Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Tekst

Tekst

sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ

Synonyms

Synonyms

sarva-bhūta-stham — kõikides olendites asetsevat; ātmānam — Ülihinge; sarva — kõiki; bhūtāni — olendeid; ca — samuti; ātmani — Eneses; īkṣate — näeb; yoga-yukta-ātmā — see, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses; sarvatra — kõikjal; sama-darśanaḥ — nähes võrdselt.

sarva-bhūta-stham — situeret i alle levende væsener; ātmānam — Oversjælen; sarva — alle; bhūtāni — væsener; ca — også; ātmani — i selvet; īkṣate — ser; yoga-yukta-ātmā — den, der er forbundet i Kṛṣṇa-bevidsthed; sarvatra — overalt; sama-darśanaḥ — ser med samme syn.

Translation

Translation

Tõeline joogi näeb Mind kõikides elusolendites ning samuti igat elusolendit Minus. Eneseteadvustamiseni jõudnud inimene näeb Mind, üht ja sama Kõigekõrgemat Jumalat tõepoolest kõikjal.

En sand yogī ser Mig i alle levende væsener og ser også alle levende væsener i Mig. Ja, den selvrealiserede person ser Mig, den samme Højeste Herre, overalt.

Purport

Purport

Kṛṣṇa teadvuses viibiv joogi on täiuslik selgeltnägija, sest ta näeb Kṛṣṇat ehk Kõigekõrgemat Ülihingena (Paramātmāna) igaühe südames. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati. Jumal asetseb Paramātmāna nii koera kui ka brāhmaṇa südames. Täiuslik joogi teab, et Jumal on igavesti transtsendentaalne ning ehkki Ta viibib nii koera kui ka brāhmaṇa kehas, ei ole ta mateeriast mõjutatud. See on näide Jumala kõrgeimast erapooletusest. Individuaalses südames viibib ka individuaalne hing, kuid tema ei viibi kõikides südametes. Selles seisneb erinevus individuaalse hinge ja Ülihinge vahel. See, kes ei praktiseeri tõeliselt joogat, ei suuda selgelt näha. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene näeb Kṛṣṇat nii uskliku kui ka ateistliku inimese südames. Smṛtis kinnitatakse seda järgmiselt: ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ. Jumal, olles kõikide elusolendite allikaks, on kui ema ja ülalpidaja. Nii nagu ema on kõikide oma laste suhtes erapooletu, nii on seda ka kõrgeim isa (või ema). Seega viibib Ülihing alati igas elusolendis.

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst yogī er den fuldkomne seer, for han ser Kṛṣṇa, den Højeste, befinde Sig i alles hjerter som Oversjælen eller Paramātmā. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ, hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati (Bg. 18.61). I Sit Paramātmā-aspekt befinder Herren Sig i hjertet på en hund såvel som på en brāhmaṇa. Den fuldendte yogī ved, at Herren for evigt er transcendental og ikke bliver materielt påvirket af Sin tilstedeværelse i enten en hund eller en brāhmaṇa. Det er Herrens suveræne neutralitet. Den individuelle sjæl befinder sig også i hvert enkelt hjerte, men han er ikke i alle hjerter. Det er forskellen på den individuelle sjæl og Oversjælen. Den, der ikke virkelig udøver yoga, har ikke dette klare syn. En Kṛṣṇa-bevidst person kan se Kṛṣṇa i hjertet på både den troende og den troløse. Dette bliver bekræftet i smṛti (som citeret i Cc. Madhya 24.78): ātatatvāc ca mātṛtvād, ātmā hi paramo hariḥ. Herren, der er ophav til alle levende væsener, er som moderen og forsørgeren. Ligesom moderen er upartisk over for alle slags børn, er den højeste fader (eller moder) det også. Følgelig er Oversjælen altid til stede i hvert eneste levende væsen.

Ka väliselt asetseb iga elusolend Jumala energias. Nagu selgitatakse seitsmendas peatükis, omab Jumal kahte liiki energiaid – nimelt vaimseid (kõrgemaid) ning materiaalseid (madalamaid). Elusolend, ehkki osa kõrgemast energiast, on sõltuvuses madalamast energiast. Nii või teisiti on elusolend seega alati Jumala energias. Elusolend asetseb ühel või teisel viisil alati Temas.

Også udadtil befinder alle levende væsener sig i Herrens energi. Som det vil blive forklaret i kapitel 7, har Herren hovedsageligt to energier, nemlig den åndelige (eller højere) og den materielle (eller lavere). Selv om det levende væsen tilhører den højere energi, er det betinget af den lavere energi, men det levende væsen befinder sig altid i Herrens energi. Alle levende væsener er i Ham på den ene eller anden måde.

Joogi vaatab kõiki elusolendeid võrdse pilguga, sest ta näeb, et olenemata tingimustest, millesse nad oma karmalise töö tulemusena on sattunud, on nad alati Jumala teenrid. Materiaalse energia mõju all viibides teenib elusolend materiaalseid meeli, kuid vaimses energias teenib ta Kõigekõrgemat Jumalat otseselt. Mõlemal juhul on elusolend Jumala teener. Võime näha kõiki võrdsetena avaldub täiuslikult Kṛṣṇa teadvuses viibivas inimeses.

Yogīen ser på alle levende væsener med samme syn, for han ser, at selv om de befinder sig i forskellige situationer som følge af resultaterne af deres frugtstræbende handlinger, fortsætter de under alle omstændigheder med at være Guds tjenere. Når det levende væsen er i den materielle energi, tjener det de materielle sanser, og når det befinder sig i den åndelige energi, tjener det den Højeste Herre direkte. I begge tilfælde er det levende væsen Guds tjener. Dette enhedssyn når sin perfektion i en Kṛṣṇa-bevidst person.