Skip to main content

TEXT 14

ТЕКСТ 14

Tekst

Текст

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham
аха ваивнаро бхӯтв
прин дехам рита
прпна-самйукта
пачмй анна чатур-видхам

Synonyms

Пословный перевод

aham — Mina; vaiśvānaraḥ — Minu täielik ekspansioon toiduseedimistulena; bhūtvā — saades; prāṇinām — kõikide elusolendite; deham — kehades; āśritaḥ — asetsev; prāṇa — väljaminev õhk; apāna — alla suunduv õhk; samāyuktaḥ — hoides tasakaalus; pacāmi — Ma seedin; annam — toitu; catuḥ-vidham — nelja liiki.

ахам — Я; ваивнара — Мое полное проявление в виде огня пищеварения; бхӯтв — став; принм — живых существ; дехам — в тело; рита — вошедший; пра — вдыхаемый воздух; апна — и воздух, идущий вниз; самйукта — регулирующий; пачми — перевариваю; аннам — пищу; чату-видхам — четырех видов.

Translation

Перевод

Mina olen seedimistuli kõikide elusolendite kehades ning Ma ühinen väljamineva ja sissetuleva eluõhuga, et seedida nelja liiki toitu.

Я огонь пищеварения в телах всех живых существ, и вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом Я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов.

Purport

Комментарий

„Āyur Veda" nimelises śāstras öeldakse, et meie maos põleb tuli, mis seedib kogu sinnasaadetud toidu. Kui tuli ei põle, ei tunne me nälga, kui aga tuli põleb, hakkame me nälga tundma. Vahel, kui see tuli ei põle nii nagu peaks, vajame me arstiabi. See tuli on Jumala Kõrgeima Isiksuse esindaja. Ühes vedalikus mantras („Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad" 5.9.1) kinnitatakse samuti, et Kõigekõrgem Jumal ehk Brahman asetseb tule kujul elusolendite maos ning seedib seal toitu. (Ayam agnir vaiśvānaro yo 'yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate.) Ning kuna Ta aitab kaasa kõikvõimaliku toidu seedimisele, ei ole elusolend söömises sõltumatu. Kui Kõigekõrgem Jumal tal toitu seedida ei aitaks, ei saaks ta süüa. Seega on Jumal nii toidu looja kui seedija ning üksnes Tema armust võime me elu nautida. Seda kinnitatakse ka „Vedānta-sūtras" (1.2.27): śabdādibhyo 'ntaḥ pratiṣṭhānāc ca. Jumal viibib nii helis, kehas kui ka õhus ning seedimisjõuna isegi maos. On olemas nelja liiki toitu: toit, mida neelatakse; toit, mida näritakse; toit, mida noolitakse; toit, mida imetakse, ning Jumal on kõikide nende toitude seedimiseks vajalik jõud.

Согласно «Аюр-веде», в желудке находится огонь пищеварения, который переваривает всю попадающую туда пищу. Когда огонь пищеварения затухает, человек перестает испытывать голод, а когда огонь разгорается вновь, он снова ощущает голод. В тех случаях, когда огонь пищеварения в желудке не горит, человеку необходимо лечиться. Этот огонь является представителем Верховной Личности Бога. Ведические мантры (Брихад-араньяка-упанишад, 5.9.1) также подтверждают, что Верховный Господь, или Брахман, в форме огня пищеварения находится в желудке и переваривает всю попадающую туда пищу (айам агнир ваивнаро йо ’йам анта пуруше йенедам анна пачйате). Поскольку Господь помогает живым существам переваривать пищу, это значит, что они зависят от Него в том, что касается питания. Без Его помощи они просто не смогут есть. Таким образом, Господь производит пищу, и Он же переваривает ее, и по Его милости мы наслаждаемся жизнью. Это подтверждает также «Веданта- сутра» (1.2.27). абддибхйо ’нта пратишхнч ча — Господь пребывает в звуке, в теле живого существа, в воздухе и даже в желудке в виде огня пищеварения. Есть четыре вида пищи: та, которую глотают, та, которую жуют, та, которую нужно лизать, и та, которую сосут, и Господь — это огонь пищеварения, переваривающий пищу всех видов.