Skip to main content

TEXT 32

第32節

Tekst

テキスト

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ
イェメマタミダムニテャン
アヌティシュタハンティマーナヴァハー
シュラッダーヴァントナスーヤント
ムチャンテテピカルマビヒー

Synonyms

Synonyms

ye — need; tu — ometigi; etat — seda; abhyasūyantaḥ — kadedusest; na — ei; anutiṣṭhanti — täidavad regulaarselt; me — Minu; matam — juhendust; sarva-jñāna — kõikvõimalikes teadmistes; vimūḍhān — täielikult petetud; tān — nad on; viddhi — tea seda hästi; naṣṭān — täielikult hävitatud; acetasaḥ — Kṛṣṇa teadvuseta.

ye — (~である)人; tu —しかし; etat —これ; abhyasūyantaḥ — ねたみから; na — ~しない; anutiṣṭhanti —規則正しく行う; me—私の; matam —命令; sarva-jñāna — あらゆる種類の知識において; vimūḍhān —完全にたぶらかされた; tān —彼らは~である;viddhi — よく心得なさい; naṣṭān —全てだいなしである; acetasaḥ — クリシュナ意識がなければ

Translation

Translation

Kuid neid, kes kadedusest ignoreerivad seda õpetust ega järgi seda, tuleb pidada igasugustest teadmistest ilma jäänud inimesteks, petetuiks, ning kõik nende püüdlused täiuslikkuseni jõuda lõpevad ebaõnnestumisega.

だが妬心を起こしてこの教えを無視し、この教えに従って行動しない者は、無知蒙昧の徒となって、人生の完成をのがしてしまう

Purport

Purport

Selles värsis tuuakse selgelt välja, milline viga on Kṛṣṇa teadvuse kõrvaleheitmine. Niisamuti nagu riigivõimu vastu astumise eest tuleb kanda karistust, tuleb kindlasti kanda karistust ka Jumala Kõrgeima Isiksuse korraldustele vastuhakkamise eest. Neid korraldusi eiraval inimesel puuduvad teadmised oma tegelikust olemusest, Kõigekõrgemast Brahmanist, Paramātmāst ja Jumala Isiksusest, sest sellise inimese süda on tühi. Seepärast pole tal ka mingit lootust oma elus täiuslikkuseni jõuda.

 クリシュナ意識でない状態の欠点をここではっきり述べてます。行政の最高位にある人の命令に従わない者は、処罰を受けます。それと同じように、バガヴァーンの命令に不従順な者に、罰が下るのは当然のことです。こういう人は、世俗的にはどんなに偉大な人物でも自己の本性粕について無知です。最高ブラフマンについて、パラマートマーについて、バガヴァーンについて、まったく無知なのです。なぜでしょうか?彼の心は空虚な妄想でいっぱいになっているからです。こういう人にとって、人生の完成、自己実現は絶望的なのです。