Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Tekst

Tekstas

tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata
tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata

Synonyms

Synonyms

tamaḥ — teadmatuse guṇa; tu — aga; ajñāna-jam — teadmatusest sündinud; viddhi — tea; mohanam — eksitaja; sarva-dehinām — kõikide kehastunud olendite; pramāda — hullumeelsusega; ālasya — laiskusega; nidrābhiḥ — ja unega; tat — see; nibadhnāti — seob; bhārata — oo, Bharata poeg.

tamaḥ — neišmanymo guṇa; tu — bet; ajñāna-jam — kilusi iš neišmanymo; viddhi — žinok; mohanam — paklydimas; sarva-dehinām — visų įkūnytų esybių; pramāda — beprotybe; ālasya — tingumu; nidrābhiḥ — ir mieguistumu; tat — ta; nibadhnāti — supančioja; bhārata — o Bharatos sūnau.

Translation

Translation

Oo, Bharata poeg, tea, et teadmatusest sündinud pimeduse guṇa eksitab kõiki elusolendeid. See guṇa tekitab hullumeelsust, laiskust ja unisust, mis kõik seovad tingimustest sõltuvat hinge.

O Bharatos sūnau, žinok, kad neišmanymo pagimdyta tamsos guṇa – visų įkūnytų gyvųjų esybių paklydimo priežastis. Šios guṇos pasekmės – beprotybė, tingumas ir mieguistumas, kurie susaisto sąlygotą sielą.

Purport

Purport

Selles värsis on eriti tähelepanuväärselt kasutatud sõna tu. Sellega on viidatud tõsiasjale, et teadmatuse guṇa on kehastunud hingele eriti omane. Teadmatuse guṇa on täielik vastand vooruse guṇale. Vooruse guṇa mõju all viibides võib inimene teadmisi arendades mõista, mis on mis, kuid teadmatuse guṇa mõjub otse vastupidiselt. Kõik teadmatuse guṇa mõju all viibivad inimesed muutuvad hulluks ning hull ei suuda mõista, mis on mis. Teadmatuse guṇa mõju all inimene arenemise asemel hoopis degradeerub. Vedakirjanduses antakse meile järgmine teadmatuse guṇa määratlus: vastu yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ. „Teadmatuse mõjuvallas ei suuda inimene mõista asju nii nagu need on." Näiteks on igaüks näinud, et tema vanaisa suri, ning järelikult peab ka tema kord surema, sest inimene on surelik. Ka tema sigitatud lapsed peavad kord surema. Surma eest pole kellelgi pääsu. Aga ikkagi ajavad inimesed kui hullud taga raha, tehes selle nimel tööd nii ööd kui päevad, jättes igavese hinge täiesti unarusse. See on hullumeelsus. Vaimne arenemine on neile nende hullumeelsuses läbinisti vastumeelne. Sellised inimesed on ka väga laisad. Kui neile pakutakse võimalust viibida vaimset mõistmist arendavas seltskonnas, ei tunne nad selle vastu mingit huvi. Erinevalt kire guṇas viibivatest inimestest ei ole nad isegi mitte aktiivsed. Teadmatuse guṇa mõju all viibiva inimese tunnuseks on ka see, et ta magab rohkem kui oleks tegelikult vaja. Kuuetunnisest unest inimesele piisab, kuid teadmatuse guṇa mõjuvallas olev inimene magab vähemalt kümme või kaksteist tundi ööpäevas. Selline inimene on tihti masendunud ning omab kalduvusi tarvitada uimastavaid aineid ja kaua magada. Sellised on teadmatuse guṇa poolt tingimustest sõltuvusse viidud inimese tunnused.

KOMENTARAS: Šiame posme specifiškai pavartotam žodžiui tu tenka didelė reikšmė. Jis nurodo, kad neišmanymo guṇa – būdinga įkūnytos sielos savybė. Neišmanymo guṇa yra visiška dorybės guṇos priešingybė. Vystydamas žinojimą, dorybės guṇos veikiamas žmogus gali suvokti kas yra kas, o neišmanymo guṇos atveju viskas yra atvirkščiai. Visi, kurie yra neišmanymo guṇos, pameta protą, o beprotis nesuvokia kas yra kas. Užuot žengęs į priekį, jis degraduoja. Neišmanymo guṇos apibrėžimas pateiktas Vedų raštuose. Vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya- jñāna-janakaṁ tamaḥ: „neišmanymo užburtam neįmanoma suvokti tikrosios dalykų esmės.“ Antai kiekvienam akivaizdu, kad mirė jo seneliai, mirs ir jis. Žmogus mirtingas. Mirs ir jo palikuonys. Mirtis neišvengiama. Nepaisant to žmonės kaip pamišę kaupia pinigus ir dieną naktį išsijuosę dirba, nesirūpindami savo amžina siela. Tai beprotybė. Pametę protą, jie nesiekia pažangos dvasinio pažinimo srityse. Tokie žmonės labai tingūs. Kviečiami bendrauti, plėsti savo dvasinį akiratį, didelio susidomėjimo jie nereiškia. Jiems trūksta netgi aistros guṇos veikiamų žmonių veiklumo. Kitas neišmanymo guṇos veikiamo žmogaus požymis – jis miega daugiau negu reikia. Miegui visiškai pakanka šešių valandų per parą, tačiau neišmanymo guṇos veikiamas žmogus miega mažų mažiausiai dešimt-dvylika valandų. Jis visada atrodo prislėgtas, linkęs vartoti svaigalus ir persimiegoti. Tokie yra neišmanymo guṇos sąlygojamo žmogaus požymiai.