Skip to main content

TEXT 15

ТЕКСТ 15

Tekst

Текст

mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
ма̄м упетя пунар джанма
дух̣кха̄лаям аша̄шватам
на̄пнуванти маха̄тма̄нах̣
самсиддхим парама̄м гата̄х̣

Synonyms

Дума по дума

mām — Mind; upetya — saavutades; punaḥ — uuesti; janma — sünd; duḥkha-ālayam — kannatusi täis paika; aśāśvatam — ajalikku; na — mitte kunagi; āpnuvanti — jõuavad; mahā-ātmānaḥ — suured hinged; saṁsiddhim — täiuslikkuse; paramām — lõpliku; gatāḥ — olles saavutanud.

ма̄м – мен; упетя – достигат; пунах̣ – отново; джанма – раждане; дух̣кха-а̄лаям – място на страдания; аша̄шватам – временно; на – никога; а̄пнуванти – достигат; маха̄-а̄тма̄нах̣ – великите души; самсиддхим – съвършенство; парама̄м – върховно; гата̄х̣ – след като постигнат.

Translation

Превод

Olles jõudnud Minuni, ei pöördu suured hinged – Minule pühendunud joogid – kunagi tagasi siia kannatusi täis ajalikku maailma, sest nad on saavutanud kõrgeima täiuslikkuse.

След като ме достигнат, великите души, преданите йогӣ, никога повече не се връщат в този временен, пълен със страдания свят, защото са постигнали висшето съвършенство.

Purport

Коментар

Kuna see ajalik materiaalne maailm on täis kannatusi sünni, vanaduse, haiguste ja surma näol, ei soovi see, kes on saavutanud kõrgeima täiuslikkuse ning jõudnud kõrgeimale planeedile, Kṛṣṇalokale ehk Goloka Vṛndāvanale, loomulikult enam siia tagasi pöörduda. Kõrgeimat planeeti kirjeldatakse vedakirjanduses sõnadega avyakta, akṣara ja paramā gati. Teisisõnu öeldes tähendab see seda, et too planeet jääb väljapoole meie materiaalseid teadmisi. See on meie jaoks seletamatu, kuid see on mahātmāde (suurte hingede) kõrgeim eesmärk. Mahātmād kuulavad transtsendentaalseid sõnumeid eneseteadvustamiseni jõudnud pühendunutelt ning arendavad nende abil järk-järgult pühendunud teenimist Kṛṣṇa teadvuses. Nad süvenevad sedavõrd Jumala transtsendentaalsesse teenimisse, et ei ihalda enam tõusmist ühelegi materiaalsele planeedile – õigupoolest, nad ei ihalda isegi tõusmist ühelegi vaimsele planeedile. Nad tahavad üksnes Kṛṣṇat ja Kṛṣṇaga suhtlemist, ei midagi muud. See on elu kõrgeim täiuslikkus. Selles värsis tuuakse esile Kõigekõrgema Jumala, Kṛṣṇa, personalistidest pühendunud. Need pühendunud saavutavad Kṛṣṇa teadvuses elu kõrgeima eesmärgi. Teisisõnu öeldes on nad kõrgeimad hinged.

ПОЯСНЕНИЕ: Временният материален свят е пълен със страданията на раждането, старостта, болестите и смъртта; напълно естествено е този, който стане съвършен и достигне върховната планета Кр̣ш̣н̣алока, Голока Вр̣нда̄вана, да не желае да се върне обратно. Най-висшата планета е описана във ведическата литература като авякта, акш̣ара и парама̄ гати. Тоест тя е невъобразима, отвъд материалното ни възприятие, но е висшата цел, мястото, към което се отправят маха̄тмите (великите души). Маха̄тмите, слушайки трансценденталните послания на себеосъзнатите предани, постепенно усъвършенстват преданото си служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание и така се вглъбяват в него, че повече не се стремят към някоя от висшите материални планети, нито дори към духовните планети. Те желаят единствено Кр̣ш̣н̣а и общуване с Кр̣ш̣н̣а. Това е висшето съвършенство на живота. В стиха специално се говори за персоналистите – преданите на Върховния Бог. Тези предани в Кр̣ш̣н̣а съзнание достигат висшето съвършенство на живота; с други думи, те са възвишени души.