Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Tekst

Text

bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham
bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

Synonyms

Synonyms

bījam — seemet; mām — Mind; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; viddhi — püüa mõista; pārtha — oo, Pṛthā poeg; sanātanam — algset, igavest; buddhiḥ — arukus; buddhi-matām — arukate; asmi — Mina olen; tejaḥ — vaprus; tejasvinām — tugevate; aham — Mina olen.

bījam — the seed; mām — Me; sarva-bhūtānām — of all living entities; viddhi — try to understand; pārtha — O son of Pṛthā; sanātanam — original, eternal; buddhiḥ — intelligence; buddhi-matām — of the intelligent; asmi — I am; tejaḥ — prowess; tejasvinām — of the powerful; aham — I am.

Translation

Translation

Oo, Pṛthā poeg, tea, et Mina olen kõige eksisteeriva algne seeme. Mina olen arukate arukus ja tugevate vaprus.

O son of Pṛthā, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men.

Purport

Purport

Bījam tähendab seeme. Kṛṣṇa on kõige seeme. Eksisteerib suur hulk erinevaid liikuvaid ja liikumatuid elusolendeid. Linnud, loomad, inimesed ja mitmed teised olevused on liikuvad elusolendid; puud, taimed on aga paigalseisvad – nad ei saa liikuda, vaid peavad seisma ühes kohas. Kokku eksisteerib 8 400 000 liiki elusolendeid, ning mõned neist on võimelised liikuma, mõned mitte. Nendele kõikidele elu andev seeme on aga alati Kṛṣṇa. Vedakirjanduses öeldakse, et Brahman ehk Kõrgeim Absoluutne Tõde on see, millest kõik lähtub. Kṛṣṇa on Parabrahman, Kõrgeim Hing. Brahman on impersonaalne ja Parabrahman personaalne. „Bhagavad-gītās" selgitatakse, et impersonaalne Brahman lähtub Kṛṣṇa personaalsest aspektist. Seega on algselt kõige lätteks Kṛṣṇa. Tema on kõige juur. Ning nii nagu puu juur hoiab alal kogu puud, hoiab Kṛṣṇa, olles kõige algne juur, alal seda materiaalset avaldumist. Ka seda kinnitatakse vedakirjanduses („Kaṭha Upaniṣad" 2.2.13):

Bījam means seed; Kṛṣṇa is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men and many other living creatures are moving living entities; trees and plants, however, are inert – they cannot move, but only stand. Every entity is contained within the scope of 8,400,000 species of life; some of them are moving and some of them are inert. In all cases, however, the seed of their life is Kṛṣṇa. As stated in Vedic literature, Brahman, or the Supreme Absolute Truth, is that from which everything is emanating. Kṛṣṇa is Para-brahman, the Supreme Spirit. Brahman is impersonal and Para-brahman is personal. Impersonal Brahman is situated in the personal aspect – that is stated in Bhagavad-gītā. Therefore, originally, Kṛṣṇa is the source of everything. He is the root. As the root of a tree maintains the whole tree, Kṛṣṇa, being the original root of all things, maintains everything in this material manifestation. This is also confirmed in the Vedic literature (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13):

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān
nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Tema on esimene isiksus kõikide igaveste elusolendite hulgas. Tema on kõikide elusolendite hulgas kõrgeim elusolend ning üksnes Tema hoiab alal kogu elu. Ilma arukuseta pole võimalik toimida ning Kṛṣṇa ütleb, et Tema on ka kogu arukuse juur. Olemata arukas, ei saa inimene mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust, Kṛṣṇat.

He is the prime eternal among all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and He alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence, and Kṛṣṇa also says that He is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent he cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.