Skip to main content

TEXT 30

ТЕКСТ 30

Tekst

Текст

mayi sarvāṇi karmāṇi
sannyasyādhyātma-cetasā
nirāśīr nirmamo bhūtvā
yudhyasva vigata-jvaraḥ
майи сарва̄н̣и карма̄н̣и
санняся̄дхя̄тма-четаса̄
нира̄шӣр нирмамо бхӯтва̄
юдхясва вигата-джварах̣

Synonyms

Дума по дума

mayi — Minule; sarvāṇi — kõikvõimalikke; karmāṇi — tegevusi; sannyasya — loovutades täielikult; adhyātma — täie teadmisega Enese olemusest; cetasā — teadvuse läbi; nirāśīḥ — ihaldamata kasu; nirmamaḥ — omanditundeta; bhūtvā — olles sedasi; yudhyasva — võitle; vigata-jvaraḥ — mitte tardunud olles.

майи – на мен; сарва̄н̣и – всички видове; карма̄н̣и – дейности; санняся – изоставяйки напълно; адхя̄тма – с пълно знание за себето; четаса̄ – със съзнание; нира̄шӣх̣ – без желание за изгода; нирмамах̣ – без чувство за собственост; бхӯтва̄ – е така; юдхясва – сражавай се; вигата-джварах̣ – без летаргия.

Translation

Превод

Seepärast, oo, Arjuna, ära seisa ükskõikselt paigal, vaid astu Mind täielikult teadvustades võitlusse. Pühenda kõik oma tegevused Mulle, soovimata midagi omandada või kasu lõigata.

Затова, о, Арджуна, посвещавайки делата си на мен, с пълно знание за мен, без желание за изгода и претенции за собственост – изостави апатията и се сражавай!

Purport

Коментар

See värss toob selgelt välja „Bhagavad-gītā" eesmärgi. Jumal annab meile siin juhenduse, et me peaksime alati viibima Kṛṣṇa teadvuses, täitmaks oma kohustusi justkui sõjaväes viibides. Taoline juhendus võib teha meile asjad küll natuke raskemaks, kuid sellegipoolest peab igaüks täitma oma kohustusi, sõltudes Kṛṣṇast, sest selline on elusolendi algolemuslik positsioon. Elusolend ei saa olla õnnelik, kui ta ei tegutse kooskõlas Kõigekõrgema Jumalaga, sest oma igaveses algolemuslikus positsioonis allub elusolend Jumala soovidele. Seepärast käskis Śrī Kṛṣṇa Arjunat võitlusse astuda, nagu oleks Ta olnud sõjaväekomandör. Kõigekõrgema Jumala hea tahte nimel tuleb ohverdada kõik ning täita samal ajal oma ettekirjutatud kohustusi, soovimata midagi omandada. Arjuna ei pidanud Jumala korralduse üle järele mõtlema – ta pidi seda lihtsalt täitma. Kõigekõrgem Jumal on kõikide hingede hing ning seepärast isiksust, kes toetub kõiges ainult ja täielikult Kõigekõrgemale Jumalale, mõtlemata omaenese huvidele, ehk teisisõnu öeldes seda, kes viibib täielikus Kṛṣṇa teadvuses, nimetatakse adhyātma- cetasiks. Sõna nirāśīḥ tähendab, et inimene peab tegutsema vastavalt oma õpetaja korraldustele, lootmata oma tegevuse vilju nautida. Kassapidaja võib oma tööandja jaoks lugeda üle miljoneid dollareid, kuid endale kuuluvaks ei pea ta sellest sentigi. Samamoodi tuleb mõista, et tegelikult ei kuulu selles maailmas mitte kellelegi mitte midagi. Kõik kuulub Kõigekõrgemale Jumalale. See on sõna mayi ehk „Mulle" tegelik tähendus. Ning kui inimene toimib sellisel Kṛṣṇa teadvuse tasandil viibides, siis kindlasti ei pea ta ennast millegi omanikuks. Sellist teadvuse tasandit nimetatakse nirmamaks, mis tähendab „mitte midagi ei kuulu mulle". Sellist karmi korraldust tuleb täita tõrkumata, mõtlemata oma niinimetatud sugulastele, kes eksisteerivad vaid keha suhtes. Sel viisil võib inimene saada vigata- jvaraks ehk rahutusest ja tardumusest vabaks isiksuseks. Igaühel on vastavalt oma omadustele ja positsioonile teatud kohustused ning kõiki neid kohustusi saab täita Kṛṣṇa teadvuses, nagu seda eespool on kirjeldatud. Sedasi jõutakse vabanemise teele.

В този стих ясно е посочена целта на Бхагавад-гӣта̄. Бог казва, че човек трябва да развие Кр̣ш̣н̣а съзнание, за да изпълнява своя дълг с дисциплината на воин. Да се следва такова указание не е толкова просто. И все пак трябва да се действа с упование в Кр̣ш̣н̣а, защото това е органично присъщата на живото същество позиция. То не може да бъде щастливо, ако е независимо от Върховния Бог, понеже вечната му органично присъща позиция е да бъде зависимо от желанията на Бога. Затова Шрӣ Кр̣ш̣н̣а нарежда на Арджуна да се сражава, като че ли е негов военачалник. Човек трябва да жертва всичко по волята на Върховния и в същото време да изпълнява предписаните си задължения, без претенции за собственост. Арджуна не бива да обсъжда заповедта на Бога, а просто да я изпълни. Върховният Бог е душата на всички души; затова този, който зависи изцяло и единствено от Върховната Душа без лични съображения, или с други думи, е напълно Кр̣ш̣н̣а осъзнат, се нарича адхя̄тма-чета̄с. Нира̄шӣх̣ означава, че следваме заповедите на господаря си, без да очакваме изгода. Един касиер ежедневно преброява милиони долари, собственост на банката, но не слага в джоба си нито цент. Така и ние трябва да осъзнаем, че в този свят нищо не ни принадлежи – тук всичко принадлежи на Върховния. Това е истинският смисъл на думата майи, „на мен“. Действайки с такова съзнание за Кр̣ш̣н̣а, се освобождаваме от всякакви претенции за собственост. Това чувство се нарича нирмама, „нищо не е мое“. Нежеланието да изпълним такава строга заповед, която не се съобразява с т.нар. телесни роднини, трябва да се превъзмогне. Така ще можем да станем вигата-джвара, тоест да се избавим от паниката и апатията. Всеки според качествата и положението си има определени задължения; и всички те могат да бъдат изпълнявани в Кр̣ш̣н̣а съзнание, както беше описано по-горе. Това ще ни води по пътя на освобождението.