Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Tekst

Verš

jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham
jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham

Synonyms

Synonyma

jñāna-yajñena — teadmiste arendamisega; ca — samuti; api — kindlasti; anye — teised; yajantaḥ — ohverdades; mām — Mind; upāsate — teenivad; ekatvena — ühesuses; pṛthaktvena — kahesuses; bahudhā — mitmekesisuses; viśvataḥ-mukham — ja kõiksuse kujul.

jñāna-yajñena — rozvíjením poznání; ca — také; api — jistě; anye — jiní; yajantaḥ — obětující; mām — Mně; upāsate — uctívání; ekatvena — v jednotě; pṛthaktvena — v dvojnosti; bahudhā — v rozmanitosti; viśvataḥ-mukham — a ve vesmírné podobě.

Translation

Překlad

Teised, kes sooritavad ohverdusi teadmiste arendamise läbi, teenivad Kõigekõrgemat Jumalat kui üht ja ainsat, kui mitmeks jagunenut ning kui kõiksuse kuju.

Jiní, kteří podstupují oběť rozvíjení poznání, uctívají Mě, Nejvyššího Pána, jako jednotu, rozmanitost v mnoha nebo vesmírnou podobu.

Purport

Význam

Käesolev värss on eelmiste värsside kokkuvõte. Jumal ütleb Arjunale, et need, kes viibivad täielikult Kṛṣṇa teadvuses ega huvitu millestki muust peale Kṛṣṇa, on mahātmād. Ent on ka neid, kes ei asu mahātmā positsioonis, kuid kes samuti teenivad Kṛṣṇat erinevatel viisidel. Mõningaid neist on juba nimetatud, nagu ahastuses viibijaid, majanduslikus kitsikuses olijaid, uudishimulikke, ning neid, kes püüdlevad teadmiste poole. Kuid lisaks nendele on ka teisi, veelgi madalamaid Jumala kummardajaid, ning nemad jagunevad kolme jaotusse: (1) need, kes kummardavad end kui Kõigekõrgema Jumalaga üht; (2) need, kes mõtlevad Kõigekõrgemale Jumalale välja mingi kuju ning kummardavad seda; (3) need, kes tunnistavad Jumala Kõrgeima Isiksuse kõiksuse kuju, viśva-rūpat, ning kummardavad seda. Loetletud kolmest grupist on kõige arvukamalt madalaimaid – neid, kes teenivad iseend kui Kõrgeimat Jumalat, pidades end monistideks. Sellised inimesed peavad ennast Kõigekõrgemaks Jumalaks, ning sellise meelsusega kummardavad nad ennast. Ka see on omalaadi Jumala teenimine, sest sellised inimesed mõistavad, et nad ei ole mitte materiaalsed kehad, vaid vaimsed hinged; igal juhul on selline seisukoht nende hulgas valdav. Peamiselt kummardavad impersonalistid Kõigekõrgemat Jumalat just sel moel. Teine jaotus hõlmab pooljumalate kummardajaid, kes peavad suvalist elusolendit Kõigekõrgemaks Jumalaks. Ning kolmandasse jaotusse kuuluvad inimesed, kes ei suuda mõista midagi sellest materiaalse universumi avaldumisest väljapoole jäävat. Nad peavad seda universumit kõrgeimaks organismiks või olendiks, ning kummardavad seda. Ka see universum on üks Jumala avaldumisvorm.

Tento verš shrnuje verše předchozí. Pán říká Arjunovi, že osoby výlučně si vědomé Kṛṣṇy a neznající nic než Kṛṣṇu jsou mahātmové. Jsou však ještě jiní oddaní, kteří se nenacházejí zcela na úrovni mahātmů, ale také Kṛṣṇu uctívají, a to různými způsoby. Někteří z nich již byli popisováni jako soužení, postrádající peníze, zvídaví a rozvíjející poznání. Na nižších úrovních jsou však ještě další tři druhy uctívajících: 1. ten, kdo uctívá sám sebe jako totožného s Nejvyšším Pánem; 2. ten, kdo si vymyslí nějakou podobu Nejvyššího Pána, kterou pak uctívá; a 3. ten, kdo jako svrchovanou uctívá vesmírnou podobu, viśva-rūpu Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejníže stojící z těchto tří — ti, kteří se považují za monisty a uctívají se jako Nejvyšší — silně převládají. Pokládají se za Nejvyššího Pána a s tímto smýšlením uctívají sami sebe. I to je určitý druh uctívání Boha, neboť většinou chápou, že nejsou hmotným tělem, ale duší, která je duchovní povahy; přinejmenším toto pochopení převažuje. Impersonalisté zpravidla uctívají Nejvyššího Pána tímto způsobem. Do druhé skupiny patří uctívatelé polobohů či ti, kdo na základě vlastních představ považují jakoukoliv podobu za podobu Nejvyššího Pána. A do třetí skupiny patří ti, kdo nedovedou pojmout nic vyššího než projevený hmotný vesmír. Považují vesmír za nejvyšší organismus či entitu a uctívají jej. Vesmír je také podobou Pána.