Skip to main content

Üheteistkümnes värss

Текст единадесети

Tekst

Текст

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti
кр̣ш̣н̣асьоччаих̣ пран̣ая-васатих̣
преясӣбхьо 'пи ра̄дха̄
кун̣д̣ам ча̄ся̄ мунибхир абхитас
та̄др̣г ева вядха̄йи
ят преш̣т̣хаир апй алам асулабхам
ким пунар бхакти-бха̄джа̄м
тат премедам сакр̣д апи сарах̣
сна̄тур а̄виш̣кароти

Synonyms

Дума по дума

kṛṣṇasya — Jumal Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — väga kõrgelt; praṇaya-vasatiḥ — armastuse objekt; preyasībhyaḥ — paljudest armastusväärsetest gopīdest; api — kindlasti; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — järv; ca — samuti; asyāḥ — Tema; munibhiḥ — suurte tarkade poolt; abhitaḥ — igas suhtes; tādṛk eva — samamoodi; vyadhāyi — kirjeldatakse; yat — mida; preṣṭhaiḥ — kõige kõrgemate pühendunute poolt; api — isegi; alam — piisavalt; asulabham — raske saavutada; kim — mida; punaḥ — taas; bhakti-bhājām — neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega; tat — seda; prema — armastus Jumala vastu; idam — see; sakṛt — ühe korra; api — isegi; saraḥ — järv; snātuḥ — selle, kes on kastnud end; āviṣkaroti — tärkab.

кр̣ш̣н̣ася на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а; уччаих̣ много високо; пран̣ая-васатих̣ обект на любов; преясӣбхях̣ от многобройните обичани гопӣ; апи със сигурност; ра̄дха̄ Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ; кун̣д̣ам езеро; ча също; ася̄х̣ на нея; мунибхих̣ от великите мъдреци; абхитах̣ във всички отношения; та̄др̣к ева по същия начин; вядха̄йи се описва; ят това, което; преш̣т̣хаих̣ от най-напредналите предани; апи дори; алам достатъчно; асулабхам трудно за постигане; ким каквото; пунах̣ отново; бхакти-бха̄джа̄м за личности, заети в предано служене; тат тази; према любов към Бога; идам това; сакр̣т веднъж; апи дори; сарах̣ езеро; сна̄тух̣ за този, който се е изкъпал; а̄виш̣кароти възниква.

Translation

Превод

Paljudest Kṛṣṇa soosingu leidnud naudingutoojatest ning kõikidest Vrajabhūmi armastusväärsetest neidudest on Kṛṣṇa poolt enim armastatud ja Temale kõige kallim kahtlematult Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīmatī Rādhārāṇī jumalik kuṇḍa, nii nagu seda kirjeldavad suured targad, on Kṛṣṇale aga samavõrd kallis kui Śrīmatī Rādhārāṇī Ise. Pole kahtlust, et isegi suured pühendunud suudavad vaid harvadel juhtudel jõuda Rādhā-kuṇḍani ning seega on tavaliste pühendunute jaoks selle sihi saavutamine veelgi raskem. Kui inimesele langeb osaks võimalus kasvõi ühe korra kasta end selle püha järve vette, tärkab temas täielikult puhas armastus Kṛṣṇa vastu.

От многото обекти на радост и от всички любими девойки във Враджабхӯми, Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ е несъмнено най-скъпа на Кр̣ш̣н̣а. И във всяко отношение, божественото ѝ езеро, според великите мъдреци, му е също толкова скъпо. Без съмнение, Ра̄дха̄ кун̣д̣а се достига много рядко дори от велики личности, а още по-трудно от обикновените предани. Ако човек просто се окъпе веднъж в тези святи води, чистата му любов към Кр̣ш̣н̣а напълно се пробужда.

Purport

Коментар

Miks omab Rādhā-kuṇḍa väga ülevaid omadusi? Selle järve ülevuse põhjuseks on tõsiasi, et see kuulub Śrīmatī Rādhārāṇīle, kes on Śrī Kṛṣṇale kallim kui keegi teine. Kõikidest gopīdest armastab Kṛṣṇa kõige rohkem just Teda ja nagu kirjutavad suured targad, on Tema järv, Śrī Rādhā-kuṇḍa, Kṛṣṇale sama kallis kui Rādhā Ise. Kṛṣṇa armastus Rādhā-kuṇḍa ja Śrīmatī Rādhārāṇī vastu ei erine teineteisest mitte milleski. Isegi väljapaistvad isiksused, kes on end täielikult hõivanud pühendunud teenimisega, jõuavad väga harva Rādhā-kuṇḍani, rääkimata tavalistest pühendunutest, kes tegelevad vaid vaidhī bhakti praktikaga.

Езерото Ра̄дха̄ кун̣д̣а е толкова възвишено, защото принадлежи на Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, която е най-любимата на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. От всички гопӣ тя му е най-свидна. Нейното езеро, Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а, се описва от великите мъдреци като толкова скъпо на Кр̣ш̣н̣а, колкото и самата Ра̄дха̄. Наистина, любовта на Кр̣ш̣н̣а към Ра̄дха̄ кун̣д̣а и към Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ е еднаква. Ра̄дха̄ кун̣д̣а може да бъде достигната много рядко дори от велики личности, изцяло отдали се на преданото служене, да не говорим за обикновените предани, които се занимават единствено с практиката на ваидхӣ бхакти.

