Skip to main content

TEXT 4

ТЕКСТ 4

Tekst

Текст

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
на кармам анрамбхн
наишкармйа пурушо ’нуте
на ча саннйасанд эва
сиддхи самадхигаччхати

Synonyms

Пословный перевод

na — ei; karmaṇām — ettekirjutatud kohustuste; anārambhāt — täitmata jätmisega; naiṣkarmyam — vabaduse järelmõjudest; puruṣaḥ — inimene; aśnute — saavutab; na — ega; ca — samuti; sannyasanāt — loobumuse läbi; eva — lihtsalt; siddhim — edu; samadhigacchati — saavutab.

на — не; кармам — предписанных обязанностей; анрамбхт — от невыполнения; наишкармйам — свободу от последствий; пуруша — человек; ануте — обретает; на — не; ча — также; саннйасант — из-за отрешенности; эва — на самом деле; сиддхим — совершенство; самадхигаччхати — обретает.

Translation

Перевод

Üksnes ettekirjutatud kohustuste täitmata jätmise läbi pole võimalik vabaneda tegude järelmõjudest, nagu ka ainult loobumuse läbi pole võimalik jõuda täiuslikkuseni.

Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства.

Purport

Комментарий

Loobumusliku elukorralduse võib omaks võtta see, kes on puhastunud tänu ettekirjutatud kohustustele, mis on kirja pandud justnimelt selleks, et materialistlikud inimesed võiksid neid järgides puhastada oma südamed. Puhastumisprotsessi läbimata, kohe elu neljanda etapi (sannyāsa) juurde asudes, pole võimalik edu saavutada. Empiirilise filosoofia esindajad kinnitavad, et lihtsalt omaks võttes sannyāsa elukorralduse ehk loobumise karmalistest tegevustest, tõustakse koheselt Nārāyaṇaga võrdsele tasandile. Kuid Jumal Kṛṣṇa seda seisukohta ei kinnita. Kui inimese süda pole puhastunud, siis sannyāsa elukorralduse omaks võtmine teeb temast vaid ühiskondliku korra häirija. Kui inimene teeb aga algust Jumala transtsendentaalse teenimisega (buddhi-joogaga), võtab Jumal kõik tema jõupingutused vastu isegi juhul, kui ta ei täida oma ettekirjutatud kohustusi. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Isegi vähim selliste põhimõtete rakendamine võib päästa inimese suurtest raskustest.

Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в Ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто-то, не очистившись, поспешит принять санньясу (последний из четырех укладов духовной жизни), он не сможет достичь совершенства. Философы-имперсоналисты считают, что достаточно человеку стать санньяси, то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравняется с Нараяной. Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет санньясу, он только внесет беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь трансцендентного служения Господу (буддхи-йоги),Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно ни было. Св-алпам апй асйа дхармасйа трйате махато бхайт. Даже небольшое продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности.