Skip to main content

TEXT 31

ТЕКСТ 31

Tekst

Текст

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
йе ме матам идам нитям
анутиш̣т̣ханти ма̄нава̄х̣
шраддха̄ванто 'насӯянто
мучянте те 'пи кармабхих̣

Synonyms

Дума по дума

ye — need, kes; me — Minu; matam — juhendusi; idam — neid; nityam — igavese tegevusena; anutiṣṭhanti — täidavad regulaarselt; mānavāḥ — inimesed; śraddhā-vantaḥ — usu ja pühendumusega; anasūyantaḥ — tõrkumata; mucyante — vabanevad; te — kõik nad; api — isegi; karmabhiḥ — karmaliste tegevuste seaduse köidikuist.

йе – тези, които; ме – моите; матам – наставления; идам – тези; нитям – като вечно задължение; анутиш̣т̣ханти – изпълняват редовно; ма̄нава̄х̣ – хората; шраддха̄-вантах̣ – с вяра и преданост; анасӯянтах̣ – без завист; мучянте – се освобождават; те – всички те; апи – дори; кармабхих̣ – от робството на закона за кармичните дейности.

Translation

Превод

Need inimesed, kes täidavad oma kohustusi vastavalt Minu juhendustele ning kes järgivad Minu õpetust tugevas usus ja tõrkumata, vabanevad karmaliste tegude köidikuist.

Тези, които изпълняват задълженията си според моите наставления и следват това учение с вяра и без завист, се освобождават от робството на кармичните дейности.

Purport

Коментар

Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa juhendused on kogu vedatarkuse olulisim osa, sest need on, ühegi erandita, igavesti tõesed. Nii nagu „Vedad" on igavesed, niisamuti on ka Kṛṣṇa teadvuse tõde igavene. Nendesse juhendustesse tuleb omada kõigutamatut usku, kadestamata Jumalat. On palju filosoofe, kes kirjutavad kommentaare „Bhagavad-gītāle", kuid kes ei usu Kṛṣṇasse. Nemad ei vabane kunagi karmaliste tegevuste köidikuist. Samas aga tavaline inimene, kes usub kõrvalekaldumatult Jumala igavesi juhendusi, isegi siis, kui ta pole võimeline Jumala korraldusi täitma, saab vabaks karma seaduste köidikuist. Kṛṣṇa teadvuse arendamise alguses võib inimene mõningaid Jumala juhendusi ka mitte järgida, ent kui ta tunnistab Jumala korralduste järgimise printsiipi ja töötab siiralt, mõtlemata võimalikele kaotustele või lootusetutele olukordadele, siis jõuab ta kindlasti puhta Kṛṣṇa teadvuse tasandile.

ПОЯСНЕНИЕ: Наставленията на Бог Кр̣ш̣н̣а са същността на цялата ведическа мъдрост – вечна и неизменна истина. Както Ведите са вечни, така и истината на Кр̣ш̣н̣а съзнание е вечна. Трябва да имаме твърда вяра в тези предписания, без да завиждаме на Бога. Мнозина философи пишат коментари върху Бхагавад-гӣта̄, но не вярват в Кр̣ш̣н̣а. Те никога няма да бъдат освободени от робството на кармичните дейности. Но един обикновен човек с твърда вяра във вечните наставления на Бога, дори да е неспособен да изпълни тези наставления, се освобождава от оковите на закона на карма. В началния етап на Кр̣ш̣н̣а съзнание той може и да не изпълнява напълно повелите на Бога, но понеже ги приема и се труди искрено, без мисъл за провал и безнадеждност, с времето непременно ще се издигне до нивото на чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание.