Skip to main content

TEXT 4

ТЕКСТ 4

Tekst

Текст

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo ’śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
на карман̣а̄м ана̄рамбха̄н
наиш̣кармям̇ пуруш̣о 'шнуте
на ча саннясана̄д ева
сиддхим̇ самадхигаччхати

Synonyms

Дума по дума

na — ei; karmaṇām — ettekirjutatud kohustuste; anārambhāt — täitmata jätmisega; naiṣkarmyam — vabaduse järelmõjudest; puruṣaḥ — inimene; aśnute — saavutab; na — ega; ca — samuti; sannyasanāt — loobumuse läbi; eva — lihtsalt; siddhim — edu; samadhigacchati — saavutab.

на – не; карман̣а̄м – на предписаните задължания; ана̄рамбха̄т – чрез неизпълнение; наиш̣кармям – освобождаване от последиците; пуруш̣ах̣ – човек; ашнуте – постига; на – нито; ча – също; саннясана̄т – чрез отречение; ева – просто; сиддхим – успех; самадхигаччхати – постига.

Translation

Превод

Üksnes ettekirjutatud kohustuste täitmata jätmise läbi pole võimalik vabaneda tegude järelmõjudest, nagu ka ainult loobumuse läbi pole võimalik jõuda täiuslikkuseni.

Само въздържането от действие не може да освободи човек от последствията; и само чрез отречение не може да се постигне съвършенство.

Purport

Пояснение

Loobumusliku elukorralduse võib omaks võtta see, kes on puhastunud tänu ettekirjutatud kohustustele, mis on kirja pandud justnimelt selleks, et materialistlikud inimesed võiksid neid järgides puhastada oma südamed. Puhastumisprotsessi läbimata, kohe elu neljanda etapi (sannyāsa) juurde asudes, pole võimalik edu saavutada. Empiirilise filosoofia esindajad kinnitavad, et lihtsalt omaks võttes sannyāsa elukorralduse ehk loobumise karmalistest tegevustest, tõustakse koheselt Nārāyaṇaga võrdsele tasandile. Kuid Jumal Kṛṣṇa seda seisukohta ei kinnita. Kui inimese süda pole puhastunud, siis sannyāsa elukorralduse omaks võtmine teeb temast vaid ühiskondliku korra häirija. Kui inimene teeb aga algust Jumala transtsendentaalse teenimisega (buddhi-joogaga), võtab Jumal kõik tema jõupingutused vastu isegi juhul, kui ta ei täida oma ettekirjutatud kohustusi. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Isegi vähim selliste põhimõtete rakendamine võib päästa inimese suurtest raskustest.

Отречението от света има смисъл само ако си се пречистил, изпълнявайки дълга си. Предписаните задължения са предназначени да пречистят сърцата на материалистичните хора. Без пречистване човек не може да постигне успех, приемайки направо живота в отречение (сання̄са). Според философите емпирици е достатъчно някой да приеме сання̄са, т.е. да се оттегли от плодоносните дейности, за да стане веднага същият като На̄ра̄ян̣а. Но Кр̣ш̣н̣а отхвърля тази идея. Без да е пречистил сърцето си, един сання̄сӣ само внася смут в обществото. От друга страна, ако някой се заеме с трансцендентално предано служене, дори да не изпълнява предписаните си задължения, каквото и да направи за каузата, се приема от Бога (буддхи йога). Св-алпам апй ася дхармася тра̄яте махато бхая̄т. Дори най-малкият напредък по този път отстранява големи трудности.