Skip to main content

TEXT 7

VERŠ 7

Tekst

Verš

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyms

Synonyma

rajaḥ — kire guṇa; rāga-ātmakam — sündinud ihast või himust; viddhi — tea; tṛṣṇā — ihaldamisega; saṅga — suhtlus; samudbhavam — sündinud; tat — see; nibadhnāti — seob; kaunteya — oo, Kuntī poeg; karma-saṅgena — kokkupuutes karmaliste tegevusega; dehinam — kehastunu.

rajaḥ — kvalita vášne; rāga-ātmakam — rodiaca sa z túžby; viddhi — vedz; tṛṣṇā — prahnutie; saṅga — stykom; samudbhavam — vzniká; tat — to; nibadhnāti — pútaný; kaunteya — ó, syn Kuntī; karma-saṅgena — spojené s plodonosnými činmi; dehinam — vtelený.

Translation

Překlad

Oo, Kuntī poeg, kire guṇa on sündinud piiramatutest himudest ja ihadest, ning see aheldab elusolendi materiaalsete, resultaatidele suunatud tegevustega.

Kvalita vášne sa rodí z nekonečných žiadostí a túžob, ó, syn Kuntī, a preto je vtelená živá bytosť pútaná k hmotným plodonosným činnostiam.

Purport

Význam

Kire guṇat iseloomustab mehe ja naise vaheline külgetõmme. Naist kütkestab mees ning meest naine. Seda nimetatakse kire guṇaks. Kui kire guṇa muutub inimese üle valitsevaks, tekib temas tugev soov meeleliste naudingute järele. Ta tahab meelelisi naudinguid. Kire guṇa mõju all viibiv inimene ihaldab meelte rahuldamiseks ühiskondlikku või rahvuslikku austust, ta tahab õnnelikku peret, toredaid lapsi, naist ja kodu. Kõik sellised soovid on sündinud kire guṇast. Nii kaua kui inimene omab selliseid soove, tuleb tal väga kõvasti tööd teha. Seetõttu öeldakse siin selgelt, et kire guṇa mõju all viibivat inimest aheldavad tema teod, sest ta on kiindunud oma tegevuse viljadesse. Rõõmustamaks oma naist, lapsi ja ühiskonda ning säilitamaks oma prestiiz̆i, peab inimene töötama. Seega on kogu materiaalne maailm suurelt jaolt kire guṇa mõju all. Kaasaegset ühiskonda peetakse arenenuks või mittearenenuks vastavalt kire guṇa standarditele. Varasematel aegadel oli standardiks vooruse guṇa. Ent kui ka vooruse guṇa mõju all viibivad inimesed ei saavuta vabanemist, mida siis rääkida veel nendest, keda valitseb kire guṇa.

Kvalita vášne je charakterizovaná príťažlivosťou medzi mužom a ženou. Žena je priťahovaná k mužovi a muž k žene. Tento vzťah náleží do kvality vášne. Keď sa táto kvalita zvýši, zvýši sa aj túžba po hmotnom pôžitku a uspokojovaní zmyslov. Človek v kvalite vášne nachádza uspokojenie v spoločenskom alebo národnom uznaní, v šťastnej rodine, dobrých deťoch, žene a domove. To všetko sú plody kvality vášne. Ten, kto túži po týchto veciach, musí ťažko pracovať. Preto tu Kṛṣṇa jasne hovorí, že akonáhle sa človek dostane do styku s plodmi svojich skutkov, je týmito činmi pútaný. Aby uspokojil svoju ženu, deti a spoločnosť a aby si zachoval svoju dobrú povesť, musí pracovať. Preto sa celý hmotný svet nachádza viac-menej v kvalite vášne. Moderná civilizácia sa považuje za pokrokovú v medziach kvality vášne. Kedysi sa však miera pokroku pohybovala v medziach kvality dobra. Ak ani tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra, nedosiahnu oslobodenie, čo potom povedať o ľuďoch v kvalite vášne?