Skip to main content

TEXT 7

ТЕКСТ 7

Tekst

Текст

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
раджо ргтмака виддхи
тш-сага-самудбхавам
тан нибадхнти каунтейа
карма-сагена дехинам

Synonyms

Пословный перевод

rajaḥ — kire guṇa; rāga-ātmakam — sündinud ihast või himust; viddhi — tea; tṛṣṇā — ihaldamisega; saṅga — suhtlus; samudbhavam — sündinud; tat — see; nibadhnāti — seob; kaunteya — oo, Kuntī poeg; karma-saṅgena — kokkupuutes karmaliste tegevusega; dehinam — kehastunu.

раджагуна страсти; рга-тмакам — рожденная из желания, или вожделения; виддхи — знай; тш — с алчностью; сага — от соприкосновения; самудбхавам — возникшая; тат — то; нибадхнти — связывает; каунтейа — о сын Кунти; карма-сагена — вовлеченностью в кармическую деятельность; дехинам — воплощенного.

Translation

Перевод

Oo, Kuntī poeg, kire guṇa on sündinud piiramatutest himudest ja ihadest, ning see aheldab elusolendi materiaalsete, resultaatidele suunatud tegevustega.

Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности.

Purport

Комментарий

Kire guṇat iseloomustab mehe ja naise vaheline külgetõmme. Naist kütkestab mees ning meest naine. Seda nimetatakse kire guṇaks. Kui kire guṇa muutub inimese üle valitsevaks, tekib temas tugev soov meeleliste naudingute järele. Ta tahab meelelisi naudinguid. Kire guṇa mõju all viibiv inimene ihaldab meelte rahuldamiseks ühiskondlikku või rahvuslikku austust, ta tahab õnnelikku peret, toredaid lapsi, naist ja kodu. Kõik sellised soovid on sündinud kire guṇast. Nii kaua kui inimene omab selliseid soove, tuleb tal väga kõvasti tööd teha. Seetõttu öeldakse siin selgelt, et kire guṇa mõju all viibivat inimest aheldavad tema teod, sest ta on kiindunud oma tegevuse viljadesse. Rõõmustamaks oma naist, lapsi ja ühiskonda ning säilitamaks oma prestiiz̆i, peab inimene töötama. Seega on kogu materiaalne maailm suurelt jaolt kire guṇa mõju all. Kaasaegset ühiskonda peetakse arenenuks või mittearenenuks vastavalt kire guṇa standarditele. Varasematel aegadel oli standardiks vooruse guṇa. Ent kui ka vooruse guṇa mõju all viibivad inimesed ei saavuta vabanemist, mida siis rääkida veel nendest, keda valitseb kire guṇa.

Главным признаком гуны страсти является взаимное влечение мужчин и женщин. Женщину влечет к мужчине, а мужчину — к женщине. Это влечение называется страстью. И когда ее влияние возрастает, у человека развивается жажда материальных наслаждений. У него появляется желание удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств человек в гуне страсти жаждет всеобщего признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и собственном доме. Все это — результат влияния гуны страсти. Чтобы исполнить все свои желания, человеку приходится работать не покладая рук. Поэтому здесь говорится, что привязанность к плодам своего труда связывает его узами материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому все в материальном мире в той или иной степени находятся под влиянием гуны страсти. И современная цивилизация считается прогрессивной только потому, что критерием прогресса служит степень влияния гуны страсти. В былые времена прогресс определялся степенью влияния гуны благости. Но если даже люди в гуне благости не могут освободиться из материального плена, то что тогда говорить о тех, кто запутался в сетях гуны страсти?