Skip to main content

TEXT 11

ТЕКСТ 11

Tekst

Текст

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
на хи деха-бхр̣та̄ шакям
тяктум карма̄н̣й ашеш̣атах̣
яс ту карма-пхала-тя̄гӣ
са тя̄гӣтй абхидхӣяте

Synonyms

Дума по дума

na — mitte kunagi; hi — kindlasti; deha-bhṛtā — kehastunu poolt; śakyam — on võimalik; tyaktum — olla loobunud; karmāṇi — tegevused; aśeṣataḥ — täiesti; yaḥ — igaüks, kes; tu — aga; karma — töö; phala — tulemuse; tyāgī — loobuja; saḥ — tema; tyāgī — loobuja; iti — sel moel; abhidhīyate — öeldakse.

на – никога; хи – несъмнено; деха-бхр̣та̄ – от въплътената; шакям – е възможно; тяктум – да се отрече; карма̄н̣и – дейности; ашеш̣атах̣ – напълно; ях̣ – всеки, който; ту – но; карма – на работа; пхала – от резултата; тя̄гӣ – отреклият се; сах̣ – той; тя̄гӣ – отреклият се; ити – така; абхидхӣяте – се казва.

Translation

Превод

Kõikidest tegevustest loobumine pole kehastunud hingele tõesti mitte võimalik. Kuid seda, kes on loobunud oma töö viljadest, nimetatakse tõeliselt loobunuks.

За въплътеното същество е невъзможно да изостави всички дейности. Но за този, който се отрича от плодовете на дейността, се казва, че наистина се е отрекъл.

Purport

Коментар

„Bhagavad-gītās" öeldakse, et inimene ei saa kunagi tööst loobuda. Seepärast nimetatakse tõeliseks loobujaks seda, kes töötab Kṛṣṇa heaks ning kes loovutab kõik Kṛṣṇale, ihaldamata nautida oma töö vilju. Rahvusvahelisse Kṛṣṇa Teadvuse Ühingusse kuulub palju liikmeid, kes teevad kõvasti tööd kontorites, tehastes või muudes paikades ning annetavad teenitu Ühingule. Sellised kõrgelt arenenud hinged on tegelikult sannyāsīd ning nad elavad loobumusliku elukorralduse kohaselt. Siin öeldakse selgelt, kuidas ja miks oma töö viljadest loobuda.

ПОЯСНЕНИЕ: В Бхагавад-гӣта̄ се казва, че човек никога не може да спре да работи. Следователно този, който работи за Кр̣ш̣н̣а и не се наслаждава на плодовете от дейността, а предлага всичко на Кр̣ш̣н̣а, е наистина отречен. Много членове на Международното общество за Кр̣ш̣н̣а съзнание работят в учреждения, фабрики или другаде и каквото спечелят, дават на Обществото. Такива високо издигнати в духовно отношение хора са наистина сання̄сӣ и са се отрекли от света. Тук ясно се описва как да се откажем от плодовете на работата си и с каква цел се отказваме от тях.