Öeldakse, et kui pühendunule avaneb võimalus kasvõi ühe korra kasta end Rādhā-kuṇḍasse, areneb temas otsekohe välja puhas armastus Kṛṣṇa vastu, mis on väga lähedane armastusele, mida kogevad Kṛṣṇa suhtes gopīd. Śrīla Rūpa Gosvāmī selgitab, et isegi juhul, kui inimesel ei ole võimalust elada pidevalt Rādhā-kuṇḍa kallastel, peaks ta ennast kastma sellesse järve nii mitu korda kui võimalik. See on üks tähtsaimaid punkte pühendunud teenimise praktikas. Kommenteerides antud värssi, kirjutas Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, et Śrī Rādhā-kuṇḍa on äärmiselt hinnatud paik neile, kes soovivad lähendada oma pühendunud teenimist Śrīmatī Rādhārāṇī sõbrannade (sakhīde) ja lähedaste teenijannade (mañjarīde) tasandile. Elusolendid, kelles põleb ind pöörduda tagasi Jumala transtsendentaalsesse kuningriiki, Goloka Vṛndāvanale, omandades vaimsed kehad (siddha-dehad), peaksid elama Rādhā-kuṇḍa kallastel, leides varjupaiga Śrī Rādhā lähedaste teenijannade juures ja rakendades end nende juhenduste kohaselt Śrī Rādhā pidevasse teenimisse. See on kõige ülevam meetod neile, kes tegelevad pühendunud teenimisega Śrī Caitanya Mahāprabhu kaitse all. Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Ṭhākura kirjutas sedasama värssi käsitledes, et isegi sellistel suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada ja Sanaka ei ole võimalust Rādhā-kuṇḍa äärde tulla ning end sellesse kasta. Mida rääkida siis tavalistest pühendunutest! Kui kellelegi langeb osaks tohutu õnn tulla Rādhā-kuṇḍa äärde ja kasta end sellesse kasvõi korra, võib ta seeläbi endas välja arendada samasuguse transtsendentaalse armastuse Kṛṣṇa vastu, mida kogevad gopīd. Siinkohal antakse ühtlasi soovitus asuda elama Rādhā-kuṇḍa kallastele ja süveneda Jumala armastuslikku teenimisse. Pühendunul on vaja regulaarselt kasta end Rādhā-kuṇḍasse ja öelda lahti kõikidest materiaalsetest arusaamadest, leides varjupaiga Śrī Rādhā ja Teda abistavate gopīde juures. Kui inimene järgib sellist praktikat kogu elu, siis pöördub ta pärast kehast lahkumist tagasi Jumala juurde, et teenida Śrī Rādhāt samamoodi, nagu ta sellest mõtiskles Rādhā-kuṇḍa kallastel elades. Me võime seega teha järelduse, et elada Rādhā-kuṇḍa kallastel ja kasta end iga päev selle vette, on pühendunud teenimise kõrgeim täiuslikkus. Sellist positsiooni on väga raske saavutada isegi suurtel tarkadel ja pühendunutel nagu Nārada. Śrī Rādhā-kuṇḍa hiilgusel pole seetõttu piire. Teenides Rādhā-kuṇḍat, avaneb inimesele võimalus saada Śrīmatī Rādhārāṇī abiliseks gopīde igavese juhendamise all.

Казано е, че ако се окъпе в Ра̄дха̄ кун̣д̣а, преданият веднага ще развие чиста любов към Кр̣ш̣н̣а, каквато изпитват гопӣте. Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ ни съветва ако не можем да живеем постоянно на бреговете на Ра̄дха̄ кун̣д̣а, поне да се къпем там колкото може повече. Това е много важен момент в преданото служене. Шрӣла Бхактивинода Т̣ха̄кура пише в тази връзка, че Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а е най-благодатното място за желаещите напредък в преданото служене по стъпките на приятелките (сакхӣте) и верните прислужнички (ман̃джарӣте) на Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ. Живите същества, които имат силно желание да се върнат у дома, в трансценденталното царство на Бога, Голока Вр̣нда̄вана, като постигнат духовното си тяло (сиддха деха), трябва да живеят край Ра̄дха̄ кун̣д̣а, убежището на верните слуги на Шрӣ Ра̄дха̄ и под тяхно ръководство постоянно да ѝ служат. Това е най-възвишеният метод за заетите в предано служене под закрилата на Чайтаня Махапрабху. В тази връзка Шрӣла Бхактисиддха̄нта Сарасватӣ Т̣ха̄кура пише, че дори велики мъдреци и велики предани като На̄рада и Санака, нямат възможност да се изкъпят в Ра̄дха̄ кун̣д̣а. А какво да кажем за обикновените предани? Ако имаме голямото щастие да се изкъпем дори веднъж в Ра̄дха̄ кун̣д̣а, можем да развием трансцедентална любов към Кр̣ш̣н̣а точно като гопӣте. Препоръчва се да живеем на бреговете на Ра̄дха̄ кун̣д̣а и да се потопим в любовно служене на Бога. Човек трябва редовно да се къпе там, да се откаже от всички материални схващания и да приеме подслона на Шрӣ Ра̄дха̄ и придружаващите я гопӣ. Ако прекара така целия си живот, когато напусне тялото си, той ще се върне обратно при Бога. И ще служи на Шрӣ Ра̄дха̄ така, както си е представял, докато е бил на бреговете на Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Съвършенство на преданото служене е да живеем на брега на Ра̄дха̄ кун̣д̣а и да се къпем там всеки ден това е заключението. Тази позиция се достига трудно, дори от велики мъдреци и предани като На̄рада. Няма край славата на Шрӣ Ра̄дха̄ кун̣д̣а. Като служи на Ра̄дха̄ кун̣д̣а, човек получава възможност да стане помощник на Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ под вечното ръководство на гопӣте.