Skip to main content

TEXT 67

VERŠ 67

Tekst

Verš

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati
idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyms

Synonyma

idam — seda; te — sinu poolt; na — mitte kunagi; atapaskāya — sellele, kes ei soorita askeese; na — mitte kunagi; abhaktāya — sellele, kes pole pühendunu; kadācana — ükskõik, millal; na — mitte kunagi; ca — samuti; aśuśrūṣave — sellele, kes ei ole rakendanud end pühendunud teenimisse; vācyam — rääkida; na — mitte kunagi; ca — samuti; mām — Minu suhtes; yaḥ — igaüks, kes; abhyasūyati — on kade.

idam — toto; te — ty; na — nikdy; atapaskāya — kto sa nepodrobuje pokániu; na — nikdy; abhaktāya — neoddaný; kadācana — za žiadnych čias; na — nikdy; ca — tiež; aśuśrūṣave — tomu, kto oddane neslúži; vācyam — povedať; na — nikdy; ca — tiež; mām — Mi; yaḥ — kto; abhyasūyati — závidí.

Translation

Překlad

Neid salajasi teadmisi ei tohi kunagi selgitada neile, kes ei soorita askeese ega pühendunud teenimist ega ole pühendunud, ega ka mitte neile, kes Mind kadestavad.

Toto dôverné poznanie by nikdy nemalo byť vyjavené tým, ktorí si neodriekajú, ktorí nie sú oddaní alebo nie sú zapojení do oddanej služby, a ani tým, ktorí Mi závidia.

Purport

Význam

Neid kõige salajasemaid teadmisi ei tohi jagada neile, kes ei ole läbi teinud religioosseid askeese, kes pole kunagi üritanud teenida Jumalat pühendunult ning Kṛṣṇa teadvuses, ning eriti neile, kes pole teeninud puhast pühendunut. Kindlasti mitte ka neile, kes peavad Kṛṣṇat üksnes üheks ajalooliseks isiksuseks või neile, kes kadestavad Tema võimsust. Siiski võime me vahel näha, et isegi Kṛṣṇat kadestavad deemonlikud inimesed teenivad Kṛṣṇat väärastunud moel, võttes „Bhagavad-gītā" selgitamise endale elukutseks ning selgitades seda nii nagu neile meeldib, teenides sellega raha. Kuid igaüks, kes soovib tõesti Kṛṣṇat mõista, peab selliseid „Bhagavad-gītā" kommentaare vältima. Meelelisi naudinguid ihaldav inimene „Bhagavad- gītā" tegelikku tähendust mõista ei suuda. Isegi kui inimene ei ihalda meelelisi naudinguid ning järgib vedalikes pühakirjades antud juhendusi, ei suuda ta mõista Kṛṣṇat, kui ta ei ole Tema pühendunu. Ning isegi siis, kui ta esitab end Kṛṣṇa pühendununa, kuid ei ole tegelikult hõivatud tegevustega Kṛṣṇa teadvuses, ei suuda ta Kṛṣṇat mõista. Kṛṣṇat kadestavad paljud, kuna Ta kinnitas „Bhagavad-gītās", et Ta on Kõigekõrgem ning seetõttu pole ka kedagi, kes oleks Temaga võrdne või Temast võimsam. Kṛṣṇa peale on paljud kadedad. Sellistele inimestele ei tohiks „Bhagavad-gītāt" jutustada, sest nad ei mõista seda. Pole võimalik, et „Bhagavad-gītāt" ja Kṛṣṇat suudaksid mõista uskmatud. Mõistmata Kṛṣṇat puhta pühendunu autoriteetsusele toetudes, ei tohiks keegi püüda „Bhagavad-gītāt" kommenteerida.

Ľuďom, ktorí nepodstupujú zbožné pokánia, ktorí sa nikdy nepokúsili oddane slúžiť Kṛṣṇovi, ktorí sa nikdy nesnažili potešiť čistého oddaného, a obzvlášť tým, ktorí považujú Kṛṣṇu iba za významnú historickú osobnosť alebo Mu závidia Jeho slávu, by táto najdôvernejšia časť poznania nikdy nemala byť vyjavená. Niekedy sa stane, že démonskí ľudia, ktorí Kṛṣṇovi závidia, uctievajú Pána rôznymi spôsobmi a vykladajú Bhagavad-gītu, aby si zarobili na živobytie. Kto sa však skutočne snaží pochopiť Kṛṣṇu, ten sa musí takým výkladom Bhagavad-gīty vyhýbať. Bhagavad-gītu nemôžu pochopiť materialisti. Dokonca ani človek, ktorý netúži po zmyslovom pôžitku a prísne dodržiava zásady predpísané vo Vedach, nemôže pochopiť Kṛṣṇu, ak nie je Kṛṣṇov oddaný. Ani ten, kto sa za oddaného vydáva, nepochopí Kṛṣṇu, ak sa nevenuje činnostiam určeným pre potešenie Kṛṣṇu. Je mnoho tých, ktorí Kṛṣṇovi závidia, pretože v Bhagavad-gīte hovorí, že je Najvyšší Pán, že sa Mu nikto nevyrovná a že nik nie je väčší než On. Takým závistlivým ľuďom by sme nemali vysvetľovať Bhagavad-gītu, pretože ju beztak nedokážu pochopiť. Neveriaci nemôžu porozumieť Bhagavad-gīte a Kṛṣṇovi. Nikto by sa nemal snažiť komentovať Bhagavad-gītu, ak neporozumel Kṛṣṇovi prostredníctvom autority čistého oddaného.