Skip to main content

TEXT 14

TEXT 14

Tekst

Tekst

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham
ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham

Synonyms

Synoniemen

aham — Mina; vaiśvānaraḥ — Minu täielik ekspansioon toiduseedimistulena; bhūtvā — saades; prāṇinām — kõikide elusolendite; deham — kehades; āśritaḥ — asetsev; prāṇa — väljaminev õhk; apāna — alla suunduv õhk; samāyuktaḥ — hoides tasakaalus; pacāmi — Ma seedin; annam — toitu; catuḥ-vidham — nelja liiki.

aham — Ik; vaiśvānaraḥ — Mijn volkomen expansie als het spijsverteringsvuur; bhūtvā — wordend; prāṇinām — van alle levende wezens; deham — in de lichamen; āśritaḥ — bevinden; prāṇa — de uitgaande lucht; apāna — de neergaande lucht; samāyuktaḥ — in balans houdend; pacāmi — Ik verteer; annam — voedsel; catuḥ-vidham — de vier soorten.

Translation

Vertaling

Mina olen seedimistuli kõikide elusolendite kehades ning Ma ühinen väljamineva ja sissetuleva eluõhuga, et seedida nelja liiki toitu.

Ik ben het vuur van de spijsvertering in de lichamen van alle levende wezens en Ik verenig Me tijdens het in- en uitademen met de levensadem om de vier soorten voedsel te verteren.

Purport

Betekenisverklaring

„Āyur Veda" nimelises śāstras öeldakse, et meie maos põleb tuli, mis seedib kogu sinnasaadetud toidu. Kui tuli ei põle, ei tunne me nälga, kui aga tuli põleb, hakkame me nälga tundma. Vahel, kui see tuli ei põle nii nagu peaks, vajame me arstiabi. See tuli on Jumala Kõrgeima Isiksuse esindaja. Ühes vedalikus mantras („Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad" 5.9.1) kinnitatakse samuti, et Kõigekõrgem Jumal ehk Brahman asetseb tule kujul elusolendite maos ning seedib seal toitu. (Ayam agnir vaiśvānaro yo 'yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate.) Ning kuna Ta aitab kaasa kõikvõimaliku toidu seedimisele, ei ole elusolend söömises sõltumatu. Kui Kõigekõrgem Jumal tal toitu seedida ei aitaks, ei saaks ta süüa. Seega on Jumal nii toidu looja kui seedija ning üksnes Tema armust võime me elu nautida. Seda kinnitatakse ka „Vedānta-sūtras" (1.2.27): śabdādibhyo 'ntaḥ pratiṣṭhānāc ca. Jumal viibib nii helis, kehas kui ka õhus ning seedimisjõuna isegi maos. On olemas nelja liiki toitu: toit, mida neelatakse; toit, mida näritakse; toit, mida noolitakse; toit, mida imetakse, ning Jumal on kõikide nende toitude seedimiseks vajalik jõud.

Uit de ĀyurVedische śāstra kunnen we lerendat er inde maag een vuur aanwezig is dat al het voedsel dat het binnenkrijgt, verteert. Wanneer het vuur niet laait, hebben we geen honger, maar wanneer het goed brandt, dan krijgen we honger. Soms, als het vuur niet goed brandt, is een behandeling nodig. Hoe dan ook, dit vuur vertegenwoordigt de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

Ook de Vedische mantra’s (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 5.9.1) bevestigen dat de Allerhoogste Heer of Brahman in de maag aanwezig is in de vorm van vuur en alle voedselsoorten verteert (ayam agnir vaiśvānaro yo ’yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Omdat de Heer helpt met het verteren van alle voedselsoorten, is het levend wezen niet onafhankelijk wat betreft het voedingsproces. Sterker nog, zonder hulp van de Allerhoogste Heer bij de vertering is er geen sprake van eten. Zo produceert en verteert Hij voedsel en genieten wij door Zijn genade van het leven. Dit wordt bevestigd door het Vedānta-sūtra (1.2.27): śabdādibhyo ’ntaḥ pratiṣṭhānāc ca — de Heer is aanwezig in geluid, in het lichaam, in de lucht en zelfs in de maag als de kracht van de spijsvertering. Er zijn vier soorten voedsel — dat wat gedronken, dat wat gekauwd, dat wat opgelikt en dat wat opgezogen wordt — en voor al deze soorten voedsel is Hij de verteringskracht.