Skip to main content

TEXT 11

ТЕКСТ 11

Tekst

Текст

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
на хи деха-бхт акйа
тйакту кармй аешата
йас ту карма-пхала-тйгӣ
са тйгӣтй абхидхӣйате

Synonyms

Пословный перевод

na — mitte kunagi; hi — kindlasti; deha-bhṛtā — kehastunu poolt; śakyam — on võimalik; tyaktum — olla loobunud; karmāṇi — tegevused; aśeṣataḥ — täiesti; yaḥ — igaüks, kes; tu — aga; karma — töö; phala — tulemuse; tyāgī — loobuja; saḥ — tema; tyāgī — loobuja; iti — sel moel; abhidhīyate — öeldakse.

на — никогда не; хи — безусловно; деха-бхт — воплощенным живым существом; акйам — способность; тйактум — отвергнуть; карми — действия; аешата — полностью; йа — который; ту — но; карма — труда; пхала — от плодов; тйгӣ — отрекшийся; са — он; тйгӣ — отрекшийся; ити — так; абхидхӣйате — говорится.

Translation

Перевод

Kõikidest tegevustest loobumine pole kehastunud hingele tõesti mitte võimalik. Kuid seda, kes on loobunud oma töö viljadest, nimetatakse tõeliselt loobunuks.

Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным.

Purport

Комментарий

„Bhagavad-gītās" öeldakse, et inimene ei saa kunagi tööst loobuda. Seepärast nimetatakse tõeliseks loobujaks seda, kes töötab Kṛṣṇa heaks ning kes loovutab kõik Kṛṣṇale, ihaldamata nautida oma töö vilju. Rahvusvahelisse Kṛṣṇa Teadvuse Ühingusse kuulub palju liikmeid, kes teevad kõvasti tööd kontorites, tehastes või muudes paikades ning annetavad teenitu Ühingule. Sellised kõrgelt arenenud hinged on tegelikult sannyāsīd ning nad elavad loobumusliku elukorralduse kohaselt. Siin öeldakse selgelt, kuidas ja miks oma töö viljadest loobuda.

В «Бхагавад-гите» сказано, что никто не может постоянно находиться в бездействии. Поэтому истинно отрешенным называют того, кто работает для Кришны и не наслаждается плодами своего труда, а все отдает Господу. Многие члены Международного общества сознания Кришны не жалея сил трудятся в учреждениях, на фабриках или других предприятиях и отдают заработанные деньги на нужды Общества. Эти возвышенные души являются истинными санньяси и отреклись от мира. Здесь ясно сказано, как и ради чего следует отказываться от плодов своего труда.