Skip to main content

TEXT 37

VERŠ 37

Tekst

Verš

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyms

Synonyma

yat — mis; tat — see; agre — alguses; viṣam iva — nagu mürk; pariṇāme — lõpus; amṛta — nektar; upamam — võrreldud; tat — see; sukham — õnn; sāttvikam — vooruse guṇas; proktam — öeldakse; ātma — eneses; buddhi — arukuse; prasāda-jam — sündinud rahuldatusest.

yat — ktoré; tat — to; agre — spočiatku; viṣam iva — ako jed; pariṇāme — na konci; amṛta — nektár; upamam — v porovnaní; tat — to; sukham — šťastie; sāttvikam — v kvalite dobra; proktam — hovorí sa; ātma — svoje ja; buddhi — inteligenciou; prasāda-jam — uspokojujúce.

Translation

Překlad

Seda, mis on algul kui mürk, kuid lõpuks kui nektar ning mis äratab inimese eneseteadvustamisele, nimetatakse õnneks vooruse guṇas.

O šťastí, ktoré je spočiatku ako jed a na konci ako nektár a ktoré motivuje k sebarealizácii, sa hovorí, že náleží do kvality dobra.

Purport

Význam

Püüeldes eneseteadvustamise poole, peab inimene järgima paljusid reegleid, et saavutada kontroll oma mõistuse ja meelte üle ning keskendada mõistus oma tegelikule „minale". Kõik see on väga raske ning kibe kui mürk, ent kui inimene jõuab selliseid regulatsioone edukalt järgides transtsendentaalsele tasandile, hakkab ta maitsma tõelist nektarit ning nautima elu.

Ak sa usilujeme o sebarealizáciu, musíme sa riadiť mnohými zásadami a príkazmi, aby sme sa naučili ovládať myseľ a zmysly a aby sme svoju myseľ dokázali uprieť na vlastné ja. To je veľmi ťažké, trpké ako jed, no ak človek uspeje nasledovaním týchto pravidiel a dosiahne tak transcendentálnu úroveň, ochutná skutočný nektár a začne sa tešiť z pravej radosti života.