Skip to main content

TEXT 45

第45節

Tekst

テキスト

trai-guṇya-viṣayā vedā
nistrai-guṇyo bhavārjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho
niryoga-kṣema ātmavān
トライグンヤヴィサヤーヴェダー
ニストライグンヨバーヴァールジュナ
ニルドヴァンドヴォニチャサットヴァスト
ニルヨーガクシェマートマヴァン

Synonyms

Synonyms

trai-guṇya — seotud materiaalse looduse kolme guṇaga; viṣayāḥ — teemal; vedāḥ — vedalik kirjandus; nistrai-guṇyaḥ — transtsendentaalne materiaalse looduse kolme guṇa suhtes; bhava — ole; arjuna — oo, Arjuna; nirdvandvaḥ — vaba kahesustest; nitya-sattva-sthaḥ — vaimse eksistentsi puhtas seisundis; niryoga-kṣemaḥ — vaba püüdlustest kasu saada ja olla kaitstud; ātma-vān — keskendunud oma tõelisele „minale".

trai-guṇya —物質自然の三様式に関して; viṣayāḥ — その主題について; vedāḥ — ヴェーダ文献; nistrai-guṇyaḥ —物質自然の三様式を超越した; bhava — ~になれ; arjuna — おお、アルジュナ;nirdvandvaḥ —二元相対なしに; nitya-sattva-sthaḥ — 精神的存在の純粋な状態で; niryoga-kṣemaḥ —利益と保身の概念から自由になって; ātma-vān —自己の内に確立する

Translation

Translation

„Vedades" käsitletakse peamiselt materiaalse looduse kolme guṇat. Oo, Arjuna, saa kõigi nende kolme guṇa suhtes transtsendentaalseks ja vabane kõikidest kahesustest ja muredest saavutuste ja kindlustunde pärast. Keskendu oma tõelisele „minale".

ヴェーダはおもに自然界の三性質(トリグナ)を説くアルジュナよ、この三性質(トリグナ)と二元相対性を超えて利得と安全に心を煩わすことなく確固として自己の本性に住せよ

Purport

Purport

Kõik materiaalsed tegevused on seotud materiaalse looduse kolme guṇa mõju ja tagajärgedega. Need tegevused on suunatud karmalistele resultaatidele, mis seovadki elusolendit materiaalse maailmaga. „Vedades" räägitakse karmalistest tegevustest peamiselt selleks, et aidata inimestel meelte rahuldamise tasandilt järk-järgult transtsendentaalsele tasandile tõusta. Arjunale kui Jumal Kṛṣṇa õpilasele ja sõbrale soovitatakse tõsta end vedānta filosoofia transtsendentaalsele tasandile, mille alguseks on brahma- jijñāsā ehk küsimused kõigekõrgemast transtsendentsusest. Kõik elusolendid materiaalses maailmas võitlevad väga suurte jõupingutustega enese alalhoidmise nimel. Pärast materiaalse maailma loomist andis Jumal neile vedatarkused sellest, kuidas elada ja vabaneda materiaalse looduse köidikuist. Inimestele, kes on loobunud karma-kāṇḍast ehk tegevustest omaenese meeleliseks rahuldamiseks, antakse võimalus vaimseks eneseteadvustamiseks „Upaniṣadide" näol, mis on osa „Vedadest", samamoodi nagu „Bhagavad-gītā" on osa viiendast „Vedast", täpsemalt öeldes „Mahābhāratast". „Upaniṣadid" tähistavad transtsendentaalse elu algust.

ヴェーダは主に自然界の三性質(トリグナ)のなかで作用と反作用を伴う。何らかの成果を得るための仕事だから、こうした行動が物質界につながれる原因となる。諸ヴェーダはおもに、一般大衆をだんだん浄化している――つまり、盲目的な感覚欲の世界から、段階的に引き上げて清浄神聖な世界へと導くための行事を詳細に説明している。だがアルジュナはここで、主クリシュナの弟子としてまた友人として、自身をヴェーダーンタ哲学で説く超越的境地にまで高めよ、と勧められている。この哲学ではまず始めに、ブフマ・ジジュニャーサー、すなわち、絶対真理を知りたいという意志と探究心が必須である。ところが物質界に住む生物は激烈な生存競争に苦闘していて、真理探究に心を用いるゆとりがない。主は彼らのために、物質世界を創造した後でヴェーダ知識を与え、どのように生きれば物質上の困難や紛糾を排除することができるかを示して下さった。そして感覚満足のための活動が終わった時、つまり“カルマ・カーンダ章”を卒業した時点で、『ウパニシャド』を提供して精神的悟りのチャンスを与えられたのである。『バガヴァッド・ギーター』が第5ヴェーダである『マハーバーラタ』の一部であるように、『ウパニシャド』もヴェーダの一部であって、これは、超俗生活の開始を表明している。

Nii kaua kui eksisteerib materiaalne keha, eksisteerivad ka tegevused ja nende järelmõjud materiaalse looduse guṇades. Inimene peab õppima taluma selliseid kahesusi nagu õnn ja ahastus, soojus ja külmus, ning, muutudes ükskõikseks nende kahesuste suhtes, tuleb tal vabaneda muredest saavutuste ja kaotuste pärast. Sellise transtsendentaalse tasandini jõuab see, kes on saavutanud täieliku Kṛṣṇa teadvuse ning alistunud Kṛṣṇa tahtele.

 肉体がある限りでは、三性質(トリグナ)の中での作用、反作用が必ず生じる。幸と不幸、また寒さと暑さといった二元相対の現象に直面して、私たちは“耐えること”を学ばなければならない。相対現象に振り回されず、耐えることによって私たちは利害得失の観念から解放される。クリシュナ意識に満たされたとき、人はこの聖なる境地に達するのである。