Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekst

Tekst

yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate
yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Synonyms

Synonyms

yaḥ — see, kes; tu — aga; indriyāṇi — meeli; manasā — mõistuse poolt; niyamya — allutades regulatsioonidele; ārabhate — alustab; arjuna — oo, Arjuna; karma-indriyaiḥ — aktiivsete meeleorganitega; karma-yogam — pühendumust; asaktaḥ — vaba kiindumustest; saḥ — tema; viśiṣyate — on palju parem.

yaḥ — en, som; tu — men; indriyāṇi — sanserne; manasā — med sindet; niyamya — idet han regulerer; ārabhate — begynder; arjuna — O Arjuna; karma-indriyaiḥ — med de aktive sanseorganer; karma-yogam — hengivenhed; asaktaḥ — uden tilknytning; saḥ — han; viśiṣyate — er klart den bedste.

Translation

Translation

Samas aga inimene, kes siiralt püüab mõistuse abil kontrollida oma aktiivseid meeli ning teeb algust karma-joogaga [Kṛṣṇa teadvuses], vabana kiindumustest, asub palju kõrgemal tasandil.

På den anden side er en oprigtig person, der uden tilknytning forsøger at beherske de aktive sanser med sindet og påbegynder karma-yoga [i Kṛṣṇa-bevidsthed], klart den bedste.

Purport

Purport

On palju kasulikum täita oma kohuseid ja püüelda elu eesmärgi saavutamise poole, milleks on materiaalse maailma köidikutest vabanemine ja Jumala kuningriiki jõudmine, kui saada pseudotranstsendentalistiks liiderliku elu ja meeleliste naudingute nimel. Kõrgeim svārtha-gati ehk vaimse eneseteadvustamise eesmärk on jõuda Viṣṇuni. Kogu varṇadele ning āśramatele tugineva ühiskonnakorralduse ülesanne on aidata meil jõuda elu eesmärgini. Selle eesmärgini võib jõuda ka pereelu elav inimene, kes rakendab end reguleeritud pühendunud teenimisse Kṛṣṇa teadvuses. Eneseteadvustamiseni jõudmiseks tuleb allutada oma elu regulatsioonidele, vastavalt śāstrate ettekirjutustele, täites oma kohustusi kiindumusteta. Sel viisil jõuab inimene eduni. Siiras inimene, kes järgib seda meetodit, asetseb palju kõrgemal tasandil kui valelik teeskleja, kes võtab omaks kunstliku vaimsuse, et petta süütut publikut. Siiras tänavapühkija asetseb märksa kõrgemal tasandil kui s̆arlatanist mediteerija, kes tegeleb meditatsiooniga vaid elatise hankimiseks.

FORKLARING: I stedet for at være en pseudotranscendentalist og leve et udsvævende liv i sansenydelse er det meget bedre at holde sig til sin egen beskæftigelse og forrette livets formål, der er at blive fri fra materiel trældom og komme til Guds rige. Det vigtigste svārtha-gati eller mål for ens egeninteresse er at nå Viṣṇu. Hele varṇāśrama-institutionen er formet med henblik på at hjælpe os til at nå dette mål i livet. En husholder kan også nå dette mål gennem reguleret tjeneste i Kṛṣṇa- bevidsthed. For at opnå selverkendelse kan man leve et behersket liv som anvist i śāstraerne og utilknyttet fortsætte med sin profession og på den måde gøre fremskridt. En oprigtig person, der følger denne vej, er langt bedre end den falske hykler, der foregiver at være spirituel og forleder uskyldige mennesker. En oprigtig gadefejer er langt bedre end en charlatanmeditatør, der kun mediterer som en levevej.