Skip to main content

TEXT 6

ТЕКСТ 6

Tekst

Текст

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam
ета̄нй апи ту карма̄н̣и
сангам тяктва̄ пхала̄ни ча
картавя̄нӣти ме па̄ртха
нишчитам матам уттамам

Synonyms

Дума по дума

etāni — kõiki neid; api — kindlasti; tu — kuid; karmāṇi — tegevusi; saṅgam — suhtlus; tyaktvā — loobudes; phalāni — tulemused; ca — samuti; kartavyāni — tuleb teha kui kohustust; iti — sel moel; me — Minu; pārtha — oo, Pṛthā poeg; niścitam — kindel; matam — arvamus; uttamam — parim.

ета̄ни – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; карма̄н̣и – дейности; сангам – общуване; тяктва̄ – като се отказва; пхала̄ни – резултати; ча – също; картавя̄ни – трябва да се извършват като дълг; ити – така; ме – мое; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; нишчитам – окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто.

Translation

Превод

Oo, Pṛthā poeg, kõiki neid tegevusi tuleb sooritada vabana kiindumustest ja ootamata nende tulemusi. Neid tuleb teha kohusetundest. Selline on Minu lõplik seisukoht.

Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пр̣тха̄. Това е окончателното ми мнение.

Purport

Коментар

Ehkki kõik ohverdused on elusolendi eksistentsi puhastavad, ei tohiks keegi oodata nendest mingeid tulemusi. Teisisõnu öeldes tuleb hüljata kõik ohverdused, mis on sooritatud elus materiaalselt edenemiseks. Praktiseerida tuleb neid ohverdusi, mis on mõeldud eksistentsi puhastamiseks ning vaimsele tasandile tõusmiseks. Soosida tuleb kõike, mis on seotud Kṛṣṇa teadvuse arendamisega. Ka „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et kõik tegevused, mis juhivad inimese Jumala pühendunud teenimiseni, tuleb tunnistada õigeteks. See on religiooni kõrgeim kriteerium. Jumala pühendunu peab nõustuma iga töö, ohverduse ja annetusega, kui see aitab teda Jumala pühendunud teenimise teel.

Въпреки че жертвоприношенията пречистват, човек не бива да очаква резултат от извършването им. С други думи, жертвоприношенията, предназначени за материален напредък, трябва да бъдат изоставени, а тези, които пречистват съществуването и издигат личността на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се поощрява. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че всяка дейност, която води към предано служене на Бога, трябва да се приема. Това е висшият критерий на религията. Един предан трябва да приема всяка работа, жертвоприношение или благотворителност, които ще му помогнат в служенето на Бога.