Skip to main content

TEXT 4

VERSO 4

Tekst

Texto

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Sinônimos

mayā — Minu poolt; tatam — läbitud; idam — see; sarvam — kõik; jagat — kosmilise avaldumine; avyakta-mūrtinā — mitteavaldunud kujuga; mat- sthāni — Minus; sarva-bhūtāni — kõik elusolendid; na — ei; ca — samuti; aham — Mina; teṣu — nendes; avasthitaḥ — asetsev.

mayā — por Mim; tatam — penetrada; idam — esta; sarvam — toda; jagat — manifestação cósmica; avyakta-mūrtinā — pela forma imanifesta; mat-sthāni — em Mim; sarva-bhūtāni — todas as entidades vivas; na — não; ca — também; aham — Eu; teṣu — neles; avasthitaḥ — situado.

Translation

Tradução

Oma mitteavaldunud kujul läbin Ma kogu seda universumit. Kõik elusolendid asuvad Minus, kuid Mina ei asu neis.

Sob Minha forma imanifesta, Eu penetro este Universo inteiro. Todos os seres estão em Mim, mas Eu não estou neles.

Purport

Comentário

Jumala Kõrgeimat Isiksust pole võimalik tajuda läbi jämedakoeliste materiaalsete meelte. Pühakirjades („Bhakti-rasāmṛta-sindhu" 1.2.234) öeldakse:

A Suprema Personalidade de Deus não é perceptível através dos sentidos materiais grosseiros. Está dito:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Jumal Śrī Kṛṣṇa nime, kuulsust, mänge jne pole võimalik mõista materiaalsete meelte abil. Kṛṣṇa avaldab End ainult neile, kes praktiseerivad autoriteetse juhendamise all puhast pühendunud teenimist. „Brahma- saṁhitās" (5.38) öeldakse: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. See tähendab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust, Govindat näeb alati endas ja endast väljaspool see, kes on arendanud välja transtsendentaalse armastuse Tema vastu. Teistele inimestele pole Ta nähtav. Selles värsis öeldakse, et ehkki Jumal on kõikeläbiv ning kõikjal kohalolev, pole Teda materiaalsete meelte abil võimalik tajuda. Sellele viitab sõna avyakta-mūrtinā. Kuigi me ei suuda Teda näha, asub kõik tegelikult Temas. Me arutasime seitsmendas peatükis, et kogu see materiaalne kosmiline avaldumine on vaid Jumala kahe erineva energia, kõrgema ehk vaimse ning madalama ehk materiaalse energia kombinatsioon. Täpselt samamoodi nagu päikesevalgus levib üle kogu universumi, levib Jumala energia üle kogu loome ning kõik asub selles energias.

Não se podem compreender o nome, a fama, os passatempos, etc., do Senhor Śrī Kṛṣṇa por meio dos sentidos materiais. Ele Se revela somente a alguém que esteja ocupado em serviço devocional puro sob orientação apropriada. No Brahma-saṁhitā (5.38), afirma-se que premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: o devoto pode ver a Suprema Personalidade de Deus, Govinda, sempre dentro e fora de si, se tiver desenvolvido uma atitude transcendental amorosa para com Ele. Assim, Ele não é visível às pessoas em geral. Aqui se diz que, embora seja onipenetrante e onipresente, Ele não é concebível através dos sentidos materiais. Isto é indicado aqui com as palavras avyakta-mūrtinā. Mas na verdade, embora não possamos vê-lO, tudo repousa nEle. Como comentamos no Sétimo Capítulo, a manifestação cósmica material inteira é apenas uma combinação de Suas duas diferentes energias — a energia espiritual superior e a energia material inferior. Assim como o brilho do sol se espalha por todo o Universo, a energia do Senhor se espalha por toda a criação, e tudo repousa nessa energia.

Sellest ei tohiks aga järeldada, et kuna Ta on laotunud üle kogu loome, on Ta kaotanud oma isiksusliku eksistentsi. Ümber lükkamaks sellist väidet ütleb Jumal: „Ma olen kõikjal ning kõik on Minus, aga ometigi olen Ma kõigest lahus seisev." Näiteks kuningas võib juhtida valitsust, mis on vaid kuninga energia avaldumine. Valitsuse erinevad ametkonnad pole midagi muud kui kuninga energiad ning iga valitsuse ametkond sõltub kuninga võimust. Keegi aga ei oota sellepärast, et kuningas viibiks isiklikult igas valitsuse alajaotuses. See on vaid lihtsustatud näide. Samamoodi toetub kõik, mida me näeme ja kõik, mis eksisteerib nii materiaalses kui ka vaimses maailmas, Jumala Kõrgeima Isiksuse energiale. Maailma loovad Tema erinevad kõikeläbivad energiad ning nagu öeldud „Bhagavad-gītās" – viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam – Jumal viibib kõikjal Oma isiklike esindajate, erinevate kõikeläbivate energiate abil.

Todavia, ninguém deve concluir que, como Ele Se espalha por toda a parte, Ele perdeu Sua existência pessoal. Para refutar este argumento, o Senhor diz: “Eu estou em toda a parte, e tudo está em Mim, mas mesmo assim fico a distância”. Por exemplo, um rei encabeça um governo que é apenas uma manifestação de sua energia; os diferentes departamentos governamentais não passam de energias do rei, e cada departamento apóia-se no poder do rei. Mas mesmo assim não é de se esperar que o rei em pessoa esteja presente em cada departamento. Este é um exemplo rudimentar. Da mesma forma, todas as manifestações que vemos e tudo o que existe, tanto neste mundo material quanto no mundo espiritual, repousam na energia da Suprema Personalidade de Deus. A criação ocorre pela difusão de Suas diferentes energias, e, como se afirma no Bhagavad-gītā, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Ele está presente em toda a parte por meio de Sua representação pessoal, a difusão de Suas diferentes energias.