Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekst

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyms

Synonyms

na — mitte kunagi; hi — kindlasti; deha-bhṛtā — kehastunu poolt; śakyam — on võimalik; tyaktum — olla loobunud; karmāṇi — tegevused; aśeṣataḥ — täiesti; yaḥ — igaüks, kes; tu — aga; karma — töö; phala — tulemuse; tyāgī — loobuja; saḥ — tema; tyāgī — loobuja; iti — sel moel; abhidhīyate — öeldakse.

na — aldrig; hi — afgjort; deha-bhṛtā — af den legemliggjorte; śakyam — er muligt; tyaktum — at blive forsaget; karmāṇi — aktiviteter; aśeṣataḥ — helt; yaḥ — enhver, der; tu — men; karma — af arbejdets; phala — resultat; tyāgī — forsageren; saḥ — han; tyāgī — forsageren; iti — således; abhidhīyate — kaldes.

Translation

Translation

Kõikidest tegevustest loobumine pole kehastunud hingele tõesti mitte võimalik. Kuid seda, kes on loobunud oma töö viljadest, nimetatakse tõeliselt loobunuks.

Det er så afgjort umuligt for et legemliggjort væsen at opgive alle handlinger. Men den, der forsager sine handlingers frugter, kan siges virkelig at have forsaget.

Purport

Purport

„Bhagavad-gītās" öeldakse, et inimene ei saa kunagi tööst loobuda. Seepärast nimetatakse tõeliseks loobujaks seda, kes töötab Kṛṣṇa heaks ning kes loovutab kõik Kṛṣṇale, ihaldamata nautida oma töö vilju. Rahvusvahelisse Kṛṣṇa Teadvuse Ühingusse kuulub palju liikmeid, kes teevad kõvasti tööd kontorites, tehastes või muudes paikades ning annetavad teenitu Ühingule. Sellised kõrgelt arenenud hinged on tegelikult sannyāsīd ning nad elavad loobumusliku elukorralduse kohaselt. Siin öeldakse selgelt, kuidas ja miks oma töö viljadest loobuda.

FORKLARING: Der står i Bhagavad-gītā (3.5), at man aldrig nogensinde kan undgå at handle. Den, der arbejder for Kṛṣṇa og ikke er ude efter at nyde resultatet, men ofrer alt til Kṛṣṇa, er derfor den virkelige forsager. Mange medlemmer af Det Internationale Samfund for Kṛṣṇa- bevidsthed arbejder hårdt på deres kontor, fabrik eller et andet sted og giver alt, de tjener, til Samfundet. Den slags store, ophøjede sjæle er virkelige sannyāsīer og befinder sig i forsagelsens orden. Her bliver det klart skitseret, hvordan man forsager sit arbejdes frugter, og for hvilket formål, man skal forsage frugterne.