Skip to main content

TEXT 32

ТЕКСТ 32

Tekst

Текст

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ
йе тв этад абхйасӯйанто
на̄нутишт̣ханти ме матам
сарва-джн̃а̄на-вимӯд̣ха̄м̇с та̄н
виддхи нашт̣а̄н ачетасах̣

Synonyms

Пословный перевод

ye — need; tu — ometigi; etat — seda; abhyasūyantaḥ — kadedusest; na — ei; anutiṣṭhanti — täidavad regulaarselt; me — Minu; matam — juhendust; sarva-jñāna — kõikvõimalikes teadmistes; vimūḍhān — täielikult petetud; tān — nad on; viddhi — tea seda hästi; naṣṭān — täielikult hävitatud; acetasaḥ — Kṛṣṇa teadvuseta.

йе — которые; ту — однако; этат — это; абхйасӯйантах̣ — завистливые; на — не; анутишт̣ханти — исполняют регулярно; ме — Мое; матам — наставление; сарва-джн̃а̄на — без всякого знания; вимӯд̣ха̄н — совершенно сбитые с толку; та̄н — их; виддхи — уясни; нашт̣а̄н — обреченных на гибель; ачетасах̣ — лишенных сознания Кришны.

Translation

Перевод

Kuid neid, kes kadedusest ignoreerivad seda õpetust ega järgi seda, tuleb pidada igasugustest teadmistest ilma jäänud inimesteks, petetuiks, ning kõik nende püüdlused täiuslikkuseni jõuda lõpevad ebaõnnestumisega.

Те же, кто из злобы и зависти отвергает Мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу.

Purport

Комментарий

Selles värsis tuuakse selgelt välja, milline viga on Kṛṣṇa teadvuse kõrvaleheitmine. Niisamuti nagu riigivõimu vastu astumise eest tuleb kanda karistust, tuleb kindlasti kanda karistust ka Jumala Kõrgeima Isiksuse korraldustele vastuhakkamise eest. Neid korraldusi eiraval inimesel puuduvad teadmised oma tegelikust olemusest, Kõigekõrgemast Brahmanist, Paramātmāst ja Jumala Isiksusest, sest sellise inimese süda on tühi. Seepärast pole tal ka mingit lootust oma elus täiuslikkuseni jõuda.

Здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. Как законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству, так и законы Бога сурово наказывают тех, кто нарушает волю Бога. Эти бунтари, какими бы могущественными они ни были, не обладают знанием о своей духовной природе, а также о Верховном Брахмане, Параматме и Личности Бога, ибо их сердца пусты. Поэтому им никогда не достичь совершенства.