Kui inimesele langeb osaks võimalus kasvõi ühe korra kasta end selle püha järve vette, tärkab temas täielikult puhas armastus Kṛṣṇa vastu.

Of the many objects of favored delight and of all the lovable damsels of Vraja-bhūmi, Śrīmatī Rādhārāṇī is certainly the most treasured object of Kṛṣṇa’s love. And, in every respect, Her divine kuṇḍa is described by great sages as similarly dear to Him. Undoubtedly Rādhā-kuṇḍa is very rarely attained even by the great devotees; therefore it is even more difficult for ordinary devotees to attain. If one simply bathes once within those holy waters, one’s pure love of Kṛṣṇa is fully aroused.

Purport

Purport

Miks omab Rādhā-kuṇḍa väga ülevaid omadusi? Selle järve ülevuse põhjuseks on tõsiasi, et see kuulub Śrīmatī Rādhārāṇīle, kes on Śrī Kṛṣṇale kallim kui keegi teine. Kõikidest gopīdest armastab Kṛṣṇa kõige rohkem just Teda ja nagu kirjutavad suured targad, on Tema järv, Śrī Rādhā-kuṇḍa, Kṛṣṇale sama kallis kui Rādhā Ise. Kṛṣṇa armastus Rādhā-kuṇḍa ja Śrīmatī Rādhārāṇī vastu ei erine teineteisest mitte milleski. Isegi väljapaistvad isiksused, kes on end täielikult hõivanud pühendunud teenimisega, jõuavad väga harva Rādhā-kuṇḍani, rääkimata tavalistest pühendunutest, kes tegelevad vaid vaidhī bhakti praktikaga.

Why is Rādhā-kuṇḍa so exalted? The lake is so exalted because it belongs to Śrīmatī Rādhārāṇī, who is the most beloved object of Śrī Kṛṣṇa. Among all the gopīs, She is the most beloved. Similarly, Her lake, Śrī Rādhā-kuṇḍa, is also described by great sages as the lake that is as dear to Kṛṣṇa as Rādhā Herself. Indeed, Kṛṣṇa’s love for Rādhā-kuṇḍa and Śrīmatī Rādhārāṇī is the same in all respects. Rādhā-kuṇḍa is very rarely attained, even by great personalities fully engaged in devotional service, not to speak of ordinary devotees who are only engaged in the practice of vaidhī bhakti.

