Skip to main content

TEXT 4

VERSO 4

Tekst

Texto

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati

Synonyms

Sinônimos

na — ei; karmaṇām — ettekirjutatud kohustuste; anārambhāt — täitmata jätmisega; naiṣkarmyam — vabaduse järelmõjudest; puruṣaḥ — inimene; aśnute — saavutab; na — ega; ca — samuti; sannyasanāt — loobumuse läbi; eva — lihtsalt; siddhim — edu; samadhigacchati — saavutab.

na — não; karmaṇām — dos deveres prescritos; anārambhāt — pelo não-cumprimento; naiṣkarmyam — estar livre da reação; puruṣaḥ — um homem; aśnute — atinge; na — nem; ca — também; sannyasanāt — pela renúncia; eva — simplesmente; siddhim — êxito; samadhigacchati — alcança.

Translation

Tradução

Üksnes ettekirjutatud kohustuste täitmata jätmise läbi pole võimalik vabaneda tegude järelmõjudest, nagu ka ainult loobumuse läbi pole võimalik jõuda täiuslikkuseni.

Só por nos abstermos da ação não significa que estamos livres da reação, nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição.

Purport

Comentário

Loobumusliku elukorralduse võib omaks võtta see, kes on puhastunud tänu ettekirjutatud kohustustele, mis on kirja pandud justnimelt selleks, et materialistlikud inimesed võiksid neid järgides puhastada oma südamed. Puhastumisprotsessi läbimata, kohe elu neljanda etapi (sannyāsa) juurde asudes, pole võimalik edu saavutada. Empiirilise filosoofia esindajad kinnitavad, et lihtsalt omaks võttes sannyāsa elukorralduse ehk loobumise karmalistest tegevustest, tõustakse koheselt Nārāyaṇaga võrdsele tasandile. Kuid Jumal Kṛṣṇa seda seisukohta ei kinnita. Kui inimese süda pole puhastunud, siis sannyāsa elukorralduse omaks võtmine teeb temast vaid ühiskondliku korra häirija. Kui inimene teeb aga algust Jumala transtsendentaalse teenimisega (buddhi-joogaga), võtab Jumal kõik tema jõupingutused vastu isegi juhul, kui ta ei täida oma ettekirjutatud kohustusi. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Isegi vähim selliste põhimõtete rakendamine võib päästa inimese suurtest raskustest.

A ordem de vida renunciada pode ser aceita quando alguém já se purificou através da execução dos deveres prescritos, estabelecidos com o propósito de purificar os corações dos materialistas. Sem purificação, ninguém pode alcançar sucesso adotando de repente a quarta ordem de vida (sannyāsa). Segundo os filósofos empíricos, pelo simples fato de aceitar sannyāsa, ou afastar-se das atividades fruitivas, a pessoa imediatamente coloca-se no mesmo nível de Nārāyaṇa. Mas o Senhor Kṛṣṇa não aprova este princípio. Sem purificação do coração, sannyāsa é apenas uma perturbação na ordem social. Por outro lado, se alguém adota o serviço transcendental ao Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, todo o avanço que ele fizer será aceito pelo Senhor (buddhi-yoga). Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Mesmo uma pequena execução neste princípio capacita a pessoa a superar grandes dificuldades.