Skip to main content

TEXT 33

VERŠ 33

Tekst

Verš

sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati
sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati

Synonyms

Synonyma

sadṛśam — vastavalt; ceṣṭate — püüab; svasyāḥ — iseenda; prakṛteḥ — looduse guṇadest; jñāna-vān — õpetatud; api — ehkki; prakṛtim — loomust; yānti — kogevad; bhūtāni — kõik elusolendid; nigrahaḥ — allasurumine; kim — mida; kariṣyati — saab teha.

sadṛśam — podľa; ceṣṭate — pričiňuje sa; svasyāḥ — vlastní; prakṛteḥ — kvalít hmotnej prírody; jñāna-vān — múdry; api — aj keď; prakṛtim — povahy; yānti — podrobujú sa; bhūtāni — všetky živé bytosti; nigrahaḥ — potlačovanie; kim — čo; kariṣyati — zmôže.

Translation

Překlad

Isegi teadmistega inimene käitub vastavalt oma loomusele, sest igaüks järgib loomust, mille ta looduse kolmelt guṇalt on omandanud. Mis kasu oleks selle allasurumisest?

Aj múdry človek koná podľa svojej prirodzenosti, lebo všetci sa riadia svojou povahou, ktorú získali vplyvom kvalít hmotnej prírody. Čo zmôže potlačovanie?

Purport

Význam

Inimene ei vabane materiaalse looduse kolme guṇa mõju alt enne, kui ta jõuab Kṛṣṇa teadvuse tasandile, nagu kinnitab Jumal Ise seitsmendas peatükis (7.14). Seepärast ei suuda puhtteoreetiliste teadmiste ehk hinge ja keha eristamise abil isegi kõige haritumad inimesed, kes viibivad ilmalikul tasandil, pääseda vabaks māyā köidikuist. On palju niinimetatud vaimseid inimesi, kes väidavad, et nad on vaimselt kõrgelt arenenud, kuid kes sisemuses on täielikult materiaalse looduse guṇade mõju all, millest kõrgemale tõusta nad ei suuda. Inimene võib küll omada laialdasi akadeemilisi teadmisi, ent kuna ta on olnud materiaalse maailmaga seotud juba pika aja jooksul, on ta kinni materiaalse looduse köidikuis. Kṛṣṇa teadvus aitab pääseda neist köidikuist vabaks, isegi kui inimene täidab oma materiaalseid kohustusi. Sellel, kes ei viibi veel täielikult Kṛṣṇa teadvuses, ei soovitata oma kohustuste täitmisest loobuda. Keegi ei tohiks äkitselt loobuda ettekirjutatud kohustuste täitmisest, et saada joogiks või transtsendentalistiks kunstlikul teel. Parem on jätkata tööd oma endises positsioonis ja püüda jõuda Kṛṣṇa teadvuse tasandile kõrgemalseisvate isiksuste juhendamise all. Sedasi on võimalik pääseda vabaks Kṛṣṇa māyā küüniste vahelt.

Pokým s láskou a oddanosťou neslúžime Śrī Kṛṣṇovi, nemôžeme sa zbaviť vplyvu kvalít hmotnej prírody; to potvrdzuje aj štrnásty verš siedmej kapitoly. Ani človek s vysokým hmotným vzdelaním sa nedokáže vymaniť zo zajatia hmotnej energie iba pomocou teoretických vedomostí o duši a o tele. Je veľa takzvaných spiritualistov, ktorí navonok predstierajú, že sú vzdelaní v tejto vede, ale v skutočnosti sú celkom ovplyvnení kvalitami hmotnej prírody, ktoré nie sú schopní prekonať. Človek môže mať akademické vzdelanie, ale pretože bol tak dlho v styku s hmotnou prírodou, je spútaný. Oddaná služba s mysľou uprenou na Kṛṣṇu pomáha človeku vyslobodiť sa z hmotného zapletenia, aj keď vykonáva svoje predpísané povinnosti. Bez takého vedomia by nikto nemal zrazu zanechať svoje povinnosti a stať sa falošným yogīnom alebo pseudotranscendentalistom. Je lepšie zotrvať vo svojom terajšom postavení a snažiť sa oddane slúžiť Kṛṣṇovi pod vedením vyššej autority. Tak sa človek môže vyslobodiť z okov māyi — Kṛṣṇovej iluzórnej energie.