Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Tekst

Verš

yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate
yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Synonyms

Synonyma

yaḥ — see, kes; tu — aga; indriyāṇi — meeli; manasā — mõistuse poolt; niyamya — allutades regulatsioonidele; ārabhate — alustab; arjuna — oo, Arjuna; karma-indriyaiḥ — aktiivsete meeleorganitega; karma-yogam — pühendumust; asaktaḥ — vaba kiindumustest; saḥ — tema; viśiṣyate — on palju parem.

yaḥ — ten, kdo; tu — ale; indriyāṇi — smysly; manasā — myslí; niyamya — ovládat; ārabhate — začíná; arjuna — ó Arjuno; karma-indriyaiḥ — činnými smysly; karma-yogam — oddanost; asaktaḥ — bez ulpívání; saḥ — on; viśiṣyate — je mnohem lepší.

Translation

Překlad

Samas aga inimene, kes siiralt püüab mõistuse abil kontrollida oma aktiivseid meeli ning teeb algust karma-joogaga [Kṛṣṇa teadvuses], vabana kiindumustest, asub palju kõrgemal tasandil.

Snaží-li se naopak upřímný člověk myslí ovládat činné smysly a začne se bez ulpívání věnovat karma-yoze (na úrovni vědomí Kṛṣṇy), stojí mnohem výš.

Purport

Význam

On palju kasulikum täita oma kohuseid ja püüelda elu eesmärgi saavutamise poole, milleks on materiaalse maailma köidikutest vabanemine ja Jumala kuningriiki jõudmine, kui saada pseudotranstsendentalistiks liiderliku elu ja meeleliste naudingute nimel. Kõrgeim svārtha-gati ehk vaimse eneseteadvustamise eesmärk on jõuda Viṣṇuni. Kogu varṇadele ning āśramatele tugineva ühiskonnakorralduse ülesanne on aidata meil jõuda elu eesmärgini. Selle eesmärgini võib jõuda ka pereelu elav inimene, kes rakendab end reguleeritud pühendunud teenimisse Kṛṣṇa teadvuses. Eneseteadvustamiseni jõudmiseks tuleb allutada oma elu regulatsioonidele, vastavalt śāstrate ettekirjutustele, täites oma kohustusi kiindumusteta. Sel viisil jõuab inimene eduni. Siiras inimene, kes järgib seda meetodit, asetseb palju kõrgemal tasandil kui valelik teeskleja, kes võtab omaks kunstliku vaimsuse, et petta süütut publikut. Siiras tänavapühkija asetseb märksa kõrgemal tasandil kui s̆arlatanist mediteerija, kes tegeleb meditatsiooniga vaid elatise hankimiseks.

Je mnohem lepší zůstat u svého zaměstnání a realizovat cíl života, kterým je vysvobození z pout hmoty a návrat do Božího království, než se stát falešným transcendentalistou s vidinou prostopášného žití a uspokojování smyslů. V našem nejvyšším zájmu (svārtha-gati) je dospět k Viṣṇuovi. Celé varnášramské zřízení je plánované tak, aby nám k tomu pomohlo. I hospodář může dosáhnout tohoto životního cíle usměrněnou službou s vědomím Kṛṣṇy. V zájmu seberealizace je možné žít usměrněným životem, podle pokynů śāster, a bez ulpívání se i nadále věnovat své práci. Tímto způsobem lze dosahovat pokroku. Upřímný člověk, který praktikuje tuto metodu, je v mnohem lepším postavení než podvodník, jenž vystavuje na odiv takzvanou duchovnost, aby oklamal nevinnou veřejnost. Poctivý metař ulice daleko převyšuje falešného yogīna, který medituje jen proto, aby si vydělal na živobytí.