Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Tekst

Text

mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ

Synonyms

Synonyms

mām — Mind; upetya — saavutades; punaḥ — uuesti; janma — sünd; duḥkha-ālayam — kannatusi täis paika; aśāśvatam — ajalikku; na — mitte kunagi; āpnuvanti — jõuavad; mahā-ātmānaḥ — suured hinged; saṁsiddhim — täiuslikkuse; paramām — lõpliku; gatāḥ — olles saavutanud.

mām — Me; upetya — achieving; punaḥ — again; janma — birth; duḥkha-ālayam — place of miseries; aśāśvatam — temporary; na — never; āpnuvanti — attain; mahā-ātmānaḥ — the great souls; saṁsiddhim — perfection; paramām — ultimate; gatāḥ — having achieved.

Translation

Translation

Olles jõudnud Minuni, ei pöördu suured hinged – Minule pühendunud joogid – kunagi tagasi siia kannatusi täis ajalikku maailma, sest nad on saavutanud kõrgeima täiuslikkuse.

After attaining Me, the great souls, who are yogīs in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection.

Purport

Purport

Kuna see ajalik materiaalne maailm on täis kannatusi sünni, vanaduse, haiguste ja surma näol, ei soovi see, kes on saavutanud kõrgeima täiuslikkuse ning jõudnud kõrgeimale planeedile, Kṛṣṇalokale ehk Goloka Vṛndāvanale, loomulikult enam siia tagasi pöörduda. Kõrgeimat planeeti kirjeldatakse vedakirjanduses sõnadega avyakta, akṣara ja paramā gati. Teisisõnu öeldes tähendab see seda, et too planeet jääb väljapoole meie materiaalseid teadmisi. See on meie jaoks seletamatu, kuid see on mahātmāde (suurte hingede) kõrgeim eesmärk. Mahātmād kuulavad transtsendentaalseid sõnumeid eneseteadvustamiseni jõudnud pühendunutelt ning arendavad nende abil järk-järgult pühendunud teenimist Kṛṣṇa teadvuses. Nad süvenevad sedavõrd Jumala transtsendentaalsesse teenimisse, et ei ihalda enam tõusmist ühelegi materiaalsele planeedile – õigupoolest, nad ei ihalda isegi tõusmist ühelegi vaimsele planeedile. Nad tahavad üksnes Kṛṣṇat ja Kṛṣṇaga suhtlemist, ei midagi muud. See on elu kõrgeim täiuslikkus. Selles värsis tuuakse esile Kõigekõrgema Jumala, Kṛṣṇa, personalistidest pühendunud. Need pühendunud saavutavad Kṛṣṇa teadvuses elu kõrgeima eesmärgi. Teisisõnu öeldes on nad kõrgeimad hinged.

Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as avyakta and akṣara and paramā gati; in other words, that planet is beyond our material vision, and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the mahātmās (great souls). The mahātmās receive transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Kṛṣṇa consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Kṛṣṇa and Kṛṣṇa’s association, and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord, Kṛṣṇa. These devotees in Kṛṣṇa consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls.