Skip to main content

TEXT 5

第5節

Tekst

テキスト

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ
----

Synonyms

Synonyms

na — mitte kunagi; ca — samuti; mat-sthāni — Minus asetsev; bhūtāni — kogu loome; paśya — lihtsalt vaata; me — Minu; yogam aiśvaram — käsitlematut müstilist jõudu; bhūta-bhṛt — kõikide elusolendite alalhoidja; na — mitte kunagi; ca — samuti; bhūta-sthaḥ — kosmilises avaldumises; mama — Minu; ātmā — Mina; bhūta-bhāvanaḥ — kõikide avaldumiste allikas.

na — 決して~でない; ca — もまた; mat-sthāni — 私の中に位置して; bhūtāni— 全創造; paśya — 見よ; me —私の; yogam aiśvaram— とらえがたい神秘力; bhūta-bhṛt — 全ての生物を養う御方; na —決して~でない; ca — もまた; bhūta-sthaḥ — 宇宙現象の中; mama — 私の; ātmā —自身;bhūta-bhāvanaḥ — 全現象の源

Translation

Translation

Ja ometigi ei asu kõik loodu Minus. Vaata Minu müstilist võimsust! Ehkki Ma olen kõikide elusolendite alalhoidja ning ehkki Ma olen kõikjal, ei ole Ma osa sellest kosmilisest avaldumisest, sest Mina Ise olengi loome allikaks.

だが、創造物のすべてを私が保持しているのではない。わが豊潤なる神秘を見よ!私は全生物の維持者であり、あらゆる所に在るが、私は宇宙現象の一部ではなく、まさに私こそが創造の源泉なのだ。

Purport

Purport

Jumal ütleb, et kõik tugineb Temale (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Seda lauset ei tohiks aga valesti mõista. Jumal ei ole otseselt seotud selle materiaalse avaldumise alalhoidmise ja ülalpidamisega. Kindlasti on paljud näinud pilti Atlasest, kes hoiab maakera oma õlgadel ning tundub sellest väga väsinud olevat. Kui me räägime, et Kṛṣṇa hoiab ülal seda loodud universumit, ei tule meil ette kujutada midagi sarnast. Kṛṣṇa ütleb, et ehkki kõik tugineb Temale, on Tema sellest kõigest lahus seisev. Planetaarsüsteemid hõljuvad avaruses ning see avarus on Kõigekõrgema Jumala energia. Kuid see ei tähenda, et Ta Ise oleks see avarus. Tema Ise asub mujal. Seepärast lausub Jumal: „Ehkki kõik asetseb Minu käsitlematus energias, olen Mina, Jumala Kõrgeim Isiksus, kõigest lahus seisev." Selline on Jumala käsitlematu võim.

主は「すべてのものは私が保持している」“マト・スターニ・サルヴァ・ブーターニ”とおっしゃる。このことを誤っては解釈してはいけない。主は、この物質現象の維持存続に、直接タッチしているわけではないのだ。時々私たちは、地球を肩にかついでいるアトラスの絵を見ることがある。土でできた大きなこの惑星を背負った彼は、いかにもくたびれたような表情をしている。この創造宇宙を支えているクリシュナに、このイメージをあてはめてはいけない。彼は、「すべてのものは私が保持しているのだが、私はそれから離れている」と言う。惑星が宇宙に漂う。この宇宙は至上主のエネルギーである。しかし、彼は宇宙ではない。彼は別な存在である。だから、主はおっしゃるのだ。「物質宇宙は想像を絶した私のエネルギーによって展開したものだが、私はバガヴァーンとして、それから超然と離れている。」これが、想像を絶した豊潤さなのだ。

Vedalikus „Nirukti" sõnaraamatus öeldakse: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu – „Kõigekõrgem Jumal avaldab Oma energiatega käsitlematuid ja imepäraseid mänge." Tema isik on täis erinevaid võimsaid energiaid, ning Tema soovid iseenesest ongi tegelikkus. Sellisena tulebki Jumala Isiksust mõista. Me võime mõelda millegi tegemisest, kuid oma plaani täideviimisel kohtame me paljusid takistusi ning alati pole meil võimalik teha, mida tahame. Ent kui Kṛṣṇa midagi tahab, siis pruugib Tal vaid soovida ning kõik toimub niivõrd täiuslikult, et keegi ei suuda seda ettegi kujutada. Jumal selgitab seda tõsiasja: ehkki Ta on kogu materiaalse avaldumise alalhoidja ja ülalpidaja, ei ole Ta mateeriaga kokkupuutes. Kõik luuakse, säilitatakse, hoitakse alal ning hävitatakse üksnes Tema kõrgeima soovi kohaselt. Kuna Kṛṣṇa on absoluutne vaimne olend, pole Kṛṣṇa mõistuse ja Tema Enda vahel mingit erinevust (samas kui meie ja meie praeguse materiaalse mõistuse vahel on). Jumal viibib üheaegselt kõiges. Tavalised inimesed ei mõista, kuidas saab Ta säilitada seejuures Oma isiksuslikkuse. Ta seisab lahus materiaalsest avaldumisest, ometigi tugineb kõik Temale. Seda selgitatakse siin sõnadega yogam aiśvaram, mis tähistavad Jumala Kõrgeima Isiksuse müstilist jõudu.

『ニクルティ』というヴェーダの辞典には、こう書いてある。「至上主は御自分のエネルギーを放出展示して、想像を絶したおどろくべき遊戯をなさっている。」彼は様々な力のあるエネルギーに溢れ、人物である彼の決断が即、事実となって現れる。バガヴァーンとはそのよう御方であると理解される。私たちが何かしようと思っても、実に様々な障害があって、なかなか自分の思った通りに事が運ばないことがある、しかし、クリシュナが何かしようと欲すれば、そう思っただけで、この上なく完全にそのことは成就するのだ。どうしてそんなふうになったのか、考えも及ばぬほど見事に現実化するのだ。主はそれについてこう説明される。「全物質現象は私によって維持され存続しているが、私がこの物質現象に直接タッチしているわけではない。」彼の至上意志だけによってすべてのことは現象し、存続し、また消滅する。彼の心と彼御自身は不異である。(私たち自身と、私たちの現在の物質的心とは違うけれども)なぜなら、主は絶対的精神だからである。同時に主はあらゆるもののなかに存在される。このことはわかっても、主が個人的にも存在しているということが、一般の人には理解できない。すべては主によって保持されているが、彼はこの物質現象を離れている。これを、ヨガム・アイシュヴァラム“バガヴァーンの神秘力”としてここに説明しているのだ。