Skip to main content

TEXT 11

제11절

Tekst

원문

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
나 히 데하-브리따 샤꺔 na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
땩뚬 까르마냐셰샤따하 tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
야스 뚜 까르마-팔라-띠아기 yas tu karma-phala-tyāgī
사 띠아기땨비디야떼 sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyms

동의어

na — mitte kunagi; hi — kindlasti; deha-bhṛtā — kehastunu poolt; śakyam — on võimalik; tyaktum — olla loobunud; karmāṇi — tegevused; aśeṣataḥ — täiesti; yaḥ — igaüks, kes; tu — aga; karma — töö; phala — tulemuse; tyāgī — loobuja; saḥ — tema; tyāgī — loobuja; iti — sel moel; abhidhīyate — öeldakse.

나: 결코, 히: 확실히, 데하-브리따: 육신에 갇힌, 샤꺔: 가능한, 땩뚬: 버려야 하는, 까르마니: 행위들, 아세샤따하: 완전히, 야하: 누구나, 뚜: 그러나, 까르마: 행위의, 팔라: 결과의, 띠아기: 버리는 자, 사하: 그는, 띠아기: 버리는 자, 이띠: 그래서, 아비디야떼: 라고 한다.

Translation

번역

Kõikidest tegevustest loobumine pole kehastunud hingele tõesti mitte võimalik. Kuid seda, kes on loobunud oma töö viljadest, nimetatakse tõeliselt loobunuks.

육신에 갇힌 존재가 모든 행위를 버린다는 것은 실제로 불가능하다. 그러나 행위의 결실을 버린다면 그러한 자를 진정으로 버리는 자라고 하느니라.

Purport

주석

„Bhagavad-gītās" öeldakse, et inimene ei saa kunagi tööst loobuda. Seepärast nimetatakse tõeliseks loobujaks seda, kes töötab Kṛṣṇa heaks ning kes loovutab kõik Kṛṣṇale, ihaldamata nautida oma töö vilju. Rahvusvahelisse Kṛṣṇa Teadvuse Ühingusse kuulub palju liikmeid, kes teevad kõvasti tööd kontorites, tehastes või muudes paikades ning annetavad teenitu Ühingule. Sellised kõrgelt arenenud hinged on tegelikult sannyāsīd ning nad elavad loobumusliku elukorralduse kohaselt. Siin öeldakse selgelt, kuidas ja miks oma töö viljadest loobuda.

바가바드 기따에서 말하기를, 우리는 한 순간도 일을 멈출 수 없다고 한다. 그러므로 끄리쉬나를 위해 일하고 그 결과에 집착하지 않고 모든 것을 끄리쉬나께 바치는 자가 진정으로 버리는 자이다. 사무실, 공장 또는 다른 곳에서 아주 열심히 일하면서 끄리쉬나 의식을 위한 국제 협회의 회원인 사람들이 많이 있는데, 그들은 자기들이 번 것이 얼마든 협회에 헌납한다. 이렇게 뛰어난 영혼들은 사실상 산냐시이며 버리는 삶에 있는 것이나 마찬가지다. 일의 결과에 어떻게 초연하며, 무엇 때문에 결실을 버려야 하는지 여기에서 분명히 설명되었다.