Skip to main content

TEXT 8

ТЕКСТ 8

Tekst

Текст

tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata
тамас тв агя̄на-джам̇ виддхи
моханам̇ сарва-дехина̄м
прама̄да̄лася-нидра̄бхис
тан нибадхна̄ти бха̄рата

Synonyms

Дума по дума

tamaḥ — teadmatuse guṇa; tu — aga; ajñāna-jam — teadmatusest sündinud; viddhi — tea; mohanam — eksitaja; sarva-dehinām — kõikide kehastunud olendite; pramāda — hullumeelsusega; ālasya — laiskusega; nidrābhiḥ — ja unega; tat — see; nibadhnāti — seob; bhārata — oo, Bharata poeg.

тамах̣гун̣ата на невежеството; ту – но; агя̄на-джам – породена от невежество; виддхи – знай; моханам – заблуда; сарва-дехина̄м – на въплътените; прама̄да – с безумие; а̄лася – леност; нидра̄бхих̣ – и спане; тат – това; нибадхна̄ти – обвързва; бха̄рата – о, сине на Бхарата.

Translation

Превод

Oo, Bharata poeg, tea, et teadmatusest sündinud pimeduse guṇa eksitab kõiki elusolendeid. See guṇa tekitab hullumeelsust, laiskust ja unisust, mis kõik seovad tingimustest sõltuvat hinge.

О, сине на Бхарата, знай, че гун̣ата на мрака, родена от невежество, заблуждава въплътените живи същества. Проявленията на тази гун̣а са безумие, леност и сън и те обвързват обусловената душа.

Purport

Пояснение

Selles värsis on eriti tähelepanuväärselt kasutatud sõna tu. Sellega on viidatud tõsiasjale, et teadmatuse guṇa on kehastunud hingele eriti omane. Teadmatuse guṇa on täielik vastand vooruse guṇale. Vooruse guṇa mõju all viibides võib inimene teadmisi arendades mõista, mis on mis, kuid teadmatuse guṇa mõjub otse vastupidiselt. Kõik teadmatuse guṇa mõju all viibivad inimesed muutuvad hulluks ning hull ei suuda mõista, mis on mis. Teadmatuse guṇa mõju all inimene arenemise asemel hoopis degradeerub. Vedakirjanduses antakse meile järgmine teadmatuse guṇa määratlus: vastu yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ. „Teadmatuse mõjuvallas ei suuda inimene mõista asju nii nagu need on." Näiteks on igaüks näinud, et tema vanaisa suri, ning järelikult peab ka tema kord surema, sest inimene on surelik. Ka tema sigitatud lapsed peavad kord surema. Surma eest pole kellelgi pääsu. Aga ikkagi ajavad inimesed kui hullud taga raha, tehes selle nimel tööd nii ööd kui päevad, jättes igavese hinge täiesti unarusse. See on hullumeelsus. Vaimne arenemine on neile nende hullumeelsuses läbinisti vastumeelne. Sellised inimesed on ka väga laisad. Kui neile pakutakse võimalust viibida vaimset mõistmist arendavas seltskonnas, ei tunne nad selle vastu mingit huvi. Erinevalt kire guṇas viibivatest inimestest ei ole nad isegi mitte aktiivsed. Teadmatuse guṇa mõju all viibiva inimese tunnuseks on ka see, et ta magab rohkem kui oleks tegelikult vaja. Kuuetunnisest unest inimesele piisab, kuid teadmatuse guṇa mõjuvallas olev inimene magab vähemalt kümme või kaksteist tundi ööpäevas. Selline inimene on tihti masendunud ning omab kalduvusi tarvitada uimastavaid aineid ja kaua magada. Sellised on teadmatuse guṇa poolt tingimustest sõltuvusse viidud inimese tunnused.

Специфичната употреба на думата ту в този стих заслужава особено внимание. Тя посочва, че гун̣ата на невежеството е присъщо качество на въплътената душа. Гун̣ата на невежеството е коренна противоположност на гун̣ата на доброто. В гун̣ата на доброто човек притежава знание и може да разбере кое какво е, а в гун̣ата на невежеството е точно обратното. Под влияние на тази гун̣а всеки обезумява, а един безумец не може да разбере кое какво е. Вместо да се развива, той деградира. Във Ведите има определение за гун̣ата на невежеството. Васту-я̄тха̄тмя-гя̄на̄варакам̇ випаряя-гя̄на-джанакам̇ тамах̣ – под омаята на невежеството човек не разбира нещата такива, каквито са. Например всеки може да разбере, че щом дядо му е умрял, той също ще умре; човек е смъртен. Децата, които зачева, също ще умрат. Смъртта е нещо сигурно. Въпреки това хората бясно трупат пари, работят непосилно ден и нощ, без да ги е грижа за вечната душа. Това е безумие. В своето безумие те не желаят да разберат природата на духа. Такива хора са много мързеливи. Когато им се предлага духовно знание, те не проявяват никакъв интерес. На тях дори им липсва този стремеж към дейност, характерен за хората, управлявани от гун̣ата на страстта. Друг белег на затъналия в гун̣ата на невежеството е, че той спи повече от необходимото. Шест часа сън са напълно достатъчни, но човекът в гун̣ата на невежеството спи поне десет или дванайсет часа дневно. Той изглежда постоянно мрачен и потиснат, склонен да приема опиати и да спи. Такива са признаците на хората, обусловени от гун̣ата на невежеството.