Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekst

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ
yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ

Synonyms

Synonyms

yatantaḥ — püüeldes; yoginaḥ — transtsendentalistid; ca — samuti; enam — seda; paśyanti — suudavad näha; ātmani — endas; avasthitam — asetsev; yatantaḥ — püüeldes; api — ehkki; akṛta-ātmānaḥ — need, kes pole jõudnud eneseteadvustamiseni; na — ei; enam — seda; paśyanti — näevad; acetasaḥ — omades arendamata mõistust.

yatantaḥ — stræbende; yoginaḥ — transcendentalister; ca — også; enam — denne (sjæl); paśyanti — de kan se; ātmani — i selvet; avasthitam — situeret; yatantaḥ — stræbende; api — skønt; akṛta-ātmānaḥ — de, som ikke er selvrealiserede; na — ikke; enam — denne (sjæl); paśyanti — ser; acetasaḥ — de, hvis sind er uudviklede.

Translation

Translation

Edasipüüdlevad transtsendentalistid, kes on teadvustanud oma tegelikku olemust, suudavad seda kõike selgelt näha. Kuid need, kelle mõistus pole arenenud ning kes pole jõudnud eneseteadvustamise tasandile, ei suuda kõikidest ponnistustest hoolimata näha, mis tegelikult toimub.

Den stræbende transcendentalist, der er situeret i selverkendelse, kan se alt dette klart. Men de, hvis sind ikke er udviklede, og som ikke er forankrede i selverkendelse, kan ikke se, hvad der foregår, selv om de forsøger.

Purport

Purport

Vaimse eneseteadvustamise teed käivad paljud transtsendentalistid, kuid need, kes pole veel eneseteadvustamiseni jõudnud, ei suuda näha, kuidas muutused elusolendi kehas aset leiavad. Sõna yoginaḥ on selles värsis tähelepanuväärne. Tänapäeval võib maailmas kohata paljusid niinimetatud joogisid ning eksisteerib ka suur hulk niinimetatud joogide ühinguid, kuid tegelikult on need inimesed eneseteadvustamise suhtes täiesti pimedad. Nad praktiseerivad lihtsalt mõnd võimlemisharjutust ning rahulduvad sellega, kui nende keha on terve ning näeb hea välja. Muudel teemadel nad informatsiooni ei oma. Nende kohta öeldakse: yatanto 'py akṛtātmānaḥ. Ehkki nad üritavad areneda, praktiseerides mõnd niinimetatud joogasüsteemi, ei ole nad ennast teadvustanud isiksused. Nad ei suuda mõista hinge kehavahetamisprotsessi. Ainult need, kes praktiseerivad tõelist joogasüsteemi ning kes on teadvustanud nii enda, maailma kui ka Kõigekõrgema Jumala, suudavad mõista, mis ja kuidas toimub. Teisisõnu öeldes suudavad seda mõista üksnes bhakti-joogid, kes praktiseerivad puhast Jumala pühendunud teenimist Kṛṣṇa teadvuses.

FORKLARING: Der findes mange transcendentalister på vejen til åndelig selverkendelse, men den, der ikke er situeret i selverkendelse, kan ikke se, hvordan tingene forandrer sig i det levende væsens krop. I denne forbindelse er ordet yoginaḥ betydningsfuldt. I vore dage er der mange såkaldte yogīer, og der er mange såkaldte yoga-selskaber, men i virkeligheden er de blinde, når det kommer til selverkendelse. De er blot knyttede til nogle gymnastiske øvelser og er tilfredse, hvis kroppen er sund og velbygget. Derudover har de ingen viden. De kaldes yatanto ’py akṛtātmānaḥ. Selv om de forsøger sig inden for et såkaldt yoga-system, er de ikke selvrealiserede. Sådanne mennesker kan ikke forstå sjælevandringsprocessen. Kun de, der udøver virkelig yoga og har erkendt selvet, verden og den Højeste Herre – med andre ord de Kṛṣṇa-bevidste bhakti-yogīer, der er engageret i ren hengiven tjeneste – kan forstå, hvad der foregår.