Skip to main content

TEXT 7

ТЕКСТ 7

Tekst

Текст

jitātmanaḥ praśāntasya
paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
tathā mānāpamānayoḥ
джита̄тманах̣ праша̄нтася
парама̄тма̄ сама̄хитах̣
шӣтош̣н̣а-сукха-дух̣кхеш̣у
татха̄ ма̄на̄пама̄найох̣

Synonyms

Дума по дума

jita-ātmanaḥ — selle, kes on alistanud oma mõistuse; praśāntasya — kes on saavutanud sel viisil mõistust kontrollides rahu; parama-ātmā — Ülihing; samāhitaḥ — lõpuni lähenetud; śīta — külmas; uṣṇa — kuumuses; sukha — õnnes; duḥkheṣu — ja kannatustes; tathā — samuti; māna — kuulsuses; apamānayoḥ — ja kuulsusetuses.

джита-а̄тманах̣ – за този, който е овладял ума си; праша̄нтася – постигналия спокойствие чрез контрол над ума; парама-а̄тма̄ – Свръхдушата; сама̄хитах̣ – достигнал напълно; шӣта – в студ; уш̣н̣а – жега; сукха – щастие; дух̣кхеш̣у – и нещастие; татха̄ – също; ма̄на – в чест; апама̄найох̣ – и безчестие.

Translation

Превод

See, kes on alistanud mõistuse, on juba jõudnud Ülihingeni, sest ta on saavutanud rahu. Sellise inimese jaoks on nii õnn kui ka kannatused, kuumus ja külmus, kuulsus ja kuulsusetus kõik samaväärsed.

Този, който е овладял ума, осъзнава Свръхдушата, защото е постигнал покой. Такъв човек не прави разлика между щастие и нещастие, жега и студ, чест и безчестие.

Purport

Коментар

Tegelikult on iga elusolendi ülesandeks toimida vastavalt Paramātmāna iga elusolendi südames asuva Jumala Kõrgeima Isiksuse korraldustele. Kui väline illusoorne energia viib mõistuse eksitusse, satub inimene materiaalsete tegevuste köidikuisse. Seepärast võib pidada inimest, kes on ühe joogasüsteemi praktiseerimise läbi mõistuse üle kontrolli saavutanud, juba lõppeesmärgini jõudnuks. Inimene peab järgima kõrgemalt tulevaid korraldusi. Kui inimese mõistus on keskendunud kõrgemale loodusele, ei ole tal teist valikut peale Kõigekõrgema korralduste järgimise. Mõistus peab tunnistama kõrgemalt tulevaid korraldusi ning neid järgima. Mõistust kontrollides hakkab inimene automaatselt järgima Paramātmā ehk Ülihinge korraldusi. Kuna Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene saavutab selle transtsendentaalse positsiooni koheselt, ei mõjuta Jumala pühendunut materiaalse eksistentsi kahesused, nagu õnn ja kannatused, kuumus ja külmus jne. See seisund on praktiline samādhi ehk täielik süvenemine Kõigekõrgemasse.

ПОЯСНЕНИЕ: Предназначението на всяко живо същество е да следва заповедите на Бога, пребиваващ в сърцето му като Парама̄тма̄. Когато умът е заблуден от външната илюзорна енергия, човек се оплита в материални дейности. Ако умът е овладян чрез един от йога методите, можем да приемем, че целта е постигната. Трябва да се придържаме към върховното ръководство. Когато умът е насочен към висшата природа, не му остава друго, освен да следва заповедите на Върховния. Умът трябва да приеме по-висше ръководство и да го следва. Естественият резултат от овладяването на ума е следването на заповедите на Парама̄тма̄, Върховната Душа. Понеже тази духовна позиция се постига веднага от всеки в Кр̣ш̣н̣а съзнание, преданият на Бога не се влияе от двойственостите на материалното съществуване – щастие и нещастие, топло и студено и т.н. Това състояние се нарича сама̄дхи – вглъбяване във Върховния.