Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Tekst

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati

Synonyms

Synonyms

na — ei; karmaṇām — ettekirjutatud kohustuste; anārambhāt — täitmata jätmisega; naiṣkarmyam — vabaduse järelmõjudest; puruṣaḥ — inimene; aśnute — saavutab; na — ega; ca — samuti; sannyasanāt — loobumuse läbi; eva — lihtsalt; siddhim — edu; samadhigacchati — saavutab.

na — ikke; karmaṇām — af foreskrevne pligter; anārambhāt — ved ikke at udføre; naiṣkarmyam — frihed fra reaktion; puruṣaḥ — et menneske; aśnute — opnår; na — heller ikke; ca — også; sannyasanāt — gennem forsagelse; eva — blot; siddhim — succes; samadhigacchati — opnår.

Translation

Translation

Üksnes ettekirjutatud kohustuste täitmata jätmise läbi pole võimalik vabaneda tegude järelmõjudest, nagu ka ainult loobumuse läbi pole võimalik jõuda täiuslikkuseni.

Man kan ikke blive fri for reaktioner blot ved at afholde sig fra at handle eller opnå fuldkommenhed gennem forsagelse alene.

Purport

Purport

Loobumusliku elukorralduse võib omaks võtta see, kes on puhastunud tänu ettekirjutatud kohustustele, mis on kirja pandud justnimelt selleks, et materialistlikud inimesed võiksid neid järgides puhastada oma südamed. Puhastumisprotsessi läbimata, kohe elu neljanda etapi (sannyāsa) juurde asudes, pole võimalik edu saavutada. Empiirilise filosoofia esindajad kinnitavad, et lihtsalt omaks võttes sannyāsa elukorralduse ehk loobumise karmalistest tegevustest, tõustakse koheselt Nārāyaṇaga võrdsele tasandile. Kuid Jumal Kṛṣṇa seda seisukohta ei kinnita. Kui inimese süda pole puhastunud, siis sannyāsa elukorralduse omaks võtmine teeb temast vaid ühiskondliku korra häirija. Kui inimene teeb aga algust Jumala transtsendentaalse teenimisega (buddhi-joogaga), võtab Jumal kõik tema jõupingutused vastu isegi juhul, kui ta ei täida oma ettekirjutatud kohustusi. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Isegi vähim selliste põhimõtete rakendamine võib päästa inimese suurtest raskustest.

FORKLARING: Man kan acceptere forsagelsens orden, når man er blevet renset ved at udføre de foreskrevne pligter, der er blevet givet for at rense materialistiske menneskers hjerter. Uden at være renset kan man ikke opnå fuldkommenhed ved forhastet at indtræde i den fjerde orden (sannyāsa). Ifølge de empiriske filosoffer bliver man med det samme lige så god som Nārāyaṇa blot ved at tage sannyāsa eller trække sig tilbage fra frugtstræbende aktiviteter. Men Herren Kṛṣṇa bifalder ikke dette princip. Uden renselse af hjertet er sannyāsa blot en forstyrrelse for samfundsordenen. Hvis man på den anden side engagerer sig i Herrens transcendentale tjeneste selv uden at opfylde sine foreskrevne pligter, vil ethvert fremskridt, man gør i den tjeneste, blive accepteret af Herren (buddhi-yoga). Svalpam apy asya dharmasya, trāyate mahato bhayāt (Bg. 2.40). Selv om man kun efterlever dette princip en smule, sætter det én i stand til at overvinde store vanskeligheder.