Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Tekst

Tekst

yo māṁ paśyati sarvatra
sarvaṁ ca mayi paśyati
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi
sa ca me na praṇaśyati
yo māṁ paśyati sarvatra
sarvaṁ ca mayi paśyati
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi
sa ca me na praṇaśyati

Synonyms

Synoniemen

yaḥ — igaüks; mām — Mind; paśyati — näeb; sarvatra — kõikjal; sarvam — kõike; ca — ja; mayi — Minus; paśyati — näeb; tasya — tema jaoks; aham — Mina; na — ei; praṇaśyāmi — olen kadunud; saḥ — tema; ca — samuti; me — Minu jaoks; na — ega; praṇaśyati — on kadunud.

yaḥ — wie dan ook; mām — Mij; paśyati — ziet; sarvatra — overal; sarvam — alles; ca — en; mayi — in Mij; paśyati — ziet; tasya — voor hem; aham — Ik; na — niet; praṇaśyāmi — ben verloren; saḥ — hij; ca — ook; me — voor Mij; na — evenmin; praṇaśyati — is verloren.

Translation

Vertaling

Selle jaoks, kes näeb Mind kõikjal ja kõike Minus, ei ole Ma kunagi kadunud, ning samuti ei ole tema kunagi kadunud Minu jaoks.

Voor wie Mij overal ziet en alles ziet in Mij, zal Ik nooit verloren zijn noch zal hij ooit verloren zijn voor Mij.

Purport

Betekenisverklaring

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene näeb tõepoolest Jumal Kṛṣṇat kõikjal, ning samuti kõike Kṛṣṇas. Võib tunduda, et selline inimene näeb kõiki materiaalse looduse avaldumisi Kṛṣṇast lahus seisvatena, kuid tegelikult on ta igal hetkel teadlik Kṛṣṇast, teades, et kõik on Kṛṣṇa energia avaldumine. Mitte midagi ei saa eksisteerida Kṛṣṇata ning Kṛṣṇa on kõige eksisteeriva Jumal – see on Kṛṣṇa teadvuse peamine põhimõte. Kṛṣṇa teadvus tähendab armastuse arendamist Kṛṣṇa vastu. See on positsioon, mis on kõrgem isegi materiaalsest vabanemisest. Sellel Kṛṣṇa teadvuse tasandil, kõrgemal eneseteadvustamisest, saab pühendunu Kṛṣṇaga üheks selles mõttes, et olles täidetud armastusest Kṛṣṇa vastu on Kṛṣṇa tema jaoks kõik. Siis tekivad Jumala ja pühendunu vahel lähedased suhted. Selleni jõudnud elusolend ei kohta kunagi hävingut ning Jumala Isiksus ei kao kunagi ta silme eest. Kṛṣṇaga liitumine on vaimne häving, kuid pühendunu jaoks sellist ohtu ei eksisteeri. Seda kinnitatakse „Brahma-saṁhitās" (5.38):

Een Kṛṣṇa-bewust persoon ziet Heer Kṛṣṇa beslist overal en ziet alles in Kṛṣṇa. Zo’n persoon mag dan alle verschillende verschijnselen in de materiële natuur zien, maar in ieder afzonderlijk geval is hij zich bewust van Kṛṣṇa en weet hij dat alles een manifestatie is van Kṛṣṇa’s energie. Zonder Kṛṣṇa kan niets bestaan en Kṛṣṇa is de Heer van alles — dat is het basisprincipe van Kṛṣṇa-bewustzijn.

Kṛṣṇa-bewustzijn is het ontwikkelen van liefde voor Kṛṣṇa en het is een positie die zelfs boven materiële bevrijding verheven is. Op dit niveau van Kṛṣṇa-bewustzijn, dat hoger is dan zelfrealisatie, wordt de toegewijde īīn met Kṛṣṇa in de zin dat Kṛṣṇa alles voor de toegewijde betekent en dat de toegewijde vol van liefde voor Kṛṣṇa raakt. Op dat moment bestaat er een zeer vertrouwelijke relatie tussen de Heer en de toegewijde. Het levend wezen zal dan nooit meer verloren zijn en evenmin zal de Persoonlijkheid Gods ooit uit het zicht van de toegewijde zijn. Opgaan in Kṛṣṇa is spirituele zelfvernietiging. Een toegewijde neemt dat risico niet. In de Brahma-saṁhitā (5.38) staat:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Ma kummardan algallikalise Jumala, Govinda ees, keda näeb alati pühendunu, kelle silmad on võitud armastuse balsamiga. Ta näeb Jumalat Tema igavesel kujul, Śyāmasundarana, kes asetseb pühendunu südames."

‘Ik aanbid de oorspronkelijke Heer, Govinda, die altijd zichtbaar is voor de toegewijde van wie de ogen gezalfd zijn met de balsem van liefde. Hij wordt gezien in Zijn eeuwige gedaante van Śyāmasundara, die aanwezig is in het hart van de toegewijde.’

Sellel tasandil ei kao Jumal Kṛṣṇa kunagi pühendunu pilgu eest, ning samuti ei kao selline pühendunu Jumala silmist. Sama kehtib ka joogi puhul, kes näeb Jumalat Paramātmāna enese südames. Sellisest joogist saab aja jooksul puhas pühendunu, kes ei suuda enam hetkegi elada, nägemata Jumalat enese südames.

Heer Kṛṣṇa verdwijnt nooit uit het zicht van de toegewijde die dit niveau bereikt heeft en evenmin verliest de toegewijde Hem uit het oog. Voor de yogī die de Heer in het hart ziet als Paramātmā, geldt hetzelfde. Zo’n yogī verandert in een zuivere toegewijde en kan het niet verdragen wanneer hij de Heer zelfs voor een moment niet in zichzelf ziet.