Skip to main content

TEXT 16

ТЕКСТ 16

Tekst

Текст

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
-брахма-бхуванл лок
пунар вартино ’рджуна
мм упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате

Synonyms

Пословный перевод

ā-brahma-bhuvanāt — üles, Brahmaloka planeedile; lokāḥ — planetaarsüsteemid; punaḥ — uuesti; āvartinaḥ — tagasi pöördudes; arjuna — oo, Arjuna; mām — Minu juurde; upetya — saabudes; tu — aga; kaunteya — oo, Kuntī poeg; punaḥ janma — uuestisünd; na — mitte kunagi; vidyate — toimub.

-брахма-бхувант — до Брахмалоки; лок — планетные системы; пуна — вновь; вартина — возвращающиеся; арджуна — о Арджуна; мм — ко Мне; упетйа — придя; ту — но; каунтейа — о сын Кунти; пуна джанма — новое рождение; на — не; видйате — случается.

Translation

Перевод

Kõik materiaalse maailma planeedid, kõrgeimast madalaimani, on kannatusi täis paigad, kus elusolendid peavad taas ja taas sündima ning surema. Kuid see, kes jõuab Minu elupaika, oo, Kuntī poeg, ei pea enam kunagi uuesti sündima.

Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, — это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь.

Purport

Комментарий

Kõik joogid, nii karma-, jñāna-, haṭha- kui ka teised joogid peavad bhakti- joogat ehk Kṛṣṇa teadvuse meetodit praktiseerides jõudma pühendumuse täiuslikkuseni, enne kui nad võivad siseneda Kṛṣṇa transtsendentaalsesse elupaika, et sealt mitte kunagi enam tagasi tulla. Need, kes jõuavad kõrgeimatele materiaalsetele planeetidele, s.o. pooljumalate planeetidele, alluvad ikkagi korduvatele sündidele ja surmadele. Ning samal ajal, kui inimesed Maalt tõusevad kõrgematele planeetidele, langevad inimesed kõrgematelt planeetidelt nagu Brahmaloka, Candraloka ja Indraloka, Maale tagasi. „Chāndogya Upaniṣadis" soovitatakse praktiseerida ohverdamismeetodit, mida nimetatakse pañcāgni-vidyāks, sest see võimaldab tõusta Brahmalokale. Ent kui Brahmalokale tõusnu ei hakka seal Kṛṣṇa teadvust arendama, siis on ta sunnitud tagasi Maale pöörduma. Need, kes saavutavad kõrgematel planeetidel Kṛṣṇa teadvuse arendamises edasimineku, tõusevad üha kõrgematele ja kõrgematele planeetidele ning universumi hävimise hetkel kantakse nad igavesse vaimsesse kuningriiki. Śrīdhara Svāmī tsiteerib oma „Bhagavad-gītā" kommentaaris järgmist värssi:

Все йоги: карма-йоги, гьяна-йоги, хатха-йоги и т. д., должны в конечном счете встать на путь бхакти-йоги, путь сознания Кришны, и достичь совершенства в преданном служении Господу. Тогда они попадут в духовную обитель Кришны и никогда уже не вернутся в материальный мир. Те, кто поднимается на высшие планеты материального мира, то есть на планеты полубогов, продолжают рождаться и умирать. Как люди, живущие на Земле, поднимаются на высшие планеты, так и обитатели высших планет: Брахмалоки, Индралоки и Чандралоки — падают на Землю. Совершая жертвоприношение панчагни-видья, описанное в «Чхандогья-упанишад», человек может подняться на Брахмалоку, но если там он не разовьет в себе сознание Кришны, то будет вынужден вернуться на Землю. Жители высших планет, которые совершенствуются в сознании Кришны, постепенно поднимаются на более высокие планеты, и во время разрушения вселенной переносятся в вечное духовное царство. Баладева Видьябхушана в своем комментарии к «Бхагавад-гите» цитирует следующий стих:

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam
брахма саха те сарве
сампрпте пратисачаре
парасйнте кттмна
правианти пара падам

„Kui hävitatakse see materiaalne universum, kantakse Brahmā ning teised Brahmaloka elanikud, kes tegelevad pidevalt Kṛṣṇa teadvuse arendamisega, vaimsesse universumisse, nende poolt ihaldatud vaimsetele planeetidele."

«Когда материальная вселенная уничтожается, Брахма и его преданные, постоянно занятые практикой сознания Кришны, попадают в духовный мир, на те духовные планеты, которых хотели достичь».