Skip to main content

TEXT 32

ТЕКСТ 32

Tekst

Текст

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ
йе тв етад абхясӯянто
на̄нутиш̣т̣ханти ме матам
сарва-гя̄на-вимӯд̣ха̄м̇с та̄н
виддхи наш̣т̣а̄н ачетасах̣

Synonyms

Дума по дума

ye — need; tu — ometigi; etat — seda; abhyasūyantaḥ — kadedusest; na — ei; anutiṣṭhanti — täidavad regulaarselt; me — Minu; matam — juhendust; sarva-jñāna — kõikvõimalikes teadmistes; vimūḍhān — täielikult petetud; tān — nad on; viddhi — tea seda hästi; naṣṭān — täielikult hävitatud; acetasaḥ — Kṛṣṇa teadvuseta.

йе – тези; ту – обаче; етат – това; абхясӯянтах̣ – от завист; на – не; анутиш̣т̣ханти – редовно изпълняват; ме – моите; матам – предписания; сарва-гя̄на – във всяко знание; вимӯд̣ха̄н – напълно заблуден; та̄н – те са; виддхи – знай това добре; наш̣т̣а̄н – всичко се проваля; ачетасах̣ – без Кр̣ш̣н̣а съзнание.

Translation

Превод

Kuid neid, kes kadedusest ignoreerivad seda õpetust ega järgi seda, tuleb pidada igasugustest teadmistest ilma jäänud inimesteks, petetuiks, ning kõik nende püüdlused täiuslikkuseni jõuda lõpevad ebaõnnestumisega.

Но ония, които от завист пренебрегват тези учения и не ги следват, са заблудени, лишени от всякакво знание и обречени на провал в стремежа си към съвършенство.

Purport

Пояснение

Selles värsis tuuakse selgelt välja, milline viga on Kṛṣṇa teadvuse kõrvaleheitmine. Niisamuti nagu riigivõimu vastu astumise eest tuleb kanda karistust, tuleb kindlasti kanda karistust ka Jumala Kõrgeima Isiksuse korraldustele vastuhakkamise eest. Neid korraldusi eiraval inimesel puuduvad teadmised oma tegelikust olemusest, Kõigekõrgemast Brahmanist, Paramātmāst ja Jumala Isiksusest, sest sellise inimese süda on tühi. Seepärast pole tal ka mingit lootust oma elus täiuslikkuseni jõuda.

Тук ясно се посочва, че отсъствието на Кр̣ш̣н̣а съзнание е недостатък. Както има наказание за неспазване на законите в държавата, така със сигурност има наказание за неспазване на установения от Върховната Божествена Личност ред. Непокорният човек, колкото и да е велик, остава невежа по отношение както на себето, така и на Върховния Брахман, Парама̄тма̄ и Божествената Личност заради пустото си сърце. За него няма надежда да усъвършенства живота си.