Skip to main content

TEXT 16

第16節

Tekst

テキスト

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
アーブラフマブフヴァナールロカー
プナラーヴァルティノルジュナ
マームペチャトゥクンテヤ
プナルジャンマナヴィデャテ

Synonyms

Synonyms

ā-brahma-bhuvanāt — üles, Brahmaloka planeedile; lokāḥ — planetaarsüsteemid; punaḥ — uuesti; āvartinaḥ — tagasi pöördudes; arjuna — oo, Arjuna; mām — Minu juurde; upetya — saabudes; tu — aga; kaunteya — oo, Kuntī poeg; punaḥ janma — uuestisünd; na — mitte kunagi; vidyate — toimub.

ā-brahma-bhuvanāt — ブラフマローカ惑星から; lokāḥ —惑星系; punaḥ —再び; āvartinaḥ —戻る; arjuna —アルジュナよ; mām —私に; upetya —到る; tu —しかし; kaunteya — クンティーの子よ; punaḥ janma—再生; na —決して~ない; vidyate —起こる

Translation

Translation

Kõik materiaalse maailma planeedid, kõrgeimast madalaimani, on kannatusi täis paigad, kus elusolendid peavad taas ja taas sündima ning surema. Kuid see, kes jõuab Minu elupaika, oo, Kuntī poeg, ei pea enam kunagi uuesti sündima.

物質界にある最高から最低の全惑星は、誕生と死を繰り返す苦悩の住処だ。しかし、私の郷に来た者は、クンティーの子よ、決して物質界に再び誕生することはない。

Purport

Purport

Kõik joogid, nii karma-, jñāna-, haṭha- kui ka teised joogid peavad bhakti- joogat ehk Kṛṣṇa teadvuse meetodit praktiseerides jõudma pühendumuse täiuslikkuseni, enne kui nad võivad siseneda Kṛṣṇa transtsendentaalsesse elupaika, et sealt mitte kunagi enam tagasi tulla. Need, kes jõuavad kõrgeimatele materiaalsetele planeetidele, s.o. pooljumalate planeetidele, alluvad ikkagi korduvatele sündidele ja surmadele. Ning samal ajal, kui inimesed Maalt tõusevad kõrgematele planeetidele, langevad inimesed kõrgematelt planeetidelt nagu Brahmaloka, Candraloka ja Indraloka, Maale tagasi. „Chāndogya Upaniṣadis" soovitatakse praktiseerida ohverdamismeetodit, mida nimetatakse pañcāgni-vidyāks, sest see võimaldab tõusta Brahmalokale. Ent kui Brahmalokale tõusnu ei hakka seal Kṛṣṇa teadvust arendama, siis on ta sunnitud tagasi Maale pöörduma. Need, kes saavutavad kõrgematel planeetidel Kṛṣṇa teadvuse arendamises edasimineku, tõusevad üha kõrgematele ja kõrgematele planeetidele ning universumi hävimise hetkel kantakse nad igavesse vaimsesse kuningriiki. Śrīdhara Svāmī tsiteerib oma „Bhagavad-gītā" kommentaaris järgmist värssi:

All kinds of yogīs – karma, jñāna, haṭha, etc. – eventually have to attain devotional perfection in bhakti-yoga, or Kṛṣṇa consciousness, before they can go to Kṛṣṇa’s transcendental abode and never return. Those who attain the highest material planets, the planets of the demigods, are again subjected to repeated birth and death. As persons on earth are elevated to higher planets, people on higher planets such as Brahmaloka, Candraloka and Indraloka fall down to earth. The practice of sacrifice called pañcāgni-vidyā, recommended in the Chāndogya Upaniṣad, enables one to achieve Brahmaloka, but if, on Brahmaloka, one does not cultivate Kṛṣṇa consciousness, then he must return to earth. Those who progress in Kṛṣṇa consciousness on the higher planets are gradually elevated to higher and higher planets and at the time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom. Baladeva Vidyābhūṣaṇa, in his commentary on Bhagavad-gītā, quotes this verse:
カルマ、ギャーナ、ハタなど、すべての種類のヨーギーたちは、最終的にバクティ・ヨーガ、つまりクリシュナ意識によって献身的な完成に達しなければなりません。そうなることによってクリシュナの超越的な郷に達し決して再び物質界に戻ることはありません。物質次元の最高惑星に往った人々、またはデーヴァの惑星に往った人々は再び誕生と死を繰り返します。地球からもっと高等な惑星に昇った人々と同じく、ブラフマローカ、チャンドラローカ、インドラローカのような高等な惑星に住んでいる人々も地球に落ちてくるのです。『チャーンドーギャウパニシャッド』で勧めているパンチャーグニヴィデャーと称する供儀をすれば、ブラフマローカにいけるのですが、ブラフマローカに住んでもクリシュナ意識の開発に努めない人はまた地球に戻らなければなりません。高等な惑星にいてクリシュナ意識を深めている人々は、次々とより高等な惑星に移り住み、やがて宇宙破壊の時に永遠の精神的王国に移ります。シュリーダラスワミは『バガヴァッド・ギーター』の彼の解説のなかでこの節を引用しています。

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam
brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam

„Kui hävitatakse see materiaalne universum, kantakse Brahmā ning teised Brahmaloka elanikud, kes tegelevad pidevalt Kṛṣṇa teadvuse arendamisega, vaimsesse universumisse, nende poolt ihaldatud vaimsetele planeetidele."

「この物質宇宙が破壊する時、常にクリシュナ意識を行っているブラフマーと彼の献身者たちはすべて精神宇宙に移り、各自の希望するそれぞれの精神的惑星ですむことになる」