Skip to main content

TEXT 29

第29節

Tekst

テキスト

sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ

Synonyms

Synonyms

sarva-bhūta-stham — kõikides olendites asetsevat; ātmānam — Ülihinge; sarva — kõiki; bhūtāni — olendeid; ca — samuti; ātmani — Eneses; īkṣate — näeb; yoga-yukta-ātmā — see, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses; sarvatra — kõikjal; sama-darśanaḥ — nähes võrdselt.

sarva-bhūta-stham —万物の中に位置する; ātmānam — スーパーソウル; sarva — 全て; bhūtāni — 存在; ca — もまた; ātmani —自己のうちに; īkṣate — 見る; yoga-yukta-ātmā —しっかりしたクリシュナ意識の人; sarvatra — いたるところに; sama-darśanaḥ — 平等に観る.

Translation

Translation

Tõeline joogi näeb Mind kõikides elusolendites ning samuti igat elusolendit Minus. Eneseteadvustamiseni jõudnud inimene näeb Mind, üht ja sama Kõigekõrgemat Jumalat tõepoolest kõikjal.

真のヨーギーは万物の中にを見、またの中に万物を見ている。まことに真理を悟った人は、あらゆる所にを見るのだ。

Purport

Purport

Kṛṣṇa teadvuses viibiv joogi on täiuslik selgeltnägija, sest ta näeb Kṛṣṇat ehk Kõigekõrgemat Ülihingena (Paramātmāna) igaühe südames. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati. Jumal asetseb Paramātmāna nii koera kui ka brāhmaṇa südames. Täiuslik joogi teab, et Jumal on igavesti transtsendentaalne ning ehkki Ta viibib nii koera kui ka brāhmaṇa kehas, ei ole ta mateeriast mõjutatud. See on näide Jumala kõrgeimast erapooletusest. Individuaalses südames viibib ka individuaalne hing, kuid tema ei viibi kõikides südametes. Selles seisneb erinevus individuaalse hinge ja Ülihinge vahel. See, kes ei praktiseeri tõeliselt joogat, ei suuda selgelt näha. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene näeb Kṛṣṇat nii uskliku kui ka ateistliku inimese südames. Smṛtis kinnitatakse seda järgmiselt: ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ. Jumal, olles kõikide elusolendite allikaks, on kui ema ja ülalpidaja. Nii nagu ema on kõikide oma laste suhtes erapooletu, nii on seda ka kõrgeim isa (või ema). Seega viibib Ülihing alati igas elusolendis.

クリシュナ意識の人は完全無欠な見者である。なぜなら彼は、各個のハートの中にパラマートマーとして宿る至上者クリシュナを見ているから。Īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati主はパラマートマーというで、犬のハートにもブラーフマナのハートにも住んでいらっしゃる。主は無限に超越した方であるから、いる場所が物質的に犬の形をしていようとブラーフマナの形をしていようと、何の影響もない、一向に構わないということを、完成したヨーギーならよく知っている。主は真に不偏不党である。完全中立である。各個のハートの中には魂も在るが、これはその個だけに存在する。これが魂とスーパーソウル(パラマートマー)との違いである。このことは、実際にヨーガを修行してみないと、はっきりわからないのである。クリシュナ意識の人は、献愛者のハートにもそうでない者のハートにも、クリシュナを見ることができる。スムリティの中で、このことは次のように確認されている。ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ万象万物の源である主は、母親や養護者のようなものである。母親はどの子も平等に世話をする。至上父(または至上母)も、それと同様である。だからスーパーソウルは常にあらゆる生物の中に在る。

Ka väliselt asetseb iga elusolend Jumala energias. Nagu selgitatakse seitsmendas peatükis, omab Jumal kahte liiki energiaid – nimelt vaimseid (kõrgemaid) ning materiaalseid (madalamaid). Elusolend, ehkki osa kõrgemast energiast, on sõltuvuses madalamast energiast. Nii või teisiti on elusolend seega alati Jumala energias. Elusolend asetseb ühel või teisel viisil alati Temas.

また、全生物は主のエネルギーの中に在る。第七章で説明するが、主は元来、二つのエネルギーを持っておられる。精神エネルギー(または上位エネルギー)と物質エネルギー(下位エネルギー)の二種である。生物はもともと上位エネルギーに属しているのだが、下位エネルギーの影響を受けて制約されている。ともあれ生物は常に主のエネルギーの中に存在しているわけである。とにかく、生物はの中にいるのである。

Joogi vaatab kõiki elusolendeid võrdse pilguga, sest ta näeb, et olenemata tingimustest, millesse nad oma karmalise töö tulemusena on sattunud, on nad alati Jumala teenrid. Materiaalse energia mõju all viibides teenib elusolend materiaalseid meeli, kuid vaimses energias teenib ta Kõigekõrgemat Jumalat otseselt. Mõlemal juhul on elusolend Jumala teener. Võime näha kõiki võrdsetena avaldub täiuslikult Kṛṣṇa teadvuses viibivas inimeses.

ヨーギーは全ての生物を平等にる。なぜなら、各自のさまざまなカルマによってそれぞれに立場は違うけれども、みな主の召使であるから——。彼らは、物質エネルギー内に在っては、肉体感覚に仕え、精神エネルギー内では、至上者に直接お仕えする。どちらの場合でも、生物は主のである。クリシュナ意識の人は、完全にこの見地に立っているのである。