Skip to main content

TEXT 31

Bg 3.31

Tekst

Tekst

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ

Synonyms

Synoniemen

ye — need, kes; me — Minu; matam — juhendusi; idam — neid; nityam — igavese tegevusena; anutiṣṭhanti — täidavad regulaarselt; mānavāḥ — inimesed; śraddhā-vantaḥ — usu ja pühendumusega; anasūyantaḥ — tõrkumata; mucyante — vabanevad; te — kõik nad; api — isegi; karmabhiḥ — karmaliste tegevuste seaduse köidikuist.

ye — zij die; me — Mijn; matam — voorschriften; idam — deze; nityam — als een eeuwige taak; anutiṣṭhanti — regelmatig uitvoeren; mānavāḥ — mensen; śraddhā-vantaḥ — met geloof en devotie; anasūyantaḥ — zonder afgunst; mucyante — raken bevrijd; te — zij allemaal; api — zelfs; karmabhiḥ — uit de gebondenheid van de wet van resultaatgerichte activiteiten.

Translation

Vertaling

Need inimesed, kes täidavad oma kohustusi vastavalt Minu juhendustele ning kes järgivad Minu õpetust tugevas usus ja tõrkumata, vabanevad karmaliste tegude köidikuist.

Die personen die hun plicht vervullen volgens Mijn voorschriften en dit onderricht met vertrouwen en zonder afgunst naleven, raken bevrijd van de gebondenheid waarin ze zich door hun resultaatgerichte activiteiten bevinden.

Purport

Betekenisverklaring

Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa juhendused on kogu vedatarkuse olulisim osa, sest need on, ühegi erandita, igavesti tõesed. Nii nagu „Vedad" on igavesed, niisamuti on ka Kṛṣṇa teadvuse tõde igavene. Nendesse juhendustesse tuleb omada kõigutamatut usku, kadestamata Jumalat. On palju filosoofe, kes kirjutavad kommentaare „Bhagavad-gītāle", kuid kes ei usu Kṛṣṇasse. Nemad ei vabane kunagi karmaliste tegevuste köidikuist. Samas aga tavaline inimene, kes usub kõrvalekaldumatult Jumala igavesi juhendusi, isegi siis, kui ta pole võimeline Jumala korraldusi täitma, saab vabaks karma seaduste köidikuist. Kṛṣṇa teadvuse arendamise alguses võib inimene mõningaid Jumala juhendusi ka mitte järgida, ent kui ta tunnistab Jumala korralduste järgimise printsiipi ja töötab siiralt, mõtlemata võimalikele kaotustele või lootusetutele olukordadele, siis jõuab ta kindlasti puhta Kṛṣṇa teadvuse tasandile.

Het voorschrift dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, geeft, is de essentie van alle Vedische wijsheid en is daarom, zonder uitzondering, eeuwig waar. Net zoals de Veda’s eeuwig zijn, is de waarheid van het Kṛṣṇa-bewustzijn ook eeuwig. Men moet een vast geloof hebben in dit voorschrift, zonder afgunstig te zijn op de Heer. Veel filosofen schrijven commentaren op de Bhagavad-gītā, maar geloven niet in Kṛṣṇa; zij zullen nooit bevrijd worden uit de gebondenheid, die veroorzaakt wordt door karma. Maar een gewoon mens die een vast geloof heeft in de eeuwige voorschriften van de Heer, raakt, zelfs al is hij niet in staat ze na te leven, bevrijd van de gebondenheid die door de wet van karma wordt veroorzaakt. Na het aanvaarden van het proces van Kṛṣṇa-bewustzijn zal iemand in het begin de voorschriften misschien niet volledig volgen, maar omdat hij niet afkerig staat tegenover dit principe en oprecht is in zijn activiteiten, zonder aandacht te schenken aan tegenslag en hopeloosheid, zal hij zeker bevorderd worden naar het niveau van zuiver Kṛṣṇa-bewustzijn.