Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Tekst

Text

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyms

Synonyms

śraddhā-vān — usklik inimene; labhate — saavutab; jñānam — teadmised; tat-paraḥ — väga tugevalt neisse kiindunud; saṁyata — kontrollile allutatud; indriyaḥ — meeled; jñānam — teadmised; labdhvā — olles saavutanud; parām — transtsendentaalse; śāntim — rahu; acireṇa — väga kiirelt; adhigacchati — saavutab.

śraddhā-vān — a faithful man; labhate — achieves; jñānam — knowledge; tat-paraḥ — very much attached to it; saṁyata — controlled; indriyaḥ — senses; jñānam — knowledge; labdhvā — having achieved; parām — transcendental; śāntim — peace; acireṇa — very soon; adhigacchati — attains.

Translation

Translation

Usklik inimene, kes on pühendanud end transtsendentaalsete teadmiste omandamisele ning kes on alistanud oma meeled enese tahtele, on nende teadmiste omandamiseks valmis ning, olles need omandanud, saavutab ta peatselt kõrgeima vaimse rahu.

A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it he quickly attains the supreme spiritual peace.

Purport

Purport

Selliste teadmisteni võib jõuda usklik inimene, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses ning usub kõrvalekaldumatult Kṛṣṇasse. Usklikuks inimeseks nimetatakse seda, kes usub, et lihtsalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsedes, saavutab inimene kõrgeima täiuslikkuse. Sellise usuni on võimalik jõuda praktiseerides Jumala pühendunud teenimist ja korrates mantrat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, mis puhastab inimese südame kogu materiaalsest saastast. Ennekõike peab aga inimene kontrollima oma meeli. Inimene, kes usub Kṛṣṇasse ning kes kontrollib oma meeli, võib kergelt ja kiiresti jõuda Kṛṣṇa teadvuse teadmiste täiuslikkuseni.

Such knowledge in Kṛṣṇa consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Kṛṣṇa. One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Kṛṣṇa consciousness he can attain the highest perfection. This faith is attained by the discharge of devotional service and by chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, which cleanses one’s heart of all material dirt. Over and above this, one should control the senses. A person who is faithful to Kṛṣṇa and who controls the senses can easily attain perfection in the knowledge of Kṛṣṇa consciousness without delay.