Skip to main content

TEXT 60

TEXT 60

Tekst

Tekst

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

Synoniemen

svabhāva-jena — sinu isiklikust loodusest sündinud; kaunteya — oo, Kuntī poeg; nibaddhaḥ — tingimustest sõltuv; svena — sinu oma; karmaṇā — tegevustega; kartum — teha; na — ei; icchasi — sulle meeldib; yat — see, mida; mohāt — illusiooniga; kariṣyasi — sa teed; avaśaḥ — sunniviisiliselt; api — isegi; tat — seda.

svabhāva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van Kuntī; nibaddhaḥ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaṇā — activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat wat; mohāt — uit illusie; kariṣyasi — je zult doen; avaśaḥ — onvrijwillig; api — zelfs; tat — dat.

Translation

Vertaling

Oo, Kuntī poeg, illusiooni kütkes olles ei taha sa praegu Minu juhenduste kohaselt toimida, kuid omaenese loomusele alludes oled sa ikkagi sunnitud tegutsema just samal moel.

Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon van Kuntī.

Purport

Betekenisverklaring

Kui inimene keeldub tegutsemast Kõigekõrgema Jumala juhenduste kohaselt, on ta sunnitud tegutsema vastavalt guṇale, mille mõjuvallas ta asub. Iga inimene asub looduse guṇade teatud kombinatsiooni mõju all ning on sunnitud tegutsema vastavalt sellele. Kuid see, kes hakkab vabatahtlikult tegutsema vastavalt Kõigekõrgema Jumala juhendustele, on tõepoolest kiitust väärt.

Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.