Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Tekst

Tekst

sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ

Synonyms

Synoniemen

sarva-bhūta-stham — kõikides olendites asetsevat; ātmānam — Ülihinge; sarva — kõiki; bhūtāni — olendeid; ca — samuti; ātmani — Eneses; īkṣate — näeb; yoga-yukta-ātmā — see, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses; sarvatra — kõikjal; sama-darśanaḥ — nähes võrdselt.

sarva-bhūta-stham — aanwezig in alle wezens; ātmānam — de Superziel; sarva — alle; bhūtāni — wezens; ca — ook; ātmani — in het Zelf; īkṣate — ziet beslist; yoga-yukta-ātmā — iemand die verbonden is met Kṛṣṇa-bewustzijn; sarvatra — overal; sama-darśanaḥ — als gelijk beschouwend.

Translation

Vertaling

Tõeline joogi näeb Mind kõikides elusolendites ning samuti igat elusolendit Minus. Eneseteadvustamiseni jõudnud inimene näeb Mind, üht ja sama Kõigekõrgemat Jumalat tõepoolest kõikjal.

Een ware yogī ziet Mij in alle wezens en ziet ook ieder wezen in Mij. Wie zelfgerealiseerd is, ziet Mij, dezelfde Allerhoogste Heer, overal.

Purport

Betekenisverklaring

Kṛṣṇa teadvuses viibiv joogi on täiuslik selgeltnägija, sest ta näeb Kṛṣṇat ehk Kõigekõrgemat Ülihingena (Paramātmāna) igaühe südames. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati. Jumal asetseb Paramātmāna nii koera kui ka brāhmaṇa südames. Täiuslik joogi teab, et Jumal on igavesti transtsendentaalne ning ehkki Ta viibib nii koera kui ka brāhmaṇa kehas, ei ole ta mateeriast mõjutatud. See on näide Jumala kõrgeimast erapooletusest. Individuaalses südames viibib ka individuaalne hing, kuid tema ei viibi kõikides südametes. Selles seisneb erinevus individuaalse hinge ja Ülihinge vahel. See, kes ei praktiseeri tõeliselt joogat, ei suuda selgelt näha. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene näeb Kṛṣṇat nii uskliku kui ka ateistliku inimese südames. Smṛtis kinnitatakse seda järgmiselt: ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ. Jumal, olles kõikide elusolendite allikaks, on kui ema ja ülalpidaja. Nii nagu ema on kõikide oma laste suhtes erapooletu, nii on seda ka kõrgeim isa (või ema). Seega viibib Ülihing alati igas elusolendis.

Een Kṛṣṇa-bewuste yogī is de volmaakte ziener omdat hij ziet dat Kṛṣṇa, de Allerhoogste, in ieders hart aanwezig is als de Superziel (Paramātmā). Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati. In Zijn Paramātmā-aspect is de Heer aanwezig in zowel het hart van een hond als dat van een brāhmaṇa. De volmaakte yogī weet dat de Heer eeuwig transcendentaal is en dat Hij door Zijn aanwezigheid in een hond of een brāhmaṇa niet beïnvloed wordt door materie. Dat is de allerhoogste neutraliteit van de Heer.

De individuele ziel is ook aanwezig in het individuele hart, maar ze is niet in alle harten aanwezig; dat is het verschil tussen de individuele ziel en de Superziel. Iemand die niet daadwerkelijk yoga beoefent, kan dit niet zo duidelijk zien. Een Kṛṣṇa-bewust persoon ziet Kṛṣṇa in het hart van zowel een gelovig als een ongelovig persoon. Dit wordt in de smṛti als volgt aangegeven: ātatatvāc ca mātṛtvād ātmā hi paramo hariḥ — ‘Als de bron van alle wezens is de Heer als een moeder en een instandhouder.’ Zoals de moeder onpartijdig is tegenover haar verschillende kinderen, zo is de allerhoogste vader (of moeder) dat ook. De Superziel is dus altijd aanwezig in het hart van ieder levend wezen.

Ka väliselt asetseb iga elusolend Jumala energias. Nagu selgitatakse seitsmendas peatükis, omab Jumal kahte liiki energiaid – nimelt vaimseid (kõrgemaid) ning materiaalseid (madalamaid). Elusolend, ehkki osa kõrgemast energiast, on sõltuvuses madalamast energiast. Nii või teisiti on elusolend seega alati Jumala energias. Elusolend asetseb ühel või teisel viisil alati Temas.

Ook uitwendig bevindt ieder levend wezen zich in de energie van de Heer. Zoals in het zevende hoofdstuk zal worden uitgelegd, heeft de Heer hoofdzakelijk twee energieën, namelijk de spirituele (of hogere) en de materiële (of lagere). Hoewel het levend wezen deel uitmaakt van de hogere energie, is het geconditioneerd door de lagere energie; het levend wezen bevindt zich altijd in de energie van de Heer. Ieder levend wezen bevindt zich op een of andere manier in Hem.

Joogi vaatab kõiki elusolendeid võrdse pilguga, sest ta näeb, et olenemata tingimustest, millesse nad oma karmalise töö tulemusena on sattunud, on nad alati Jumala teenrid. Materiaalse energia mõju all viibides teenib elusolend materiaalseid meeli, kuid vaimses energias teenib ta Kõigekõrgemat Jumalat otseselt. Mõlemal juhul on elusolend Jumala teener. Võime näha kõiki võrdsetena avaldub täiuslikult Kṛṣṇa teadvuses viibivas inimeses.

De yogī ziet gelijkheid, omdat hij ziet dat alle levende wezens in alle omstandigheden dienaren van God blijven, ook al bevinden ze zich in verschillende situaties door de resultaten van hun karmische activiteiten. Wanneer het zich in de materiële energie bevindt, dient het levend wezen de materiële zintuigen, maar wanneer het zich in de spirituele energie bevindt, dient het de Allerhoogste Heer rechtstreeks. In beide gevallen is het levend wezen een dienaar van God. Een Kṛṣṇa-bewust persoon bezit deze visie van gelijkheid volkomen.