Skip to main content

TEXT 31

VERŠ 31

Tekst

Verš

yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī
yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Synonyms

Synonyma

yayā — mille abil; dharmam — religiooni põhimõtteid; adharmam — uskmatust; ca — ja; kāryam — mida peaks tegema; ca — samuti; akāryam — mida ei tohiks teha; eva — kindlasti; ca — samuti; ayathā-vat — ebatäiuslikult; prajānāti — teab; buddhiḥ — arukus; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; rājasī — kire guṇas.

yayā — ktorá; dharmam — náboženské zásady; adharmam — bezbožnosť; ca — a; kāryam — čo by malo byť vykonané; ca — aj; akāryam — čo by nemalo byť vykonané; eva — istotne; ca — aj; ayathā-vat — nedokonale; prajānāti — pozná; buddhiḥ — inteligencia; — tá; pārtha — ó, syn Pṛthy; rājasī — v kvalite vášne.

Translation

Překlad

Oo, Pṛthā poeg, sellist arusaama, mis ei aita inimesel eristada usku uskmatusest ega tegevusi, mida peaks tegema, tegevustest, mida ei tohiks teha, valitseb kire guṇa.

Ó, syn Pṛthy, porozumenie nerozlišujúce medzi zbožným a bezbožným, medzi tým, čo sa má a čo sa nesmie, sa nachádza v kvalite vášne.