Öeldakse, et kui pühendunule avaneb võimalus kasvõi ühe korra kasta end Rādhā-kuṇḍasse, areneb temas otsekohe välja puhas armastus Kṛṣṇa vastu, mis on väga lähedane armastusele, mida kogevad Kṛṣṇa suhtes gopīd. Śrīla Rūpa Gosvāmī selgitab, et isegi juhul, kui inimesel ei ole võimalust elada pidevalt Rādhā-kuṇḍa kallastel, peaks ta ennast kastma sellesse järve nii mitu korda kui võimalik. See on üks tähtsaimaid punkte pühendunud teenimise praktikas. Kommenteerides antud värssi, kirjutas Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, et Śrī Rādhā-kuṇḍa on äärmiselt hinnatud paik neile, kes soovivad lähendada oma pühendunud teenimist Śrīmatī Rādhārāṇī sõbrannade (sakhīde) ja lähedaste teenijannade (mañjarīde) tasandile. Elusolendid, kelles põleb ind pöörduda tagasi Jumala transtsendentaalsesse kuningriiki, Goloka Vṛndāvanale, omandades vaimsed kehad (siddha-dehad), peaksid elama Rādhā-kuṇḍa kallastel, leides varjupaiga Śrī Rādhā lähedaste teenijannade juures ja rakendades end nende juhenduste kohaselt Śrī Rādhā pidevasse teenimisse. See on kõige ülevam meetod neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega Śrī Caitanya Mahāprabhu kaitse all. Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura kirjutas sedasama värssi käsitledes, et isegi sellistel suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada ja Sanaka ei ole võimalust Rādhā-kuṇḍa äärde tulla ning end sellesse kasta. Mida rääkida siis tavalistest pühendunutest! Kui kellelegi langeb osaks tohutu õnn tulla Rādhā-kuṇḍa äärde ja kasta end sellesse kasvõi korra, võib ta seeläbi endas välja arendada samasuguse transtsendentaalse armastuse Kṛṣṇa vastu, mida kogevad gopīd. Siinkohal antakse ühtlasi soovitus asuda elama Rādhā-kuṇḍa kallastele ja süveneda Jumala armastuslikku teenimisse. Pühendunul on vaja regulaarselt kasta end Rādhā-kuṇḍasse ja öelda lahti kõikidest materiaalsetest arusaamadest, leides varjupaiga Śrī Rādhā ja Teda abistavate gopīde juures. Kui inimene järgib sellist praktikat kogu elu, siis pöördub ta pärast kehast lahkumist tagasi Jumala juurde, et teenida Śrī Rādhāt samamoodi, nagu ta sellest mõtiskles Rādhā-kuṇḍa kallastel elades. Me võime seega teha järelduse, et elada Rādhā-kuṇḍa kallastel ja kasta end iga päev selle vette, on pühendunud teenimise kõrgeim täiuslikkus. Sellist positsiooni on väga raske saavutada isegi suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada. Śrī Rādhā-kuṇḍa hiilgusel pole seetõttu piire. Teenides Rādhā-kuṇḍat, avaneb inimesele võimalus saada Śrīmatī Rādhārāṇī abiliseks gopīde igavese juhendamise all.

It is stated that a devotee will at once develop pure love of Kṛṣṇa in the wake of the gopīs if he once takes a bath in Rādhā-kuṇḍa. Śrīla Rūpa Gosvāmī recommends that even if one cannot live permanently on the banks of Rādhā-kuṇḍa, he should at least take a bath in the lake as many times as possible. This is a most important item in the execution of devotional service. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura writes in this connection that Śrī Rādhā-kuṇḍa is the most select place for those interested in advancing their devotional service in the wake of the lady friends (sakhīs) and confidential serving maids (mañjarīs) of Śrīmatī Rādhārāṇī. Living entities who are eager to return home to the transcendental kingdom of God, Goloka Vṛndāvana, by means of attaining their spiritual bodies (siddha-deha) should live at Rādhā-kuṇḍa, take shelter of the confidential serving maids of Śrī Rādhā and under their direction engage constantly in Her service. This is the most exalted method for those engaged in devotional service under the protection of Śrī Caitanya Mahāprabhu. In this connection Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura writes that even great sages and great devotees like Nārada and Sanaka do not get an opportunity to come to Rādhā-kuṇḍa to take their baths. What, then, to speak of ordinary devotees? If, by great fortune, one gets an opportunity to come to Rādhā-kuṇḍa and bathe even once, he can develop his transcendental love for Kṛṣṇa, exactly as the gopīs did. It is also recommended that one should live on the banks of Rādhā-kuṇḍa and should be absorbed in the loving service of the Lord. One should bathe there regularly and give up all material conceptions, taking shelter of Śrī Rādhā and Her assistant gopīs. If one is thus constantly engaged during his lifetime, after giving up the body he will return back to Godhead to serve Śrī Rādhā in the same way as he contemplated during his life on the banks of Rādhā-kuṇḍa. The conclusion is that to live on the banks of the Rādhā-kuṇḍa and to bathe there daily constitute the highest perfection of devotional service. It is a difficult position to attain, even for great sages and devotees like Nārada. Thus there is no limit to the glory of Śrī Rādhā-kuṇḍa. By serving Rādhā-kuṇḍa, one can get an opportunity to become an assistant of Śrīmatī Rādhārāṇī under the eternal guidance of the gopīs.