Skip to main content

TEXT 7

第7節

Tekst

テキスト

jitātmanaḥ praśāntasya
paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
tathā mānāpamānayoḥ
jitātmanaḥ praśāntasya
paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
tathā mānāpamānayoḥ

Synonyms

Synonyms

jita-ātmanaḥ — selle, kes on alistanud oma mõistuse; praśāntasya — kes on saavutanud sel viisil mõistust kontrollides rahu; parama-ātmā — Ülihing; samāhitaḥ — lõpuni lähenetud; śīta — külmas; uṣṇa — kuumuses; sukha — õnnes; duḥkheṣu — ja kannatustes; tathā — samuti; māna — kuulsuses; apamānayoḥ — ja kuulsusetuses.

jita-ātmanaḥ — 心を征服した人の; praśāntasya —そのように心を支配して平静に到達した人; parama-ātmā — スーパーソウル; samāhitaḥ — 完全に近づいた; śīta —寒さにおいて; uṣṇa — 暑さ; sukha — 幸福; duḥkheṣu — そして不幸; tathā — もまた; māna —名誉において; apamānayoḥ — そして不名誉.

Translation

Translation

See, kes on alistanud mõistuse, on juba jõudnud Ülihingeni, sest ta on saavutanud rahu. Sellise inimese jaoks on nii õnn kui ka kannatused, kuumus ja külmus, kuulsus ja kuulsusetus kõik samaväärsed.

心を克服した人はすでにスーパーソウルに達し、いとものどかな平安境に住む。彼にとっては幸・不幸も寒暑も名誉も不名誉も全て同じだ。

Purport

Purport

Tegelikult on iga elusolendi ülesandeks toimida vastavalt Paramātmāna iga elusolendi südames asuva Jumala Kõrgeima Isiksuse korraldustele. Kui väline illusoorne energia viib mõistuse eksitusse, satub inimene materiaalsete tegevuste köidikuisse. Seepärast võib pidada inimest, kes on ühe joogasüsteemi praktiseerimise läbi mõistuse üle kontrolli saavutanud, juba lõppeesmärgini jõudnuks. Inimene peab järgima kõrgemalt tulevaid korraldusi. Kui inimese mõistus on keskendunud kõrgemale loodusele, ei ole tal teist valikut peale Kõigekõrgema korralduste järgimise. Mõistus peab tunnistama kõrgemalt tulevaid korraldusi ning neid järgima. Mõistust kontrollides hakkab inimene automaatselt järgima Paramātmā ehk Ülihinge korraldusi. Kuna Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene saavutab selle transtsendentaalse positsiooni koheselt, ei mõjuta Jumala pühendunut materiaalse eksistentsi kahesused, nagu õnn ja kannatused, kuumus ja külmus jne. See seisund on praktiline samādhi ehk täielik süvenemine Kõigekõrgemasse.

実際には、生物は各自のハートの中にパラマートマーとして座し給うバガヴァーンの指図に従いたいと思っている。ところが、心が外部の幻象エネルギーに幻惑されているものだから、人は物質的な活動に巻き込まれてしまう。だから、どれかのヨーガを通じてこことをコントロールできるようになれば、すぐに目的地へ到着する。人間は必ず上からの指図に従わなければならない。上位のを受け入れる時、自動的に至上者の指図に従っていることになる。心は常に上を向き、上からの命令に従うように訓練しなければならない。心をコントロールすれば、人間は自動的にパラマートマー(スーパーソウル)の指図に従うようになる。クリシュナ意識になれば直ちにこのれた境地に達することが出来る。主のは、物質界の二元相対性——すなわち、幸不幸、寒さ暑さ、などに悩んだり心を動かしたりしない。この状態は実質的なサマーディ、つまり至上主に没頭している境地なのである。